*nor –  Národní onkologický registr

 

{distribuováno od verze 4.02.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nor_hla

e

 

1

incidence a léčba zhoubného novotvaru 

 

 

 

nor_vstup

e

 

+

incidence a léčba zhoubného novotvaru – data ze zdravotnického zařízení do systému NOR

 

 

 

nor_vystup

e

 

+

incidence a léčba zhoubného novotvaru - zpětná dávka ze systému NOR do zdravotnického zařízení

 

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Pokyny k vyplnění, formulář

 

 

Národní onkologický registr

pokyny k vyplnění