*nelfdt – výkaz lůžkového fondu  - doplňková tabulka

Doplňková tabulka pro dětská a novorozenecká oddělení

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

dodd

a

5

1

oddělení

[ODDEL] #

[PRACOV] #

poznámky:

1-2. místo ODDEL,

3. místo      0-9,

4-5. místo  PRACOV

 

dr21

a

-4

1

počet lůžek pro nov. - fyz.

číselný údaj

 

 

dr22

a

-4

1

počet lůžek pro nov. - intermed.

číselný údaj

 

 

dr23

a

-4

1

počet lůžek pro no. - JIP

číselný údaj

 

 

dr24

a

-4

1

počet lůžek pro starší děti-stand.

číselný údaj

 

 

dr25

a

-4

1

počet lůžek pro starší děti-intermed.

číselný údaj

 

 

dr26

a

-4

1

počet lůžek pro starší děti-JIP

číselný údaj

 

 

dr27

a

-4

1

doprovodné osoby

číselný údaj

 

 

dr28

a

-4

1

lůžka celkem

číselný údaj

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]