*agens - agens

Mikroby a viry z číselníku agens.

 

{distribuováno od verze 4.22.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

agens_klic

a

-8

1

agens - klíč

[NCMPAG] #!, položka klic

 

agens_text

a

-55

?

agens - text

[NCMPAG] #!+, položka n55

poznámka: 

uvádí se text odpovídající agens_klic

 

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*agens

 

Uvádí se (postupně) jednotlivá agens definovaná pro příslušné očkování (viz blok ocz).

Údaje jsou přebírané z číselníku LOCTO, v němž jsou vyjmenovaná agens, přebírané z číselníku NCMPAG.

Čili v číselníku LOCTO je u každého očkování uváděn výčet kódů jednotlivých agens, proti kterým je očkování prováděno, a tyto kódy jsou z číselníku agens NCMPAG, v němž je název agens a odkaz na další jeho jiné kódy.

Takto je vše připraveno, daty bude naplňováno postupně (stav v dubnu 2022).

Přes číselník NCMPAG se bude možné provázání na jiné kódy agens (SNOMED CT aj.).

 

 

Upozornění:

 

Vzhledem k tomu, že nebylo možné dosud číselník LOCTO naplnit odkazy na agens, a vzhledem k tomu, že do GrenPass je třeba uvádět odkaz na agens, proti kterému je očkování provedeno, uvádějte nyní u očkování proti SARS-CoV-2 v bloku „agens“ tyto údaje:

agens_klic = SARSCOV2

agens_text = virus SARS-CoV-2 

 

Takto je to definováno v číselníku NCMPAG a takto je zapsáno v číselníku LOCTO.