*vrc - vyšetření laboratorní - pomocné sdělení časové vzdálenosti

Blok pro speciální sdělení podkladů pro interpretace (výběr škál nebo referenčních mezí).

 

{distribuováno od verze 4.23.03}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazvy

e

?

nadpisy pro tvorbu nálezů

pokyny:

1. lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP

2. viz nazvy - pokyny

hodnota

 

a

-10

?

hodnota (časový údaj v uvedených jednotkách)

číslo znakově

pokyny:

viz hodnota - pokyny

 

jednotka

 

a

1

?

jednotka

S,M,H,D,T,R

viz seznam hodnot

pokyny:

Pokud nebude jednotka uvedena, bude časový údaj v položce "hodnota" ignorován.

 

vrcAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]   

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*vrc

pokyny k celému bloku:

 

Slouží ke sdělování časových vzdáleností vázaných k položkám NČLP, které slouží k výběru interpretačních škál - viz položky NČLP typu „vznik“ = U (události významné z hlediska interpretací (výběr škál)).

 

Může být zasílán i jako prázdný blok, pak příslušná položka NČLP, k níž je blok vázán, indikuje, že příslušná událost nastala, aniž by byla sdělována časová vzdálenost.

 

 

nazvy

pokyny:

Údaj je fakultativní, nemusí být sdělován.

Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr.

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom.

 

hodnota

pokyny:

Uvádí se časová vzdálenost v jednotkách „jednotka“ od vzniku události sdělované položkou NČLP k času uvedenému v nadřazeném bloku ku_z_lab v položce dat_du.

Pokud nebude časový údaj uveden, jedná se o indikaci přítomnosti příslušné události sdělované položkou NČLP (událost nastala).

Pokud nebude k časovému údaji uvedena jednotka, bude časový údaj ignorován.

 

 

jednotka

seznam hodnot:

S=sekunda

M=minuta

H= hodina

D= den

T=týden

R=rok