*pn - pracovní neschopnosti

Informace o pracovních neschopnostech pacienta.

Jeden aktuální záznam nebo výčet za určité očekávané období.

 

Upozornění:

Datový blok je v gesci ČSSZ.

 

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

pnz

e

+/

pracovní neschopnosti

podmínky:

viz 01

hpn

e

/?

hlášení pracovní neschopnosti (ČSSZ)

podmínky:

viz 01

nové od

DS3.15.01

pdhpn

e

/?

potvrzení doručení hlášení pracovní neschopnosti (ČSSZ)

podmínky:

viz 01

nové od

DS3.15.01

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace bloku

formát DTS

pnAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*pn

poznámky k celému bloku:

Nemá vazbu na žádné jiné datové bloky.

 

01 - podmínky společné pro pnz, hpn, pdhpn:

Ve struktuře bloku ”pn” může být několik elementů typu pnz, anebo jeden element hpn, anebo jeden element pdhpn.

  

Různé elementy (pnz, hpn, pdhpn) se nemohou vyskytovat v jednom bloku pn a souboru dasta současně!

Tento zápis nelze v textové tabulce vhodně realizovat (je vyznačen symbolickými lomítky ve sloupci V).

Tato podmínka je realizována v XML.

 

POZOR!

Zařazení příslušného elementu musí být:

ve vztahu k atributu ur v bloku dasta (elementy hpn, pdhpn se mohou použít pouze, pokud ur="N").