*nrz:nrzz – list o prohlídce zemřelého - LPZ   

Popis datového rozhraní a kontrolní vazby k LPZ – List o prohlídce zemřelého.

 

{distribuováno od verze 4.08.01}

kód

T

D

V

plný název

hodnota

 podmínky, pokyny, poznámky

změny

vyznam_totoznost

a

-16

1

význam bloku totožnost na LPZ dle výčtového typu

od 4.20.03 z výčtu ostraněna hodnota "Prazdny", přidána hodnota "Nemenit"

vyznam_prohlidka

a

-16

1

význam bloku prohlidka na LPZ dle výčtového typu

od 4.20.03 z výčtu ostraněna hodnota "Prazdny", přidána hodnota "Nemenit"

vyznam_pitva

a

-16

1

význam bloku pitva na LPZ dle výčtového typ

od 4.20.03 z výčtu ostraněna hodnota "Prazdny", přidána hodnota "Nemenit"

jbi

a

-40

1

jednoznačný identifikátor hlášení, formát musí odpovídat metodice

od 4.20.03 změna formátu identifikátoru - viz typ lpzJbiType v ds_cisidu

zopr

a

1

1

oprava

1, 2

pokyny:

1= ano, 2= ne

od 4.20.01 zrušeno

zzdrpoj

a

3

?

zdravotní pojišťovna

[ZdravotniPojistovna] #!, položka kod

zcispoj

a

-10

?

číslo pojištěnce

 

 

zmrtvnar

a

1

1

mrtvě narozené dítě

[AnoNe] #, položka kod

pokyny:

1= ano, 2= ne

od 4.20.01 nepovinné

od 4.21.01 povinné

ztotoz

a

1

1

osoba neznámé totožnosti

[AnoNe] #, položka kod

pokyny:

1= ano, 2= ne

od 4.20.01 nepovinné

od 4.21.01 povinné

zjmeno

a

-100

?

jméno

 

podmínky:

povinné, pokud ztotoz = 2

4.23.01 - prodlouženo z 20 na 100 znaků

od 4.22.04 podmíněně povinné

zprijm

a

-100

?

příjmení

 

podmínky:

povinné, pokud ztotoz = 2

4.23.01 - prodlouženo z 30 na 100 znaků

od 4.22.04 podmíněně povinné

zrodprjm

a

-30

?

rodné příjmení

 

 

zdanar

a

8

?

datum narození

formát  D

 podmínky:

povinné, pokud zmrtvnar = 1

od 4.22.04 podmíněně povinné

zstari

a

3

?

stáří u osob neznámé totožnosti

 

pokyny:

není číslo; např. věk 52 let se zapíše 052 

podmínky:

povinné, pokud ztotoz = 1

od 4.21.02 podmíněně povinné

zrodcis

a

-10

?

rodné číslo

 číslo (znakově);

v délce 9 nebo 10 znaků

poznámky:

1. kontrola správnosti

2. viz  Struktura rodného čísla - NZIS

podmínky:

povinné, pokud ztotoz = 2

od 4.22.04 podmíněně povinné

zpohlav

a

1

?

pohlaví

[Pohlavi] #!, položka kod

skupina platnosti 02

pokyny:

1= muž, 2= žena,   3=nezjištěno

podmínky:

povinné, pokud ztotoz = 1 nebo zmrtvnar = 1

od 4.22.04 podmíněně povinné

zobcan

a

1

?

občanství

1, 2, 3

pokyny:

1= ČR, 2=jiné, 3= nezjištěno

zjineobc

a

3

?

jiné než ČR občanství

[Zeme] #!, položka kod

podmínky:

povinné, pokud zobcan = 2

od 4.21.02 podmíněně povinné

zdaum

a

8

?

datum úmrtí

formát D

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

od 4.20.01 nepovinné

zcasum

a

4

 ?

čas úmrtí

 hodina, minuta

pokyny:

čtyřmístný  údaj ve tvaru HHMM

zodhad

a

1

 ?

datum úmrtí na základě odhadu

[AnoNe] #, položka kod

pokyny:

1= ano, 2= ne

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

zmumob

a

6

?

místo úmrtí - obec

[ZakladniUzemniJednotkyLpz] #!, položka zujedn

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

od 4.20.01 nepovinné

od 4.09.01 povinné

zmumcp

a

-10

?

místo úmrtí - číslo popisné, evidenční.

 

 

od 4.20.01 prodloužení ze 4 na 10 znaků

zmumokr

a

3

místo úmrtí - okres

[ZakladniUzemniJednotkyLpz] #!+, položka krajn+okresn

zmumcob

a

-30

?

místo úmrtí - část obce, ulice, k.ú.

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.03 nepovinné (podmínka odstraněna)

od 4.21.02 podmíněně povinné

nové od 4.20.01

zmumst

a

3

?

místo úmrtí - stát

[Zeme] #!, položka kod

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

nové od 4.20.01

znalez

a

1

 ?

místo úmrtí / nálezu

1, 2

pokyny :

1= úmrtí, 2= nálezu

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

zmnarob

a

6

?

místo narození - obec

[ZakladniUzemniJednotkyLpz] #!, položka zujedn

zmnarokr

a

3

?

místo narození - okres

[ZakladniUzemniJednotkyLpz] #!+, položka krajn+okresn

zmnarst

a

3

?

místo narození - stát

[Zeme] #!, položka kod

zmbydul

a

-50

?

místo pobytu - ulice

 

 

4.23.01 - prodlouženo z 20 na 50 znaků

zmbydcp

a

-10

?

místo pobytu - číslo popisné, evidenční

 

 

od 4.20.01 prodloužení ze 4 na 10 znaků

zmbydob

a

6

 ?

místo pobytu - obec

[ZakladniUzemniJednotkyLpz] #!, položka zujedn

zmbydokr

a

3

místo pobytu - okres

[ZakladniUzemniJednotkyLpz] #!+, položka krajn+okresn

zmbydst

a

3

 ?

místo pobytu - stát

[Zeme] #!, položka kod

zvzdel

a

1

?

vzdělání

[VzdelaniLpz] #, položka kod

pokyny:

musí být vyplněno pokud je zemřelé osobě 15 a více let

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň pokud ztotoz = 2 a zároveň věk je vyšší než 15

poznámky:

1- 6

od 4.21.02 podmíněně povinné

zrodstav

a

1

?

stav

[RodinnyStavLpz] #, položka kod

pokyny:

musí být vyplněné pokud se nejedná o mrtvě naroz. dítě

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň ztotoz = 2 a zároveň věk je vyšší než 16

poznámky:

1- 8

od 4.21.02 podmíněně povinné

zjmpart

a

-30

?

jméno a příjmení partnera

 

 

znarpart

a

8

?

datum narození partnera

formát D

 

znahrady

a

1

?

nesnímatelné náhrady

[AnoNe] #, položka kod

pokyny:

1= ano, 2= ne

znahrtxt

a

-200

?

nesnímatelné náhrady popis

 

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň znahrady = 1

od 4.21.02 podmíněně povinné

znavrh

a

-200

 ?

návrh prohlížejícího lékaře

 

 

znavrhp

a

1

?

vyžádaná pitva

[PitvaVyzadana] #, položka kod

pokyny:

2, 3, 4, 5

viz seznam hodnot

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

od 4.21.01 vyřazena hodnota 1 - ano

od 4.20.01 nepovinné

zumrkde

a

1

?

místo úmrtí

[KdeNastaloUmrti] #, položka kod

pokyny:

musí být vyplněné pokud se nejedná o mrtvě naroz. dítě

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň zmrtvnar není 1

poznámky:

1- 8

od 4.21.02 podmíněně povinné

zumrktxt

a

-200

?

úmrtí jinde - popis

 

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň zumrkde = 7 

od 4.21.02 podmíněně povinné

zdnarmat

a

8

?

datum narození matky u dětí mrtvě narozených či zemřelých do 1 roku

formát D

 

ztehot

a

1

?

úmrtí v těhotenství

[AnoNe] #, položka kod

pokyny:

1= ano, 2= ne

zporod

a

1

?

úmrtí při porodu

[AnoNe] #, položka kod

pokyny:

1= ano, 2= ne

zsesti

a

1

?

úmrtí v šestinedělí

[AnoNe] #, položka kod

pokyny:

1= ano, 2= ne

zumrmat

a

1

?

úmrtí matky v období do 1 roku po porodu či potratu

[AnoNe] #, položka kod

pokyny:

1= ano, 2= ne

zdelteh

a

2

?

délka těhotenství (týdny)

00-43

zdaukteh

a

8

?

datum ukončení těhotenství

formát D

 

zzpukteh

a

1

?

způsob ukončení těhotenství

1, 2

pokyny :

1= potrat, 2= porod

zmukteh

a

-77

?

místo ukončení těhotenství, název zdravotnického zařízení

[ZdravotnickeZarizeni] #!+, položka naz

pokyny :

název zařízení nevalidovat proti číselníku

zmutehic

a

8

?

místo ukončení těhotenství IČO zdravotnického zařízení

[ZdravotnickeZarizeni] #!, položka ico

 

zmutehpc

a

3

?

místo ukončení těhotenství - PČZ zdravotnického zařízení

[ZdravotnickeZarizeni] #!+, položka pcz

 

zmutehod

a

2

?

místo ukončení těhotentví - oddělení

[Oddeleni] #!, položka kod

 

zprohnaz

a

-77

?

poskytovatel zdravotních služeb, který provedl prohlídku těla zemřelého - název zdravotnického zařízení

[ZdravotnickeZarizeni] #!+, položka naz

pokyny :

název zařízení nevalidovat proti číselníku

zprohjm

a

-30

?

poskytovatel zdravotních služeb, který provedl prohlídku těla zemřelého - křestní jméno lékaře

 

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

od 4.20.01 nepovinné

zprohpr

a

-30

?

poskytovatel zdravotních služeb, který provedl prohlídku těla zemřelého - příjmení lékaře

 

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

od 4.20.01 nepovinné

zprohtel

a

9

?

poskytovatel zdravotních služeb, který provedl prohlídku těla zemřelého - telefon

 

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

od 4.20.01 nepovinné

zprohic

a

8

?

poskytovatel zdravotních služeb, který provedl prohlídku těla zemřelého - IČO

[ZdravotnickeZarizeni] #!, položka ico

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

od 4.20.01 nepovinné

zprohpc

a

3

?

poskytovatel zdravotních služeb, který provedl prohlídku těla zemřelého - PČZ zdravotnického zařízení

[ZdravotnickeZarizeni] #!+, položka pcz

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

od 4.20.01 nepovinné

zprohod

a

2

?

poskytovatel zdravotních služeb, který provedl prohlídku těla zemřelého - oddělení

[Oddeleni] #!, položka kod

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

od 4.20.01 nepovinné

zmisproh

a

6

?

místo prohlídky

[ZakladniUzemniJednotkyLpz] #!, položka zujedn

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

od 4.20.01 nepovinné

zdatproh

a

8

?

datum prohlídky

formát D

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

od 4.20.01 nepovinné

zcasproh

a

4

?

čas prohlídky

pokyny:

čtyřmístný  údaj ve tvaru HHMM

nové od 4.23.01

zp1atxt - zp8atxt

a

-100

?

příčina smrti a) - slovní popis

 

zp1akod - zp8akod

a

4

?

příčina smrti a) - kód MKN10

[DgProKontroluLpz] #!, položka kod

pokyny:

1. alespoň jedna z položek zpa1kod-zpd8kod musí být vyplněna

2. kontrola na DgProKontroluLpz, pohlaví, věk

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.02 podmíněně povinné

od 4.21.01 se povinnost vyplnění kódu vztahuje k celé části I. (Nemoc (stav), který(á) přímo vedl(a) ke smrti). Kód může být uveden v libovolné z částí a - d

zp1apoc - zp8apoc

a

-3

?

příčina smrti a) - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

číslo

pokyny:

celé číslo 

zp1ajed - zp8ajed

a

1

?

příčina smrti a) - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotka

[DobaJednotka] #, položka kod

pokyny:

1 - minuta,  2 - hodina, 3 - den, 4 - týden, 5 - měsíc, 6 - rok

zp1btxt - zp8btxt

a

-100

?

příčina smrti b) - slovní popis

 

zp1bkod - zp8bkod

a

4

?

příčina smrti b) - kód MKN10

[DgProKontroluLpz] #, položka kod

pokyny:

1. alespoň jedna z položek zpa1kod-zpd8kod musí být vyplněna

2. kontrola na DgProKontroluLpz, pohlaví, věk

od 4.21.01 se povinnost vyplnění kódu vztahuje k celé části I. (Nemoc (stav), který(á) přímo vedl(a) ke smrti). Kód může být uveden v libovolné z částí a - d

zp1bpoc - zp8bpoc

a

-3

?

příčina smrti b) - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

číslo

 pokyny:

celé číslo 

zp1bjed - zp8bjed

a

1

?

příčina smrti b) - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotka

[DobaJednotka] #, položka kod

pokyny:

1 - minuta,  2 - hodina, 3 - den, 4 - týden, 5 - měsíc, 6 - rok

zp1ctxt - zp8ctxt

a

-100

?

příčina smrti c) - slovní popis

 

zp1ckod - zp8ckod

a

4

?

příčina smrti c) - kód MKN10

[DgProKontroluLpz] #!, položka kod

pokyny:

1. alespoň jedna z položek zpa1kod-zpd8kod musí být vyplněna

2. kontrola na DgProKontroluLpz, pohlaví, věk

od 4.21.01 se povinnost vyplnění kódu vztahuje k celé části I. (Nemoc (stav), který(á) přímo vedl(a) ke smrti). Kód může být uveden v libovolné z částí a - d

zp1cpoc - zp8cpoc

a

-3

?

příčina smrti c) - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

číslo

 pokyny:

celé číslo 

zp1cjed - zp8cjed

a

1

?

příčina smrti c) - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotka

[DobaJednotka] #, položka kod

pokyny:

1 - minuta,  2 - hodina, 3 - den, 4 - týden, 5 - měsíc, 6 - rok

zp1dtxt - zp8dtxt

a

-100

?

příčina smrti d) - slovní popis

zp1dkod - zp8dkod

a

4

?

příčina smrti d) - kód MKN10

[DgProKontroluLpz] #!, položka kod

pokyny:

1. alespoň jedna z položek zpa1kod-zpd8kod musí být vyplněna

2. kontrola na DgProKontroluLpz, pohlaví, věk

od 4.21.01 se povinnost vyplnění kódu vztahuje k celé části I. (Nemoc (stav), který(á) přímo vedl(a) ke smrti). Kód může být uveden v libovolné z částí a - d

zp1dpoc - zp8dpoc

a

-3

?

příčina smrti d) - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

číslo

 pokyny:

celé číslo 

zp1djed - zp8djed

a

1

?

příčina smrti d) - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotka

[DobaJednotka] #, položka kod

pokyny:

1 - minuta,  2 - hodina, 3 - den, 4 - týden, 5 - měsíc, 6 - rok

zp1vtxt - zp8vtxt

a

-100

?

příčina smrti II - slovní popis

 

 

zp1vkod - zp8vkod

a

4

?

příčina smrti II - kód MKN10

[DgProKontroluLpz] #!, položka kod

pokyny:

kontrola na DgProKontroluLpz, pohlaví, věk

zp1vpoc - zp8vpoc

a

-3

?

příčina smrti II - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

číslo

pokyny:

celé číslo  

zp1vjed - zp8vjed

a

1

?

příčina smrti II - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotka

[DobaJednotka] #, položka kod

pokyny:

1 - minuta,  2 - hodina, 3 - den, 4 - týden, 5 - měsíc, 6 - rok

zdrogy

a

1

?

podezření na úmrtí v souvislosti s užitím či užíváním nelegálních návykových látek

[AnoNe] #, položka kod

pokyny:

1= ano, 2= ne

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

od 4.20.01 nepovinné

ztypumr

a

1

?

typ úmrtí

[TypUmrti] #, položka kod

pokyny:

1 - 6

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.22.05 lze jen 1 - 6

od 4.21.01 podmíněně povinné

od 4.20.01 nepovinné

zvptxt

a

-100

?

vnější příčina - mechanismus smrti u jiné než přirozené smrti

 

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň ztypumr není 1 

od 4.21.02 podmíněně povinné

zvpakt

a

1

?

vnější příčina - aktivita

[Ciselnik9Pro5MistoDg] #, položka kod

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň ztypumr = 2 - 5 a zároveň zvpdg je v rozmezí [W00 - Y34]

od 4.21.02 podmíněně povinné

zvpmist

a

1

?

vnější příčina - místo

[MistoUdalosti] #!, položka kod

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň ztypumr = 2 - 5 a zároveň zvpdg je v rozmezí [W00 - Y34]

od 4.21.02 podmíněně povinné

zvpdat

a

8

?

vnější příčina - datum události

formát D

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň ztypumr = 2 - 5

od 4.21.02 podmíněně povinné

zvpdg

a

4

?

vnější příčina - dg.

[DgProKontroluLpz] #!, položka kod

kódy V01-Y98

podmínky:

povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň ztypumr = 2 - 5

od 4.21.02 podmíněně povinné

nrzpit

e

?

podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.02 podmíněně povinné

od 4.20.01 změna počtu výskytů - od teď element nrzpit může být použit jen 1x

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrz: není součástí názvu bloků. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrz: označuje list o prohlídce zemřelého

 

znavrhp

seznam hodnot:

(1 = ano - od verze 4.21.01 hodnota vyřazena)

2 = ne

3 = ano - patologicko-anatomická

4 = ano - zdravotní

5 = ano - jiná