*anam_abj - anamnéza - abusus - jiné

Anamnéza - abusus - jiné závislosti - A.2.6.4.4

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

abusus

A.2.6.4

 

 

 

 

anam_abj

 

 

 

jiné závislosti

A.2.6.4.4

 

jednorázově

(volitelné)

 

abj_text

e

 

?

typ jiné závislosti - text

volný text

(požadované)

 

abj_kod

e

 

*

typ jiné závislosti - kód

kód MKN10

Datový blok mknorpha.

(požadované)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky: