Evidence časů zpracování souboru

 

 

Datumy a časy, které je nutné nebo vhodné evidovat:

·        vytvoření souboru IS odesílatele (sděluje se povinně v bloku dasta)

·        odeslání souboru (eviduje odesílatel, běžně nesděluje)

·        doručení souboru (eviduje příjemce, sděluje se v bloku pd - pokud se posílá zpět)

·        přijmutí a zpracování souboru IS příjemce (eviduje příjemce, běžně nesděluje)

 

Uvedené datumy a časy se váží pouze k blokům DS nebo k souborům DS.

 

Popis dalších datumů a času - viz  evidence časů vázaných k laboratornímu zpracování vzorků .