CD-ROM,

který obsahuje DS, NČLP, datové bloky a číselníky ÚZIS ČR, nástroje pro práci s DS a NČLP, dokumentaci a další potřebné informace, vznikl a byl distribuován s podporou MZČR.

CD-ROM je vyvěšován v rámci webových služeb.

 

 

Průběžně aktualizovaný obsah CD-ROM je k dispozici na: 

htpp://ciselniky.dasta.mzcr.cz (aktuální odkaz)

Zde jsou také k dispozici příslušné upgrade a další aktuální informace.

 

Právě aktuální tvar DS3, DS4 i NČLP je k dispozic též na:

https://www.dastacr.cz/

 

 

Uživatelé se mohou zaregistrovat a budou dostávat informace o změnách a upgrade:

registrace uživatelů DS a NČLP

 

 

Adresa MZ ČR:

Národní centrum elektronického zdravotnictví MZ ČR,

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 12801 Praha 2

telefon: 2 2497 2774, 2 2497 2641

fax:       2 2491 6019

e-mail: inf@mzcr.cz

 

 

-----

 

 

Připomínky k DS 4.01.01 a výše a náměty na jeho další rozvoj zasílejte na adresu koordinátora:

ing. Miroslav Zámečník,

zamecnik@sekk.cz 

Připomínky k NČLP 2.17.01 a výše a náměty na jeho další rozvoj zasílejte na adresu koordinátorů:

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. a ing. Miroslav Zámečník,

anja@medicon.cz, zamecnik@sekk.cz

 

 

 

Připomínky k programu ČLP a náměty na jeho další rozvoj zasílejte na adresu:

ing. Miroslav Zámečník,

zamecnik@sekk.cz

 

Konzultace problémů spojených s prvotní instalací programu ČLP:

straka@sekk.cz

 

 

 

Jiné připomínky zasílejte na adresu:

inf@mzcr.cz