*vrz - vyšetření laboratorní - blok textu pro non-NČLP položky 

Blok textu pro výsledky nemající v NČLP příslušnou odpovídající položku. Sděluje se za pomoci jedné speciální položky NČLP - REPT_NTS_DTP s klíčem 20799.

 

{distribuováno od verze 3.04.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

text

e

1

vlastní text

pokyny:

viz text - pokyny

vrzAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*vrz

pokyny k celému bloku:

Blok textu se vždy váže ke speciální položce NČLP s klíčem 20799 (REPT_NTS_DTP).

 

Vytvořený textový blok je považován za neformalizovaný doplněk nálezové sestavy sdělované formalizovaně.

 

Poznámka:

Zavedením této formy sdělování byla původní položka REP_NTS_DTP s klíčem 20801 označena jako neaktuální, již nepoužívat.

 

text

pokyny:

Vytvořený text obsahuje všechny potřebné kompletní informace.

Informace k realizaci bloku - viz text.