PRÁCE S LOKÁLNÍM ČÍSELNÍKEM LABORATORNÍCH POLOŽEK

 

Spolupráce SLP a ČLP s LIS STAPRO - základní informace

 

 

Firma STAPRO již v minulosti připravila provázání LIS se starší verzí SLP a verzí souborů 01.xx.

 

Pro nové verze DS a NČLP 2.01.01 (a výše) připravujeme obousměrné komunikační rozhraní mez LIS a programem ČLP i systémem SLP. Toto rozhraní bude sloužit pro předávání údajů o metodách a škálách v novém XML tvaru. Potřebné moduly by měly být postupně uvolňovány v průběhu roku 2002.

 

Zájemci o provázání systému SLP (programu ČLP) s LIS, kteří již nyní chtějí zahájit přípravu potřebných vazeb v systému SLP (programu ČLP) manuálně (tj. bez jejich importu z LIS), mohou začít tvorbu LČLP za pomoci publikovaného obecného popisu - práce s LČLP - komunikace s LIS.

 

Vazbu mezi záznamem v LČLP a číselníkem LIS STAPRO je v tomto případě nutné vytvářen manuálním zapsáním tzv. globálního kódu metody v LIS (zobrazuje se např. v pravém horním rohu v lokálním číselníku metod v LIS) do dialogové položky “Lokální kód” v dialogu “Lokální číselník” v nabídce LČLP v menu “Položky” systému SLP (programu ČLP). Název vyplňujte v položce “Název pro LP 2”.

 

Další postup pro import a export číselníků bude popsán po vytvoření exportních/importních funkcí v LIS STAPRO a bude součástí dokumentace LIS. Potřebné funkce v systému SLP budou poté k dispozici v nejbližším upgrade (ČLP bude k dispozici na  www.mzcr.cz ).