Označení číselníku (souboru) v DS

POTCHY

Název číselníku (souboru) v DS

POTCHY - Chyby v přijatém souboru nrt

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (P)

Označení v  menu v programu ČLP

POTCHY - Chyby v přijatém souboru nrt

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku POTCHY

Poznámka

 

 

Popis: