Zadávání objemů a časů pro vyšetření moče – řešení v NČLP

 

V tomto dokumentu je uveden seznam platných položek, které se používají pro sdělování objemů a časů potřebných pro vyšetření moči.

 

 

Údaje o objemu za čas se laboratoři sdělují elektronickou cestou nebo prostřednictvím papírové žádanky. Jsou vždy svázané s příslušným jednoznačně určeným vzorkem (v DS bloky LO - LOI - LOD aj.).

Údaje jsou zobrazované v nálezech vydávaných laboratoří.

Laboratoř může vydávat naměřené koncentrace („U“), odpady za 24 hodin („DU“) a ve speciálních případech odpady za minutu („MU“) nebo sekundu („SU“) - příklady jsou uvedené v tabulce TAB 2.

 

 

 

TAB 1. - položky NČLP pro sdělování objemů za čas pro moč

 

syst

komp

proc

drvl

jednotka

název komp

klíč NČLP

U

TIME

DTP

TIME

h

čas sběru

(váže se ke vzorku moči popisovanému v bloku LOD vnořeném do LOI; ve vazbě na příslušný objem U_VOLUME_DTP s klíčem 03142 - tato položka je učena pro sdělování za čas v hodinách, čili pro běžnou diurézu)

02994

U

TIMEM

DTP

TIME

minuta

čas sběru v minutách

(váže se ke vzorku moči popisovanému v bloku LOD vnořeném do LOI; ve vazbě na příslušný objem U_VOLUME_DTP s klíčem 03142 - tato položka je učena pro sdělování za čas v minutách, čili pro speciální účely jako např. pro vyšetření mikroalbuminérie nebo sedimentu dle Hamburgera)

08017

U

TIMES

DTP

TIME

s

čas sběru v sekundách

(váže se ke vzorku moči popisovanému v bloku LOD vnořeném do LOI; ve vazbě na příslušný objem U_VOLUME_DTP s klíčem 03142 - tato položka je učena pro sdělování za čas v sekundách, čili pro speciální účely jako např. pro vyšetření mikroalbuminérie nebo sedimentu dle Hamburgera tam, kde nestačí položka 08017 pro čas sběru v minutách)

09056

 

 

 

 

 

 

 

U

VOLUME

DTP

VOL

ml

objem

(váže se ke vzorku moči popisovanému v bloku LOD vnořeném do LOI; ve vazbě na příslušný čas sběru U_TIME_DTP s klíčem 02994 nebo U_TIMEM_DTP s klíčem 08017 případně I_TIMES_DTP s klíčem 09056 (uvádí se jedna z nich) - tato položka je učena pro sdělování příslušného objemu za uvedený čas sběru)

03142

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAB 2. - příklady řešení v NČLP

 

syst

komp

proc

drvl

jednotka

název komp

klíč NČLP

 

 

 

 

 

 

 

Příklady řešení položek I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

ALB

*

MASSC

mg/l

Albumin

(koncetrace)

00509

DU

ALB

*

MASSRATE

mg/d

Albumin

(odpad za den; výpočet z hodnot

U_TIME a U_VOLUME a U_ALB)

00475

MU

ALB

*

MASSRATE

ug/min

Albumin

(odpad za minutu; výpočet z hodnot

U_TIMEM a U_VOLUME respektive

U_TIMES a U_VOLUME)

 

16474

 

 

 

 

 

 

 

Příklady řešení položek II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

CREA

*

SUBSTC

mmol/l

Kreatinin

(koncetrace)

01513

DU

CREA

*

SUBSTRTE

mmol/d

Kreatinin

(odpad za den; výpočet z hodnot

U_TIME a U_VOLUME a U_CREA)

01507

 

 

 

 

 

 

 

Příklady řešení položek III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MU

ALB

 

 

 

 

(využíváno pouze pro vyšetření albuminu)

 

16474

viz výše

SU

řada položek

v NČLP

„sediment“

 

 

 

 

(využíváno pouze pro položky pro vyšetření močového sedimentu)

 

Podrobněji v dokumentu:

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření moči

 

viz NČLP