*nrpot:nrt - národní registr potratů

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nrpot

e

+

Hlášení potratu a mimoděložního těhotenství

picov

a

8

1

IČ (identifikační číslo zařízení, které výkon provedlo)

číselný řetězec

ppczv

a

3

1

PČZ (pořadové číslo zařízení, které výkon provedlo)

celé číslo

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

Pokyny k vyplnění

 

Národní registr potratů

informace k registru

 

Prefix nrpot: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrpot: označuje národní registr potratů