*ku_o_soupis - nastavení kriterií pro objednávku soupisu zpráv z archivu (pro DS4)

Informace o intervalu, za který má být soupis zpracován a nastavení filtrů - vše k jednomu pacientovi.

 

{distribuováno od verze 4.10.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

dat_soupis_od

e

?

datum a čas počátku soupisu

formát DT nebo D

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

dat_soupis_do

e

?

datum a čas ukončení soupisu

formát DT nebo D

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

typ_ku

e

-20

*

výčet typů klinických událostí

[TYP_KU] #!, položka klic

pokyny:

viz typ_ku - pokyny

max_pocet

e

-6

?

maximální počet do seznamu zahrnutých zpráv

číslo znakově

pokyny:

nezahrnovat do soupisu více zpráv, než uvedený maximální počet - potlačují se zprávy starší

min_pocet

e

-6

?

minimální počet do seznamu zahrnutých zpráv

číslo znakově

pokyny:

pokud výše uvedenými časovými filtry projde menší počet zpráv, než je zde uvedeno, doplnit do soupisu další z množiny starších

typ_puvod

a

1

?

typ - původ zprávy

I, E

viz seznam hodnot

pokyny:

1. do soupisu zahrnovat jen ty zprávy, které vznikly v IS odesílatele (I), nebo jen zprávy přejaté (E); není-li uvedeno, zahrnuje  se bez ohledu na původ

2. viz typ_puvod - pokyny

typ_urg

a

1

?

typ - urgentnost zprávy

V, S, A, N

viz seznam hodnot

pokyny:

1. do soupisu zahrnovat jen zprávy urgentní, jen nebo zprávy běžné; není-li uvedeno, sděluje se bez ohledu na urgentnost

2. viz typ_urg - pokyny

kuosoupisAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

 

*ku_o_soupis

pokyny k celému bloku:

Specifikuje zadání soupisu zpráv (informace o zprávách a jejich základní charakteristiky).

Speciální blok volaný z bloku ku_o v případě, že je objednáván soupis zpráv - typ klinické události „SOUPIS.ZPRAV“.

Požadované údaje jsou pak zasílané prostřednictvím bloku  ku_z_soupis .

Pokud zadaným kriteriím neodpovídá žádná k.u., nebo není pacient v systému známý, nebo je chráněný atd., je tento kolizní stav sdělován v akceptačním bloku  ku_a  a blok ku_z_soupis  není sdělován.

 

 

V dalších verzích mohou být doplněné další filtry a specifikace nastavení.

Prosíme, nahlaste své požadavky a náměty!

 

 

datumy a časy

pokyny:

Časový interval, v rámci něhož má být realizovaný soupis zpráv (tj. zprávy uvedené v soupisu budou z tohoto časové intervalu, pokud jej nerozšíří obsah elementu min_pocet).

Pokud není uveden dat_soupis_od, vyhledává se od počátku archivu,

pokud není uveden dat_soupis_do, vyhledává se do přítomného okamžiku.

Viz též  dat_xx .

 

 

typ_ku

pokyny:

Obsahuje výčet klíčů z číselníku typů klinických události zpráv (tj. těch KU, které se vyskytují v rámci bloků KU_Z.

Pokud není uvedeno, nefiltruje se dle typu KU.

 

 

typ_puvod

seznam hodnot:

I - požadují se jen zprávy vzniklé v IS odesílatele

E - požadují se jen zprávy vzniklé mimo systém odesílatele, přejaté z jiných IS (externí)

 

pokyny:

Nepovinný údaj, který určuje, zda mají být zasílané jen zprávy vzniklé v IS odesílatele, nebo přejaté, případně obojí.

Pokud není uvedeno, nefiltruje se podle typu původu.

 

 

typ_urg

seznam hodnot:

V - požadují se urgentní zprávy typu "vitální indikace"

S - požadují se urgentní zprávy typu "statim"

A - požadují se urgentní zprávy - varianta V i S (všechny typy urgentních)

N - požadují se neurgentní zprávy

 

pokyny:

Nepovinný údaj, který určuje, zda mají být zasílané jen urgentní, nebo jen neurgentní zprávy, případně obojí.

Pokud není uvedeno, nefiltruje se podle typu urgentnosti.

 

 

 

V dalších verzích mohou být (bude-li to žádáno z praxe) vypracována pravidla pro zadávání jen částí řetězce v případě víceúrovňových klíčů (např. uvedením pouze H* by byly uvažovány všechny zprávy z hospitalizace.

Pokud toto bude v praxi žádáno, oslovte  správce datového standardu.

 

*