Současné platné položky číselníku klinických událostí - orientační přehled

 

klíč v typ_ku

P.S.

název

poznámky

AMB

 

 

klinické události typu AMB

AMB.VYS

ambulantní vyšetření

 

 

základní skupina pro blíže nespecifikovaná vyšetření typu „návštěva ambulance/ordinace“

(blíže specifikovaná vyšetření - viz níže)

AMB.ANAM

 

ambulantní anamnéza

AMB.EPIKRIZ

 

ambulantní epikríza (souhrnná zpráva z ambulance)

 

 

 

 

KONZ

 

 

klinické události typu KONZ

KONZ

konzilium, konziliární vyšetření

pro všechny typy konzilií

blíže nespecifikované

 

 

 

 

H

 

 

klinické události typu H

H.ANAM

 

anamnéza (vytvořená v NIS)

 

H.DOPOR

doporučení k hospitalizaci (žádost o hospitalizaci)

z ní plyne H.PRIJZ

H.ODMZ.PAC

odmítnutí hospitalizace ze strany pacienta (revers)

 

H.ODMZ.LEK

odmítnutí hospitalizace ze strany lékaře, další doporučení

 

H.PRIJZ

příjmová hospitalizační zpráva (status praesens)

 

H.DEKURZ

 

denně vytvářená pracovní zpráva (denní záznam)

 

H.EPIKRIZ

epikríza (souhrnná zpráva z hospitalizace za určené období)

 

H.PRUBZ

průběžná zpráva z hospitalizace

vydává se na žádost

H.PROPPREDBZ

propouštěcí zpráva předběžná

 

H.PROPZ

propouštěcí (překladová) zpráva

při úmrtí navíc:

E.LPZ, E.PLKP

 

 

 

 

E

 

 

 

E.LPZ

 

prohlídka mrtvého

výstupem je

„list o prohlídce zemřelého“

(část je zasílána v reg. NRZ)

E.PLKP

 

průvodní list ke klinické pitvě

vydává ošetřující lékař pro patologii

 

 

 

 

PAT

 

PAT.ZKP.PATANAT

 

záznam o klinické pitvě - patologicko-anatomická

PAT.ZKP.SOUD

 

záznam o klinické pitvě - soudní pitva

PAT.ZKP.ZDRAV

 

záznam o klinické pitvě - zdravotní pitva

 

 

 

 

 

PAT.HISTOLOG

 

histologické vyšetření

 

PAT.BIOPT

 

bioptické vyšetření

 

PAT.CYTOLOG

 

cytologické vyšetření

 

 

 

 

GEN

 

 

klinické události typu "vyšetření"

GEN.GEN

 

genetické vyšetření

 

GEN.CYTGEN

 

cytogenetické vyšetření

 

 

 

 

 

LAB

 

laboratorní vyšetření

(ve vazbě na ku_o_lab a ku_z_lab, využívá NČLP)

(do LAB patří též antropometrická měření)

klinické události typu LAB

LAB.VYS

laboratorní vyšetření

základní typ

LAB.ODBER.LAB

odběr materiálu v laboratoři a laboratorní vyšetření

Slouží k objednávání, nebo k vnitrolaboratorní potřebě, finální výsledek (vyšetření, zpráva) je vždy sdělován prostřednictvím „ LAB.VYS“.

LAB.ODBER.LUZKO

odběr materiálu u lůžka pacienta a laboratorní vyšetření

LAB.PRED.SMLUV

předání části objednávky smluvní laboratoři

LAB.PRED.REF

předání určených vyšetření referenční laboratoři

LAB.PRED.POPIS

předání výsledků (zprávy) expertovi za účelem popisu

 

 

 

 

RDG

 

 

klinické události typu RDG

RDG

 

RDG vyšetření blíže nespecifikované

pro výjimečné situace

RDG.ANGIO

angiografické vyšetření

 

RDG.CT

CT vyšetření

 

RDG.MAMO

mamografické vyšetření

 

RDG.MR

magnetická rezonance

 

RDG.PETCT

PET/CT

 

RDG.PETMR

PET/MR

 

RDG.RTG

RTG vyšetření

 

RDG.SONO

sonografické vyšetření

 

RDG.TERMO

termografické vyšetření

 

RDG.DENSIT

 

kostní denzitometrie

 

 

 

 

 

NUK

 

 

klinické události typu "vyšetření"

NUK.IZOTOP

 

izotopové vyšetření (obecně)

 

 

 

 

 

ENDO

 

 

klinické události typu "vyšetření"

ENDO.BRONCHO

 

bronchoskopie

 

ENDO.CYSTO

 

cystoskopie

 

ENDO.GASTRO

 

gastroskopie

 

ENDO.KOLONO

 

kolonoskopie

 

ENDO.KOLPO

 

kolposkopie

 

ENDO.LAPARO

 

laparoskopie

 

ENDO.LARYNGO

 

laryngoskopie

 

ENDO.MEDIASTIN

 

mediastinoskopie

 

 

 

 

 

KARD

 

 

klinické události typu "vyšetření"

KARD.DOPPLER

 

dopplerometrické vyšetření

 

KARD.EFYZ

 

elektrofyziologické vyšetření

 

KARD.ECHO

 

echokardiografické vyšetření

 

KARD.EKG

EKG vyšetření

 

KARD.ERGO

 

zátěžová elektrokardiografie

 

KARD.HOLTER

 

monitorování „Holter“

 

KARD.HUTT

 

kardiologický test na nakloněné rovině (HUTT)

 

KARD.STIM

 

kardiostimulace

 

KARD.KORON

 

koronarografické vyšetření

 

KARD.LVENTRIK

 

levostranná ventrikulografie

 

KARD.PTCA

 

PTCA vyšetření

 

KARD.PSKAT

 

pravostranná srdeční katetrizace

 

 

 

 

 

NEUR

 

 

klinické události typu "vyšetření"

NEUR.EEG

EEG vyšetření

 

NEUR.EMG

EMG vyšetření

 

NEUR.EP

 

evokované potenciály

 

NEUR.DYST

 

vyšetření na dystonii

 

NEUR.SONO

 

SONO vyšetření neurologické

 

 

 

 

 

OFT

 

klinické události typu "vyšetření"

OFT.FAG

 

fluoroangiografie očního pozadí

 

OFT.FOTO

 

oční foto vyšetření

 

OFT.HRT

 

HRT laser scan očního pozadí

 

OFT.PERI

 

perimetrické vyšetření zorného pole

 

OFT.SONO

 

SONO vyšetření oka

 

OFT.OCT

 

OCT vyšetření (optická koherentní tomografie)

 

 

 

 

 

ORL

 

 

klinické události typu "vyšetření"

ORL.AUDIO

 

audiometrické vyšetření

 

 

 

 

 

GASTRO

 

 

klinické události typu "vyšetření"

GASTRO.PHMET

 

pH-metrie

 

GASTRO.MANJIC

 

jícnová manometrie

 

GASTRO.MANARKT

 

anorektální manometrie

 

 

 

 

 

PNEU

 

 

klinické události typu "vyšetření"

PNEU.SPIRO

 

funkční vyšetření plic (spirometrie)

 

 

 

 

 

ONKO

 

 

 

ONKO.CHEMT

 

chemoterapie

 

ONKO.RADIOT

 

radioterapie

 

ONKO.BIOLT

 

biologická léčba

 

 

GYN

 

GYN.AMNIO

 

amniocentéza

 

GYN.FOLIK

 

folikulometrie

 

GYN.KARDTOKO

 

kardiotokografie

 

 

 

 

 

POR

 

POR.ZR

 

zpráva o rodičce

= porod

POR.ZN

 

zpráva o novorozenci

= narození dítěte

 

 

 

 

ASREP

 

 

 

ASREP.VYS

 

asistovaná reprodukce

 

 

 

 

 

NEFRO

 

 

 

NEFRO.DIAL

 

hemodialýza

 

NEFRO.PLFER

 

plazmaferéza

 

 

 

 

 

OPER

 

 

OPER

 

operace (blíže nespecifikovaná)

OPER.CHIR

 

chirurgická operace

Jsou definovány pouze hlavní typy, dále blíže nespecifikováno.

 

 

OPER.ORTOP

 

ortopedická operace

OPER.TRAUMAT

 

traumatologická operace

OPER.UROLOG

 

urologická operace

OPER.PLASTCHIR

 

plastická chirurgie operace

OPER.NEUROCHIR

 

neurochirurgická operace

OPER.KARDIOCHIR

 

kardiochirurgická operace

OPER.PULM

 

plicní operace

OPER.GYN

 

gynekologická operace

OPER.GYN.PT

 

přerušení těhotenství

OPER.OFTALMO

 

oční operace

OPER.ORL

 

ORL operace

OPER.DERM

 

dermatologická operace

OPER.STOM

 

stomatologická operace

 

 

 

 

ANEST

 

 

 

ANEST

 

anestezie

váže se k operaci či jinému výkonu, je samostatně

 

 

 

 

STOM

 

 

 

STOM.OSET

 

stomatologické ošetření

 

 

 

 

 

PSYCH

 

 

 

PSYCH.PSYCHOL

 

psychologické vyšetření

 

zařazeno samostatně,

bývá chráněno a s jinou strukturou - může být též v rámci AMB.VYS

PSYCH.PSYCHIATR

 

psychiatrické vyšetření

PSYCH.PSYCHOTER

 

psychoterapie

 

 

 

 

 

RHB

 

RHB

 

rehabilitace (blíže neurčeno)

 

RHB.FYZIO

 

fyzioterapie

 

RHB.ELEKTRO

 

elektroléčba

 

RHB.VODO

 

vodoléčba

 

RHB.ERGO

 

ergoterapie

 

OS

 

OS.ANAM

 

ošetřovatelská anamnéza

 

OS.PRIJZ

 

ošetřovatelská příjmová zpráva

 

OS.DEKURZ

 

ošetřovatelský dekurz (záznam)

OS.EPIKRIZ

 

ošetřovatelská epikríza

 

OS.PLAN

 

ošetřovatelský plán

 

OS.PLANREAL

 

realizace ošetřovatelského plánu

 

OS.PROPZ

 

ošetřovatelská propouštěcí (překladová) zpráva

 

 

 

 

ZZS

 

klinické události typu ZZS

ZZS.VYJEZD

výjezd ZZS

 

ZZS.AVIZO

avízo ZZS

 

 

 

 

 

specifické pro DS4

 

klinické události typu VYP/SOUP

VYPIS.ZPRAV

výpis objednávek a zpráv (kopie)

 

SOUPIS.ZPRAV

výpis seznamu zpráv

 

 

 

 

 

PATSUM.DAT

A

objednávka / sdělení informací v rozsahu „PS“ v DS4

upozornění: Nyní pouze pro zkušební provoz!

týká se projektu PS

(Patient Summary)

a sdělování dat v rozsahu PS

PATSUM.SEST

A

objednávka / sdělení sestavy „PS“ jako HL7 CDA

upozornění: Nyní pouze pro zkušební provoz!

PATSUM.ALL

A

objednávka/sdělení v rozsahu PATSUM.DAT, SEST

upozornění: Nyní pouze pro zkušební provoz!

PATSUM.PREV

(A)

zaslání DAT v rozsahu „PS“ do převodníku

technická pomocná KU - bude dopracováno

upozornění: Nyní pouze pro zkušební provoz!

 

 

 

 

EXPORT.DAT

 

objednávka pro sdělení kompletních info o pacientovi

upozornění: Nyní pouze pro zkušební provoz!

(export dat pacienta mezi IS)

 

Upozornění:

Tato tabulka je orientační, definice položek číselníku KU jsou v číselníku TYP_KU.

Podrobněji viz:

[TYP_KU]

[TYP_KU] - popis struktury

 

 

Značení:

V prvním sloupci je klíč položky číselníku TYP_KU.

Ve druhém sloupci jsou znakem „A“ označeny klinické události, které jsou nebo budou zahrnuté do pacientského souhrnu Patient Summary.

Ve třetím sloupci je název KU.

Odkazy uváděné ve čtvrtém sloupci směřují na podrobnější popisy příslušných základních skupin KU - jsou vypracované především pro složitější typy KU.