*xxAny -blok pro tvorbu firemních bloků

blok pro tvorbu firemních bloků. 

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

any

+

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, obsahy číselníků, poznámky:

 

*xxAny

pokyny k celému bloku:

Tento blok je vstupní branou pro vkládání firemních bloků do datového standardu. Podrobněji - viz text firemní bloky. Písmena x jsou zde použita jako zástupný symbol místo prefixu jména konkrétního firemního bloku.

 

V blocích DS je používáno:

a - aAny

an - anAny

as - asAny

auzku - auzkuAny

dasta - dastaAny

davka - davkaAny

dg - dgAny

dgz - dgzAny

h - hAny

hodnoceni - hodnoceniAny

ip - ipAny

ipi_o, ipi_v - ipiAny

is - isAny

ku - kuAny

ku_a - kuaAny

ku_o - kuoAny

ku_o_lab - kuolabAny

ku_o_rdg - kuordgAny

ku_o_rdg_lokal - rdglokalAny

ku_o_vypis - kuovypisAny

ku_z - kuzAny

ku_z_lab - kuzlabAny

ku_z_rdg - kuzrdgAny

ku_z_rdg_e - kuzrdgeAny      

ku_z_rdg_o - kuzrdgoAny

le - leAny

leg_vyk - legvykAny

lek - lekAny

lek_v - lekvAny

lez - lezAny

lip - lipAny

lod - lodAny

loi - loiAny

lop - lopAny

lopk - lopkAny

lopz - lopzAny

los - losAny

n - nAny

nazvy - nazvyAny

nejist_var1 - nejistvar1Any

nejist_var2 - nejistvar1Any

nejistota - nejistotaAny

oc - ocAny

ocz - oczAny

p - pAny

pm - pmAny

pn - pnAny

pnz - pnzAny

pracoviste - pracovisteAny

pracovnik - pracovnikAny

prepocet - prepocetAny

pv_ku - pvkuAny

pv_pac - pvpacAny

reakce - reakceAny

sci - sciAny

skala - skalaAny

text - textAny

u - uAny

ua - uaAny

uks - uksAny

uot - uotAny

urf - urfAny

utm - utmAny

vrac - vracAny

vrav - vravAny

vrb - vrbAny

vrc  - vrcAny

vrd - vrdAny

vrf - vrfAny

vrk - vrkAny

vrkpa - vrkpaAny

vrn - vrnAny

vro - vroAny

vrp - vrpAny

vrr - vrrAny

vrs - vrsAny

vrs_h - vrshAny

vrx - vrxAny

vrz - vrzAny

vykon - vykonAny

zdroj_is - zdrojisAny

zum - zumAny

zzs_vl_o - zzs_vl_oAny

zzs_vl_z - zzs_vl_zAny

 

 

příklad:

Příklad vložení firemního bloku do adresního bloku (*a) je uveden v textu firemní bloky..