*auzku - popis výkonu nebo ZÚMu účtovaný pojišťovně - pro KU

Výkon popř. ZÚM účtovaný pacientově zdravotní pojišťovně - pro klinické události - jen pro ČR.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

indikace

a

1

1

indikace

I,C,P,Z,X

viz

seznam hodnot

doklad_typ

a

2

?

typ dokladu

 

pokyny:

dle metodiky VZP

 

doklad_kod

a

7

?

číselný kód dokladu

 

pokyny:

dle metodiky VZP

 

typpol_vz

a

1

1

typ položky - výkon nebo ZÚM

V, Z

viz seznam hodnot

poznámky:

Dle této hodnoty se volí následující blok vykon nebo zum

diag

a

-5

1

diagnóza pro výkon, ZÚM

[Mkn10_5] #!, položka kod

pokyny:

viz diag - pokyny

 

dat_du

e

8

1

datum výkonu, ZÚMu

formát D

 

vykon

e

1/

výkon

pokyny:

musí být uveden blok výkon nebo blok zum - neopakuje se

zum

e

/1

ZÚM

pokyny:

musí být uveden blok výkon nebo blok zum - neopakuje se

p_pracoviste

e

 

1

provádějící pracoviště výkonu nebo ZÚMu

poznámky:

blok pracoviste

 

p_pracovnik

e

 

?

provádějící pracovník výkonu nebo ZÚMu

poznámky:

1. pracovník, odborník, lékař

2. blok pracovnik

 

pozn

e

-255

?

poznámka k bloku

volný text

poznámky:

zcela fakultativní použití

 

auzkuAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

Tento blok je nyní pouze pro ČR. Pokud toto někdo řeší i pro SR, ozvěte se a připravte jeho klon pro SR - zařadíme!!!

 

 

*auzku

pokyny k celému bloku:

Bloky výkonů neslouží k vykazování.

Jejich hlavní význam spočívá v předávání dat potřebných pro NIS a MIS a k následnému zpracování.

Jsou určené pouze pro ČR.

 

indikace

seznam hodnot:

I = úhrada PV (platebním vztahem)

C = částečná úhrada PV (platebním vztahem)

P = úhrada pacientem dle privátní ceny

Z = úhrada pacientem dle ceny ZP

X = bez úhrady

Poznámka:

Úhrada platebním vztahem - viz  pv_pac  a  pv_ku .

 

 

typpol_vz

seznam hodnot:

V = výkon

Z = ZÚM

 

diag

pokyny:

U diagnózy se uvádí údaj z číselníku MKN-10, ale je zadáván formou volného textu ve tvaru Yxxx nebo Yxx  - kontrola s ohledem na číselník se zde neprovádí. Zobrazování diagnózy je ve tvaru Yxx.x nebo Yxx.