*ku_z_propz_dvp - propouštěcí zpráva - dříve vyslovené přání

Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.1 - dříve vyslovené přání (požadované)

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

dat_dvp

e

 

1

datum a čas vyjádření přání

A.2.1.1.1

formát DT

 

(povinné)

 

dvp_typ

e

-16

1

typ přání

A.2.1.1.2

[Z_DVP] #!,

položka klic

 

Nyní lze zadávat kódem:

neresuscitovat,

plná moc,

jiné

Vychází z číselníku SNOMED CT, bude namapováno.

(povinné)

 

dvp_koment

e

 

?

komentář k projevenému přání

A.2.1.1.3

text

 

(volitelné)

 

dvp_dotstav

 

 

 

 

 

e

-10

*

dotčený stav

A.2.1.1.4

kód dle

MKN-10, O, nebo Orphacode,

nebo

SNOMED CT

 

Datový blok mknorpha.

Stav (zdravotní problém), na který se přání vztahuje.

Přání může být vztaženo pouze k určitému zdravotnímu problému či množině problémů.

(požadované)

 

dvp_dokum

 

 

 

 

e

 

1

dokument, vlastní vyslovené přání

A.2.1.1.5

 

Datový blok text.

Vlastní předmět přání,

fotokopie dokumentu, nebo elektronický dokument, mající náležitosti požadované zákonem.

(požadované)

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Slouží k uložení jednoho vysloveného přání k příslušnému času. Pokud je přání více, blok je volán opakovaně.