*anam_abk - anamnéza - abusus - kouření

Anamnéza - abusus - kouření - A.2.6.4.2

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

abusus

A.2.6.4

 

 

 

 

anam_abk

 

 

 

kouření

A.2.6.4.2

 

může být více záznamů pro více období

(volitelné)

 

abk_stav_text

e

 

?

stav aktuální - text

volný text

 

(požadované)

 

abk_stav_kod

e

 

?

stav aktuální - kód

[Z_ABKUR]

#!,

položka klic

SNOMED CT:

449868002| Smokes every day

230059006 | Occasional cigarette smoker (finding) |

43381005 | Passive smoker (finding) |

8517006 | Ex-smoker (finding) |

405746006 | Current non smoker but past smoking history unknown (finding) |266919005 | Never smoked tobacco (finding) |

(požadované)

 

abk_dat_od

e

 

?

období od

formát D, nebo MR, či R

Datový blok dat_xx.

Přesné či přibližné datum od.

(požadované)

 

abk_dat_do

e

 

?

období od

formát D, nebo MR, či R

Datový blok dat_xx.

Přesné či přibližné datum do.

(požadované)

 

abk_mnoz_text

e

 

?

množství - text

volný text

 

(požadované)

 

abk_koment

e

 

?

komentář

volný text

 

(požadované)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky: