*ku_z_propz_urg - propouštěcí zpráva - urgentní informace

Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.2 - urgentní informace (povinné)

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

alergie

A.2.2.1

 

 

 

alerg_int

e

 

+

alergie a intolerance

A.2.2.1.1 až A.2.2.1.10

 

Řeší stávající datový blok ua.

 

Pro každý záznam alergie, či intolerance je blok volán samostatně.

 

Pokyny:

Viz TAB 1 (níže).

 

(povinné)

 

 

 

 

 

varování

A.2.2.2

 

 

 

ku_z_propz_urg_v

 

e

 

*

varování

A.2.2.2.1 až A.2.2.2.7

 

 

Pro každý záznam varování je blok volán samostatně.

 

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

 

 

 

TAB 1.

Položky z Data Setu CZ HDR  

A.2.2.1      Alergie

 

Popis položky z Data Setu CZ HDR

mapování na datový blok DASTA - ua

 

(nově doplněno do ua v DS 04.25.01)

(využívá se navíc v ua)

 

Každý záznam samostatně v bloku ua.

Volá se opakovaně.

 

 

ua: typ

(typ sdělované informace)

Číselník interní:

U = neznámá informace (není známo, informace je nedostupná)

N = nejsou známy žádné alergie

AF = alergie přítomna, je formalizovaně popsána v bloku uaf 

AN = alergie přítomna, je popsána v elementu u_al

A.2.2.1.1 Popis alergie

Textové doplnění informací volným textem, Je určeno pro zápis informací, které nelze strukturovaně.

ua: u_al

(alergie volným textem)

pro typAN

A.2.2.1.2 Původce

Látka, skupina látek nebo faktor prostředí, na které je pacient alergický nebo přecitlivělý. Původce je možné vyjádřit pomocí kódu substance, ATC skupiny nebo kódu produktu SÚKL (v případě léčivých přípravků).

SNOMED CT, ATC, DLP

ua - uaf:

typ_agens

alerg_lek_klic

alerg_nelek_klic

alerg_text

A.2.2.1.3 Typ reakce

Typ (mechanismus) reakce: alergie, intolerance, nealergická hypersenzitivita.

SNOMED CT

ua - uaf:

typ_reakce

A.2.2.1.4 Reakce

Dosud známé projevy reakce na expozici pacienta původci, textem nebo kódem, včetně možnosti uvést způsobu expozice a závažnost projevu.

SNOMED CT

ua - uaf:

ar_klic

ar_text

A.2.2.1.5 Riziko

Stupeň závažnosti je definován jako „potenciální závažnost budoucích reakcí“. Stupeň závažnosti představuje klinické hodnocení nejhoršího scénáře budoucí reakce. Může být založeno na závažnosti minulých reakcí a na stupni ohrožení pacienta.

SNOMED CT

ua - uaf:

szp_klic

szp_text

A.2.2.1.6 Počátek období projevu

Datum nebo období, ve kterém byla alergie nebo jiná nežádoucí reakce zaznamenána či klinicky stanovena.

Může to být přesné datum a čas nebo hrubý údaj o datu (například pouze rok nebo měsíc a rok) nebo vyjádření pomocí kódu věkové fáze (dětství, adolescence apod.), resp. časového intervalu (2001 - 2005 apod.)

Číselník: dětství, adolescence, dospělost, stáří

ua:

obdobi_text

obdobi_kod

dat_du

dat_up

A.2.2.1.7 Konec období projevu

Datum nebo období, ve kterém byly projevy alergie nebo jiné nežádoucí reakce potlačeny nebo klinicky vyloučeny.

a:

obdobi_text

obdobi_kod

dat_du

dat_up

A.2.2.1.8 Stav

Datum nebo období, ve kterém byly projevy alergie nebo jiné nežádoucí reakce potlačeny nebo klinicky vyloučeny.

Aktivní, neaktivní, …

ua: stav

A.2.2.1.9 Míra jistoty

Umožňuje vyjádřit míru jistoty zapisujícího lékaře ve vztahu k údajům uvedeným v modelu alergie.

SNOMED CT

ua:

jistota_text

jistota_kod

A.2.2.1.10 Poslední projev

Datum (a čas) poslední známé reakce (projevu).

ua: dat_up