*vrx - vyšetření laboratorní pro neformalizované textové hodnoty

Sdělované laboratorní vyšetření pacienta pro prosté krátké texty (vázané k jedné události).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazvy

e

?

nadpisy pro tvorbu nálezů

pokyny:

viz nazvy - pokyny

hodnota_nt

e

-255

1

hodnota výsledku textem (vlastní výsledek)

volný text neformalizovaný

pokyny:

viz hodnota_nt - pokyny

pozn

e

-255

?

poznámka textová

volný text

pokyny:

viz pozn - pokyny

vrxAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Pozor, nezaměňovat bloky vrf, vrx a vrb!

Blok vrf slouží ke sdělování formalizovaných textových výsledků, vrx ke sdělování krátkých textových neformalizovaných výsledků a vrb ke sdělování rozsáhlých datových bloků. Jaký bude blok užit, vyplývá z definice v NČLP - podrobněji viz  ku_z_lab.

 

Blok vrx obsahuje volný text, který může být tvořen texty z matic MTV uvedených v definici položky.

(Protože se jedná o volný text, není validován obsah, nelze zajistit automatický překlad při předávání do zahraničí.)

 

nazvy

pokyny:

Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován.

Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr.

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom.

 

hodnota_nt

pokyny:

Hodnota výsledku - neformalizovaný běžný text (bez znaků pro přechod na nový řádek). Maximální délka 255 znaků.

 

pozn

pokyny:

Textová poznámka fakultativní.

Pomocná informace nestandardně sdělovaná některými laboratořemi prostřednictvím některých LIS.

Tento text není běžně příjemcem načítán, jeho zpracování je nutné vzájemně domluvit - viz prot_kom.

Text neobsahuje žádná zásadní sdělení! Pokud IS příjemce neumí text zobrazit, tuto položku ignoruje!

 

Poznámka:

Pokud má být sdělována textová interpretace k příslušnému výsledku, nebo ke skupině výsledků, jsou k dispozici položky NČLP typu „REPI_xxxx_DTP“, do nichž lze uložit textový blok - přenášejí se v datovém bloku vrb. Jsou vytvořené pro řadu v praxi potřebných problémově orientovaných skupin vyšetření, pro všechny laboratorní gesce. Například pro oblast mikrobiologie, virologie, mykologie, parazitologie a imunologie jsou k dispozici položky popsané v dokumentu  Interpretační texty k mikrobiologickým vyšetřením.