*nrz:nrzpit – list o prohlídce zemřelého - pitva

Popis datového rozhraní a kontrolní vazby k LPZ – pitva.

 

{distribuováno od verze 4.08.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

zpitva

a

1

?

pitva provedena

[AnoNe] #, položka kod

pokyny:

1 = ano, 2 = ne

podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.22.04 podmíněně povinné

nové od 4.20.01 (přesnuto z nrzz)

zpnahrad

a

1

?

nesnímatelné náhrady nebo protézy z drahých kovů při pitvě

[AnoNe] #, položka kod

pokyny:

1 = ano, 2 = ne

nové od 4.20.01 (přesnuto z nrzz)

zpntxt

a

-200

?

nesnímatelné náhrady nebo protézy z drahých kovů při pitvě - popis

podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny" a zároneň zpnahrad = 1

od 4.22.04 podmíněně povinné

nové od 4.20.01 (přesnuto z nrzz)

zpsdel

a

-200

?

sdělení pitvajícího lékaře

nové od 4.20.01 (přesnuto z nrzz)

zpitdaum

a

8

?

datum úmrtí v části Pitva

podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň zpitva = 1

od 4.21.01 podmíněně povinné

nové od 4.20.01

zpitcasum

a

4

?

čas úmrtí v části Pitva

pokyny:

čtyřmístný údaj ve tvaru HHMM

nové od 4.20.01

zpitodhad

a

1

?

datum úmrtí v části Pitva je určeno na základě odhadu

[AnoNe] #, položka kod

pokyny:

1 = ano, 2 = ne

podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň zpitva = 1

od 4.21.01 podmíněně povinné

nové od 4.20.01

zpp1atxt - zpp8atxt

a

-100

?

příčina smrti Ia dle pitvy - slovní popis

 

zpp1akod - zpp8akod

a

4

?

příčina smrti Ia dle pitvy - kód MKN10

[DgProKontroluLpz] #!, položka kod

pokyny:

1. alespoň jedna z položek zppa1kod-zppd8kod musí být vyplněna

2. kontrola na DgProKontroluLpz, pohlaví, věk

podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň zpitva = 1

od 4.21.02 podmíněně povinné

od 4.21.01 se povinnost vyplnění kódu vztahuje k celé části I. (Nemoc (stav), který(á) přímo vedl(a) ke smrti). Kód může být uveden v libovolné z částí a - d

zpp1apoc - zpp8apoc

a

-3

?

příčina smrti Ia dle pitvy - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

číslo

pokyny:

celé číslo 

zpp1ajed - zpp8ajed

a

1

?

příčina smrti Ia dle pitvy - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotka

[DobaJednotka] #, položka kod

pokyny:

1 - minuta,  2 - hodina, 3 - den, 4 - týden, 5 - měsíc, 6 - rok

zpp1btxt - zpp8btxt

a

-100

?

příčina smrti Ib dle pitvy - slovní popis

 

zpp1bkod - zpp8bkod

a

4

?

příčina smrti Ib dle pitvy - kód MKN10

[DgProKontroluLpz] #!, položka kod

pokyny:

1. alespoň jedna z položek zppa1kod-zppd8kod musí být vyplněna

2. kontrola na DgProKontroluLpz, pohlaví, věk

od 4.21.01 se povinnost vyplnění kódu vztahuje k celé části I. (Nemoc (stav), který(á) přímo vedl(a) ke smrti). Kód může být uveden v libovolné z částí a - d

zpp1bpoc - zpp8bpoc

a

-3

?

příčina smrti Ib dle pitvy - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

číslo

pokyny:

celé číslo 

zpp1bjed - zpp8bjed

a

1

?

příčina smrti Ib dle pitvy - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotka

[DobaJednotka] #, položka kod

pokyny:

1 - minuta,  2 - hodina, 3 - den, 4 - týden, 5 - měsíc, 6 - rok

zpp1ctxt - zpp8ctxt

a

-100

?

příčina smrti Ic dle pitvy - slovní popis

 

zpp1ckod - zpp8ckod

a

4

?

příčina smrti Ic dle pitvy - kód MKN10

[DgProKontroluLpz] #!, položka kod

pokyny:

1. alespoň jedna z položek zppa1kod-zppd8kod musí být vyplněna

2. kontrola na DgProKontroluLpz, pohlaví, věk

od 4.21.01 se povinnost vyplnění kódu vztahuje k celé části I. (Nemoc (stav), který(á) přímo vedl(a) ke smrti). Kód může být uveden v libovolné z částí a - d

zpp1cpoc - zpp8cpoc

a

-3

?

příčina smrti Ic dle pitvy - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

číslo

pokyny:

celé číslo 

zpp1cjed - zpp8cjed

a

1

?

příčina smrti Ic dle pitvy - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotka

[DobaJednotka] #, položka kod

pokyny:

1 - minuta,  2 - hodina, 3 - den, 4 - týden, 5 - měsíc, 6 - rok

zpp1dtxt - zpp8dtxt

a

-100

?

příčina smrti Id dle pitvy - slovní popis

 

zpp1dkod - zpp8dkod

a

4

?

příčina smrti Id dle pitvy - kód MKN10

[DgProKontroluLpz] #!, položka kod

pokyny:

1. alespoň jedna z položek zppa1kod-zppd8kod musí být vyplněna

2. kontrola na DgProKontroluLpz, pohlaví, věk

od 4.21.01 se povinnost vyplnění kódu vztahuje k celé části I. (Nemoc (stav), který(á) přímo vedl(a) ke smrti). Kód může být uveden v libovolné z částí a - d

zpp1dpoc - zpp8dpoc

a

-3

?

příčina smrti Id dle pitvy - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

 číslo

pokyny:

celé číslo 

zpp1djed - zpp8djed

a

1

?

příčina smrti Id dle pitvy - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotka

[DobaJednotka] #, položka kod

pokyny:

1 - minuta,  2 - hodina, 3 - den, 4 - týden, 5 - měsíc, 6 - rok

zpp1vtxt - zpp8vtxt

a

-100

?

příčina smrti II dle pitvy - slovní popis

 

 

zpp1vkod - zpp8vkod

a

4

?

příčina smrti II dle pitvy - kód MKN10

[DgProKontroluLpz] #!, položka kod

pokyny:

kontrola na DgProKontroluLpz, pohlaví, věk

zpp1vpoc - zpp8vpoc

a

3

?

příčina smrti II dle pitvy - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

číslo

 

zpp1vjed - zpp8vjed

a

1

?

příčina smrti II dle pitvy - interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotka

[DobaJednotka] #, položka kod

pokyny:

1 - minuta,  2 - hodina, 3 - den, 4 - týden, 5 - měsíc, 6 - rok

zpdrogy

a

1

?

podezření na úmrtí v souvislosti s užitím či užíváním nelegálních návykových látek

[AnoNe] #, položka kod

pokyny :

1= ano, 2= ne

podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň zpitva = 1

od 4.21.01 podmíněně povinné

zptypumr

a

1

?

typ úmrtí dle pitvy

[TypUmrti] #, položka kod

pokyny:

1 - 7

podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň zpitva = 1

od 4.21.01 podmíněně povinné

zpvprtxt

a

-100

?

vnější příčina - mechanismus smrti u jiné než přirozené smrti dle pitvy

 

podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň zptypumr je větší než 1

od 4.21.02 podmíněně povinné

zpvprakt

a

1

?

vnější příčina -  aktivita

[Ciselnik9Pro5MistoDg] #!, položka kod

podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň zptypumr je větší než 1 a zároveň zpvprdg je v rozmezí [V01 - Y34]

od 4.21.02 podmíněně povinné

zpvprmis

a

1

?

vnější příčina - místo

[MistoUdalosti] #!, položka kod

podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň zptypumr je větší než 1 a zároveň zpvprdg je v rozmezí [W00 - Y34]

od 4.21.02 podmíněně povinné

zpvprdat

a

8

?

vnější příčina - datum události

formát D

podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň zptypumr je větší než 1

od 4.21.02 podmíněně povinné

zpvprdg

a

4

?

vnější příčina - dg.

[DgProKontroluLpz] #!+, položka kod

pokyny:

kódy V01-Y98

podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny" a zároveň zptypumr je větší než 1

od 4.21.02 podmíněně povinné

zpitnaz

a

-77

?

poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - název zdravotnického zařízení

[ZdravotnickeZarizeni] #!+, položka naz

pokyny:

název zařízení nevalidovat proti číselníku

zpitjm

a

-30

?

poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - křestní jméno lékaře

 

 podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

zpitprij

a

-30

?

poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - příjmení lékaře

 

 podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

zpittel

a

9

?

poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - telefon

 

 podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

zpitic

a

8

?

poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - IČO

[ZdravotnickeZarizeni] #!, položka ico

 podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

zpitpc

a

3

?

poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - PČZ zdravotnického zařízení

[ZdravotnickeZarizeni] #!, položka pcz

 podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

zpitod

a

2

?

poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - oddělení

[Oddeleni] #!+, položka kod

pokyny:

54 – patologie, 55 - soudní

podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

zdapitva

a

8

?

datum pitvy

formát D

podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

zcaspit

a

4

?

čas pitvy

pokyny:

čtyřmístný  údaj ve tvaru HHMM

nové od 4.23.01

zmispit

a

6

?

místo pitvy

[ZakladniUzemniJednotkyLpz] #!, položka zujedn

podmínky:

povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny"

od 4.21.01 podmíněně povinné

 

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrz: není součástí názvu bloků. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrz: označuje list o prohlídce zemřelého