*ua - obsah bloku urgentní informace - alergie

Urgentní informace o pacientovi - alergie.

 

{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

-2

1

typ sdělované informace

U, N, AF, AN, AS

viz seznam hodnot

pokyny:

viz typ - pokyny

poznámky:

viz typ - poznámky

nové od 4.16.01

od 4.25.01

zrušeno AS

u_al

e

-255

?/

alergie - volným textem

volný text

pokyny:

1. viz u_al - pokyny

2. viz typ - pokyny

Bude vyplněno u_al, nebo uaf!

od 4.16.01 nepovinné

uaf

e

 

/?

alergie - formalizovaně

datový blok

pokyny:

1. viz uaf - pokyny

2. viz typ - pokyny

Bud vyplněno u_al, nebo uaf!

nové od 4.16.01

stav

e

 

?

stav alergie

A, SP, U, Z

viz seznam hodnot

pokyny:

viz stav - pokyny

nové od

4.19.01

jistota_text

e

 

?

míra jistoty ve vztahu k uvedeným údajům - text

volný text

pokyny:

Míra jistoty zapisujícího lékaře ve vztahu k uváděným údajům.

Údaje jistota_text a jistota_kod musí být v souladu.

nové od

4.25.01

jistota_kod

e

 

?

míra jistoty ve vztahu k uvedeným údajům - kód

[Z_JISTOT]

#!,

položka klic

pokyny:

Údaje jistota_text a jistota_kod musí být v souladu.

Bude doplněn obsah číselníku s mapováním na SNOMED CT.

nové od

4.25.01

autor

e

?

autor vložení nebo aktualizace údaje ”alergie”

pokyny:

viz autor - pokyny

 

dat_du

e

?

datum diagnostikování na tento agens (této alergie)

formát DT

nebo D, MR, či R

pokyny:

tj. počátek období projevu;

může být diagnostikováno opakovaně (potvrzení)

4.25.01

úprava formátu

dat_up

 

e

 

?

datum ukončení platnosti vázané k tomuto agens (této alergii)

formát DT

nebo D, MR, či R

pokyny:

tj. konec období projevu; 

též datum poslední známé reakce (projevu)

nové od

4.19.01

4.25.01

úprava formátu

obdobi_text

e

 

?

období, v němž bylo diagnostikováno (probíhalo) - text

volný text

pokyny:

Nelze-li sdělit přesněji v položkách dat_du a dat_up.

Údaje obdobi_text a obdobi_kod musí být v souladu.

nové od

4.25.01

obdobi_kod

e

 

?

období, v němž bylo diagnostikováno (probíhalo) - kód

[Z_OBDOBI]

#!,

položka klic

pokyny:

Nelze-li sdělit přesněji v položkách dat_du a dat_up.

Údaje obdobi_text a obdobi_kod musí být v souladu.

Číselník mapovaný

na SNOMED CT.

nové od

4.25.01

dat_ak

e

?

datum a čas aktualizace na elektronické kartě

formát DTS

nevyužívá se,

projekt nebyl realizován

zrušeno

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace bloku alergie

formát DTS

pokyny:

je-li ind_oprav_sd = E, nebo S

zadává se dat_ab totožné, jako u opravovaného či stornovávaného sdělení

4.16.01 doplnění pokynů

 

iid

e

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele

nové od 4.18.03

ind_oprav_sd

a

1

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

 

uaAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*ua

poznámky k celému bloku:

Informace sdělované v tomto bloku jsou nezávislé na blocích an a dg (nesmí být v rozporu).

Původně bylo sdělováno pouze volným textem, od verze 4.16.01 byl důraz kladen na formalizované sdělování za pomoci bloku uaf, které je pouze takto zpracovatelné v rámci projektu Patient Summary. Úpravy provedené ve verzi 4.16.01 umožňovaly původní i novou formu. Následně byla neformalizovaná forma potlačována, typ sdělované informace AS byl nedoporučený, nyní je již zakázaný.

 

Od verze 4.25.01 je důsledně používáno vždy jen pro sdělení jednoho typu alergie či intolerance - pro více se volá opakovaně.

 

typ

seznam hodnot:

U = neznámá informace (není známo, informace je nedostupná - tj. může i nemusí být alergie)

N = nejsou známy žádné alergie (žádné aktuální problémy)

AF = alergie přítomna, je formalizovaně popsána v bloku uaf (případný údaj v elementu u_al se ignoruje)

AN = alergie přítomna, je popsána v elementu u_al (neformalizovaně, samostatně jako jedna)

AS = alergie přítomna, je popsána v elementu u_al sumárně (pouze textově a jen v jednom volání bloku ua) - původní již zakázaná problematická forma - nesmí být od verze DS 4.25.01 používána !

 

pokyny:

Pokud je typ = U, nebo N, nebude přítomen blok uaf, ani element u_al.

Pokud je typ = AF, ignoruje se případné sdělení v u_al, pokud je typ = AN, ignoruje se případné sdělení v bloku uaf.

 

poznámky:

Stav praxe až do zavedení elementu typ (ve verzi 4.16.01) odpovídal variantě AN, nebo AS (nekorektní leč dříve dožívající forma).

Pro sdělení alergie pro potřebu projektů Patient Summary a Propouštěcí zpráva  je použitelná pouze varianta AF (případně U a N).

Pokud je typ = U, nebo N, nebo AS, je blok ua volán pouze 1x.

Pokud je typ = AF, nebo AN, může být blok ua volán opakovaně pro jednotlivé sdělované agens, přičemž je možné sdělit agens nejprve formalizovaně (AF) a pak doplnit i neformalizovaně (AN), není-li dosud možné sdělovat vše formalizovaně.

 

u_al

pokyny:

Každý agens je uváděn v samostatném záznamu volným textem - blok ua se opakuje.

 

uaf

pokyny:

Každý agens je uváděn v samostatném datovém bloku uaf formalizovaně - blok ua se opakuje.

 

stav

seznam hodnot:

A = aktivní (active)

SP = suspendovaný, přerušený (suspended)

U = ukončený (completed)

Z = zrušený (aborted)

 

pokyny:

V případě ukončení se zadává dat_up.

  

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty)