*ku_z_pat_n - vyšetření patologické - nádory

Sdělované cytologické nebo histologické vyšetření nádorů realizované patologem.

 

{distribuováno od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

verze_mkn

a

-4

1

verze použitého číselníku MKN

 

 

Pokyny:

aktuálně verze 10

verze_mkno

a

-4

1

verze použitého číselníku MKNO 

 

Pokyny:

aktuálně verze 03

verze_tnm

a

-4

1

verze použitého číselníku TNM

 

 

Pokyny:

aktuálně verze 07

dg_nov

a

-4

1

diagnóza novotvaru

[Mkn10_5] #!, položka kod

Pokyny:

údaj z číselníku MKN10 (ÚZIS)

morfo

a

 5

?

morfologie

[MKNO3Morfologie] #!, položka kod

Pokyny:

údaj z číselníku MKNO3Morfologie (ÚZIS)

4.19.03 -

položka

změněna z

povinné na

nepovinnou

(nelze

vyplnit u

benigních

výsledků),

položka je

povinná

pouze pro

zasílání

zprávy do

NOR,

pokud nelze

stanovit,

používá se

grade

a

 2

?

grade

(stupeň diferenciace)

GX, G1, G2, G3, G4

viz seznam hodnot

Pokyny:

1. pro cytologii nemůže být povinný

2. G9 se nepoužívá, volí se GX

Poznámky:

řešeno pouze interním číselníkem

topo

a

 4

1

topografie

[MKNO3Topografie] #!, položka kod

Pokyny:

údaj z číselníku

MKNO3Topografie (ÚZIS)

pt

a

 -5

?

pT (rozsah primárního nádoru)

 

[TNM_T] #!, položka patkod

Pokyny:

údaj z číselníku TNM_T, položka patkod (ÚZIS)

4.19.03 - odkaz na číselník změněn z TNM_PT na TNM_T, položku patkod

pnrn

a

-4

?

největší rozměr nádoru (v mm)

zadávaný patologem 

číslo znakově

Poznámka:

Je nutné rozlišovat údaj od klinika (nrn) a od patologa (pnrn) - důležité pro registr NOR!

pn

a

 -4

?

pN (nepřítomnost, či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách)

[TNM_N] #!, položka patkod

Pokyny:

údaj z číselníku TNM_N, položka patkod (ÚZIS)

 4.19.03 - odkaz na číselník změněn z TNM_PN na TNM_N, položku patkod

pvu

a

-2

?

počet vyšetřených uzlin

 

číslo znakově

 

 

ppu

a

-2

?

počet pozitivních uzlin

 

číslo znakově

 

 

pm

a

 -4

?

pM (nepřítomnost, či přítomnost vzdálených metastáz)

[TNM_M] #!, položka patkod

Pokyny:

údaj z číselníku TNM_M, položka patkod (ÚZIS)

 4.19.03 - odkaz na číselník změněn z TNM_PM na TNM_M, položku patkod

rn

a

 2

?

reziduální nádor

 

[TNM_R] #!, položka kod

Pokyny:

údaj z číselníku TNM_R (ÚZIS)

 

sdyspl

a

2

?

prekanceróza – stupeň dysplázie

LG, HG

viz seznam hodnot

Pokyny:

u prekanceróz v topografii C53 cervix uteri a C18–C20 tlusté střevo a konečník se uvede stupeň (LG nebo HG).

nové od 4.18.03

info_text

a

-255

?

doplňující informace

volný text

 

 

ptmm

a

-3

?

velikost tumoru (v mm)

číslo znakově

Pokyny:

Zadává se pouze u histopatologických vyšetření solidních nádorů

nové od DS 4.24.01

gleason1

a

1

?

Gleason diferenciace 1

1 - 5

Pokyny:

Zadává se pouze u nádoru prostaty (C61)

nové od DS 4.24.01

gleason2

a

1

?

Gleason diferenciace 2

1 - 5

Pokyny:

Zadává se pouze u nádoru prostaty (C61)

nové od DS 4.24.01

kuzpatnAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]

Podmínky pro validaci

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

 

*ku_z_pat_n

pokyny k celému bloku:

Struktura je společná pro klinické události PAT.HISTOLOG, PAT.CYTOLOG, PAT.BIOPT, PAT.ZKP.PATANAT, PAT.ZKP.SOUD,

PAT.ZKP.ZDRAV a pro registr NOR (ÚZIS - od roku 2018).

Uvedená struktura je nezbytné minimum nutné pro NOR, pro klinickou praxi může být rozšířena dle potřeb tvůrců NIS a LIS.

 

grade

seznam hodnot:

GX = nelze stanovit

G1 = G1

G2 = G2

G3 = G3

G4 = G4

 

sdyspl

seznam hodnot:

LG = low grade léze

HG = high grade léze

 

Poznámka:

V číselnících TNM_T, TNM_N, TNM_M je kromě sloupce kod uveden i sloupec patkod, který používají

patologové ve výše uvedeném bloku.