Označení číselníku (souboru) v DS

TYP_KU

Název číselníku (souboru) v DS

TYP_KU - Typ klinické události

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> DS - číselníky pro klinické události a anamnézy

Označení v  menu v programu ČLP

Typ klinické události

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku TYP_KU

Obsah číselníku

obsah číselníku TYP_KU

vzhledem k rozsahu číselníku je uvedena stručná ukázka

Poznámka

Textový popis číselníku typů klinických událostí - viz dokument "klinické události".

 

Popis:

Pro podrobnější seznámení s číselníkem slouží program ČLP, který je součástí standardu DASTA.

V hypertextovém zobrazení číselníku klinických událostí jsou zobrazovány pouze základní informace!

Přehledný orientační seznam platných klinických událostí je v dokumentech:

klinické události platné - přehled (tab) a v klinické události - popisy (seznam)