Chemické a morfologické vyšetření moče – řešení v NČLP

 

V tomto dokumentu je uveden seznam řešení položek, které se používají pro vydávání výsledků chemického a morfologického vyšetření moče. Žlutě vyznačené položky budou upraveny.

 

 

Použité druhy veličin

 

NUMC

Numeric concentration

Numerická koncentrace

NUMRATE

Number rate

Početní tok

PRESENCE

Presence

Přítomnost

ARBC

Arbitrary concentration

Arbitrární koncentrace

NUMFR

Number fraction

Numerický podíl

SUBSTC

Substance concentration

Látková koncentrace

pH

Hydrogen ion exponent

Exponent vodíkového iontu

VOLMASS

Volumic mass

Objemová hmotnost

MASSC

Mass concentration

Hmotnostní koncentrace

 

 

Viz též dokument:  NČLP - tabulkový přehled - objem a čas moči


 

 

NUMC

NUMRATE

PRESENCE

ARBC

106/l

1/s

-

arb. j.

U

SU

U

U

*

FLOWCYT

MICROS

*

MICROS

*

MICROS

*

MICROS

EPITEL

dlaždicový

14010

14011

15166

14323

14324

15169

8679

3351

3352

EPITSC

EPITSC

EPITSQQ

EPITSQSQ

přechodný

14012

14013

15167

14325

14326

15168

8676

3347

3348

EPITSPH

EPITSPH

EPITSPQ

EPITSPSQ

přechodný
bazální

15172

15173

15174

15170

15171

15175

15176

15177

15178

EPSPBA

EPSPBA

EPSPBAQ

EPSPBASQ

přechodný
povrchový

15181

15182

15183

15179

15180

15184

15185

15186

15187

EPSPSU

EPSPSU

EPSPSUQ

EPSPSUSQ

renální
tubulární

15159

15160

15161

14321

14322

15162

15163

15164

15165

EPITRANS

EPITRANS

EPITRQ

EPITRSQ

 


 

 

NUMC

NUMRATE

PRESENCE

ARBC

106/l

1/s

-

arb. j.

U

SU

U

U

*

FLOWCYT

MICROS

*

MICROS

*

MICROS

*

MICROS

VÁLCE

buněčné

15141

 

15142

15139

15140

 

15143

 

15144

CASTCL

 

CASTCL

CASTCL

CASTCL

 

CASTCLQ

CASTCLSQ

CASTCLSQ

bakteriální

15134

 

15135

15132

15133

 

15136

15137

15138

CASTBC

 

CASTBC

CASTBC

CASTBC

 

CASTBCQ

CASTBCSQ

CASTBCSQ

lipidové

15147

 

15148

15145

15146

 

15149

15150

15151

CASTLP

 

CASTLP

CASTLP

CASTLP

 

CASTLPQ

CASTLPSQ

CASTLPSQ

renálních tubulárních buněk

15154

 

15155

15152

15153

 

15156

15157

15158

CASTRT

 

CASTRT

CASTRT

CASTRT

 

CASTRTQ

CASTRTSQ

CASTRTSQ

 


 

 

PRESENCE

-

U

*

MICROS

KRYSTALY

apatit

 

03324

03325

 

CRAPATIT

bilirubin

 

13994

13995 (LMICROS)

 

CRBIL

brushit

 

03326

03327

 

CRBRUSH

cystin

 

03328

03329

 

CRCYS

kys. močová
dihydrát

 

03336

03337

 

CRURADH

kalcit

 

13996

13997 (LMICROS)

 

CRCALC

kalcium
oxalát

 

03330

03331

 

CROX

kys. močová

 

03334

03335

 

CRURA

močan
amonný

 

03340

03341

 

CRURANH4

močan
sodný

 

03338

03339

 

CRURANA

struvit

 

03332

03333

 

CRSTRUV

weddellit

 

03342

03343

 

CRWED

whewellit

 

03344

03345

 

CRWHE

 

 

NUMC

NUMRATE

PRESENCE

ARBC

NUMFR

106/l

1/s

-

arb. j.

1

U

SU

U

U

U

*

FLOWCYT

MICROS

*

MICROS

*

MICROS

*

MICROS

TESTSTR

*

LMICROS

BUŇKY

ERYTROCYTY
kvalitativně;
semikvantitativně

03355

09238

03356

03353

03354

bude doplněno

08682

03357

03358

05234

 

 

ERC

ERC

ERCQ

ERCSQ

 

ERYTROCYTY
glomerulární

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09244

09245

 

 

 

 

ERCGL

LEUKOCYTY
kvalitativně;
semikvantitativně

03384

09322

03385

03382

03383

bude doplněno

08844

03386

03387

03388

 

 

LKC

LKC

LKCQ

LKCSQ

 


 

 

PRESENCE

ARBC

SUBSTC

pH

MASSC

VOLMASS

-

arb. j.

mmol/l nebo μmol/l

-

g/l nebo mg/l

kg/m3

U

U

U

U

U

U

*

MICROS

TESTSTR

*

MICROS

TESTSTR

*

TESTSTR

*

TESTSTR

*

TESTSTR

*

VOLMASS

TESTSTR

CHEM.
VYŠETŘENÍ

glukóza
semikvantitativně

08728

08729 (TLC)

 

03363

 

03364

 

12303

 

 

 

 

 

 

 

GLCC

GLCSQ

GLC

 

 

 

hemoglobin
semikvantitativně

08772

 

 

 

 

03371

 

 

 

 

03559

03560 (AS)

 

 

 

HBQ

HBSQ

 

 

HB

 

hustota
odhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03137

05143

 

 

 

 

 

 

VOLMASS

VOLMASSQ

ketony

 

 

 

03377

 

03378

12308

12309

 

 

 

 

 

 

 

 

KETONSQ

KETON

 

 

 

nitrity
průkaz;
semikvantitativně

 

 

08013

03398

 

03399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITRITDT

NITRITSQ

 

 

 

 

pH

 

 

 

 

 

 

 

 

03409

03410

 

 

 

 

 

 

 

 

PHSQ

 

 

protein

 

 

 

03413

 

03414

 

 

 

 

02758
02759 AS

12314

 

 

 

 

PROTSQ

 

 

PROTEIN

 

urobilinogen

 

 

 

03433

 

03434

12319

12320

 

 

 

 

 

 

 

 

UBGSQ

UBG