Označení číselníku (souboru) v DS

SUBLATKY

Název číselníku (souboru) v DS

SUBLATKY - Substituční látky

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (S - T)

Označení v  menu v programu ČLP

SUBLATKY - Substituční látky

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku SUBLATKY

Obsah číselníku

obsah číselníku SUBLATKY

Poznámka

 

 

Popis: