*nrh – národní registr hospitalizovaných – hospitalizace

Hlášení hospitalizace.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

SEMAFOR_DS4nrhh

 

 

+/

hlášení hospitalizace - hlavička

 

 

 

SEMAFOR_DS4nrh_chy

 

 

 

+/

popis chyby v přijatém bloku nrh

 

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Pokyny k vyplnění, formulář

 

 

Národní registr hospitalizovaných

pokyny k vyplnění