Označení číselníku (souboru) v DS

TYP_KU

Název číselníku (souboru) v DS

TYP_KU - Typ klinické události

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> DS - číselníky pro klinické události a anamnézy

Označení v  menu v programu ČLP

Typ klinické události

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku TYP_KU

Obsah číselníku

obsah číselníku TYP_KU

Poznámka

 Textový popis číselníku typů klinických událostí - viz dokument "klinické události"

 

Popis: