*pracovnik - informace o žádajícím nebo žádaném či provádějícím resp. akceptujícím pracovníkovi

Žádající nebo žádaný či provádějící respektive akceptující pracovník.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

titul_pred

e

-35

?

titul(y) před jménem

 

volný text

jmeno

e

-40

?

jméno

 

volný text

4.17.01

prodlouženo

prijmeni

e

-40

1

příjmení

 

volný text

4.17.01

prodlouženo

titul_za

e

-35

?

titul(y) za jménem

 

volný text

id_zp

a

-10

?

identifikace ZP

číslo (znakově);

v délce 9

nebo 10 zn

 

 

 

 

bude ještě upravováno

pokyny:

1. nyní ID dle Národního registru zdravotnických pracovníků

(ÚZIS), v další verzi bude upraveno - zobecněno

2. po spuštění registru NRZP bude údaj povinný, nebo zůstane nepovinný a bude připojena příslušná el. identita z portálu NIA (bude dořešeno)

3. s ohledem na PS bude zřejmě připojena informace o kódovém systému

nové od

4.16.02

icl

a

8

?

IČL

identifikační číslo lékaře

číslo

poznámky:

bývalé označení, které VZP sice zrušila a nahradila IČP, ale které je stále v praxi lokálně využíváno a může být v budoucnosti opět zavedeno; fakultativní údaj

odbornost

a

3

?

odbornost pracovníka

[ODBORN] X, položka kod

poznámky:

viz odbornost - poznámky

nové od

4.07.01

id_pracovnik

a

-64

?

identifikace pracovníka lokální

volný text

pokyny:

zadává se údaj dle domluvy komunikujících stran

4.07.01

sjednocení

atributů

4.18.03

prodlouženo

id_clk

a

10

?

ID přidělované ČLK

číslo

pokyny:

1. tzv. evidenční číslo

2. fakultativní údaj

nové od

4.08.05

role_klic

a

-10

?

profesní role pracovníka - klíč

[EZDRROLE] #!, položka klic

poznámky:

viz role_klic - poznámky

nové od 4.16.01

role_text

a

-80

?

profesní role pracovníka - text

[EZDRROLE] #!, položka nazev

pokyny:

textem údaj z číselníku odpovídající sdělovanému atributu "role_klic"

poznámky:

viz role_klic - poznámky

nové od 4.16.01

a

e

 

?

adresa pracovníka

 

pokyny:

uvádí se adresa a spojení,

(vyplňují se pouze prakticky potřebné údaje ve vazbě na KU)

nové od

4.17.01

pracovnikAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*pracovnik

poznámky k celému bloku:

Blok je volán z bloků typu klinická událost ( ku_o, ku_z, ku_a a auzku).

 

Údaje se váží k pracovišti pracovníka - viz  pracoviste … (Při použití na Slovensku - viz  pracoviste_sk .)

 

 

Poznámka:

Z historických důvodů (transformace DS2, DS3, DS4) se v DS4 ještě využívají tyto obdobné bloky:

autor            (v dgz, lez, reakce, text, ua, uks, uot, urf, utm, ku_z_lab)

garant_dat   (v dasta, an, ku_z, u, lek, oc, zzs_vl)

odeslal         (v ku_z_lab)

 

Pracoviště a event. pracovník je také uváděno v blocích pm, is, a.

 

 

odbornost

poznámky:

Uvádí se údaj z číselníku odborností vydávaného ÚZIS ČR přebíraného od VZP (fakultativní).

 

 

role_klic, role_text

poznámky:

Údaj je potřebný v rámci projektu Patient Summary.

 

*