*nrrod:nrrod - národní registr rodiček - zpráva o rodičce - platný od 1.1.2024

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nrrodn

e

*

Dítě (údaje o plodu/novorozenci)

rcispor

a

-4

?

Číslo porodopisu

celé číslo od 0 do 9999

pokyny:

viz rcispor - pokyny

od 1.1.2024 nepovinné

rrcm

a

-10

1

Rodné číslo matky

číselný řetězec

pokyny:

viz rrcm - pokyny

rdatnarm

a

10

1

Datum narození matky

formát D

od 1.1.2024 povinné

nové od verze 4.14.02

rbydlm

a

-6

?

Číslo kraje a okresu bydliště (NUTS3 a NUTS4) dle číselníku KrajOkres. Obsoletní atribut, dále již nepoužívat. Okres odvozen z obce.

[KrajOkres] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

robecm

a

-6

1

Obec bydliště dle číselníku Obec

[Obec] #!, položka zujedn

pokyny:

viz robecm - pokyny

rorp

a

1

?

Číslo obce s rozšířenou působností

celé číslo od 1 do 4

od 1.1.2024 zrušeno

rstaobc

a

-3

1

Státní občanství dle číselníku Zeme, dvojmístný znakový kód a2

[Zeme] #!, položka a2

rpobytcr

a

1

?

Trvalý pobyt v ČR (dle ROB) ano/ne - pouze u státního občanství jiného než CZ

0, 1

přidáno od 1.1.2024

rzemepobyt

a

2

?

Země obvyklého pobytu dle číselníku Zeme, dvojmístný znakový kód a2

[Zeme] #!, položka a2

přidáno od 1.1.2024

rzemp

a

-3

?

Země původu dle číselníku Zeme, dvojmístný znakový kód a2

[Zeme] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

rprij

a

-16

1

Datum a čas přijetí

YYYY-MM-DDTHH (? :MM)

rstav

a

-2

?

Rodinný stav dle číselníku Stav

[Stav] #!, položka kod

rvzdel

a

-2

?

Vzdělání dle číselníku VzdelaniRodicka

[VzdelaniRodicka] #!, položka kod

rcelpor

a

-2

1

Porodů celkem

celé číslo od 0 do 15

pokyny:

viz rcelpor - pokyny

rvagterm

a

-2

1

Počet předchozích vaginálních porodů "v termínu porodu"

celé číslo

přidáno od 1.1.2024

rvagpred

a

-2

1

Počet předchozích vaginálních porodů "předčasných"

celé číslo

přidáno od 1.1.2024

rpredpor

a

1

1

Z toho předčasných porodů

celé číslo

od 1.1.2024 zrušeno

rscpor

a

-2

1

Počet předchozích porodů císařským řezem "v termínu porodu"

celé číslo

od 1.1.2024 zrušeno

rscterm

a

-2

1

Počet předchozích porodů císařským řezem „v termínu porodu“

celé číslo

přidáno od 1.1.2024

rscpred

a

-2

1

Počet předchozích porodů císařským řezem "předčasných"

celé číslo

přidáno od 1.1.2024

rcelteh

a

-2

1

Celkem těhotenství

celé číslo

přidáno od 1.1.2024

rmrtve

a

1

1

Z toho mrtvě narozených

celé číslo

pokyny:

viz rmrtve - pokyny

rcnu

a

1

1

ČNÚ (časná novorozenecká úmrtnost)

celé číslo

pokyny:

viz rcnu - pokyny

rpnu

a

1

1

PNÚ (pozdní novorozenecká úmrtnost)

celé číslo

pokyny:

viz rpnu - pokyny

rsampot

a

1

1

Samovolné potraty

celé číslo

od 1.1.2024 zrušeno

rsponpot1

a

1

1

Počet předchozích spontánních potratů v I. trimestru (gestační stáří 12+6)

celé číslo

přidáno od 1.1.2024

rsponpot2

a

1

1

Počet předchozích spontánních potratů v II. trimestru (gestační stáří 13+0 – 26+6)

celé číslo

přidáno od 1.1.2024

rupt

a

1

1

Umělá přerušení těhotenství

celé číslo

od 1.1.2024 zrušeno

rupt1

a

-2

1

Počet předchozích uměle ukončených potratů v I. trimestru (gestační stáří 12+6)

celé číslo

přidáno od 1.1.2024

rupt2

a

-2

1

Počet předchozích uměle ukončených potratů v II. trimestru (gestační stáří od 13+0)

celé číslo

přidáno od 1.1.2024

rmimo

a

-2

1

Počet ukončení ektopických těhotenství

celé číslo

pokyny:

viz rpotr - pokyny

od 1.1.2024 změna délky

rnikotin

a

-2

1

Nikotinismus dle číselníku NavykoveLatkyRodicka

[NavykoveLatkyRodicka] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rdrogy

a

-2

1

Užívání drog dle číselníku NavykoveLatkyRodicka

[NavykoveLatkyRodicka] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rprvnidiag

a

-2

1

První diagnostika těhotenství u lékaře (týden)

celé číslo

přidáno od 1.1.2024

rprenat

a

-2

1

Začátek prenatální péče

celé číslo - 0 nebo od 2 do 43

od 1.1.2024 zrušeno

rkontr

a

-2

1

Počet kontrol

celé číslo od 0 do 25

od 1.1.2024 zrušeno

rvyska

a

-3

?

Tělesná výška rodičky v cm

celé číslo

přidáno od 1.1.2024

rhmotnostz

a

-3

?

Hmotnost rodičky na začátku těhotenství v kg

celé číslo

přidáno od 1.1.2024

rhmotnostk

a

-3

?

Hmotnost rodičky na konci těhotenství v kg

celé číslo

přidáno od 1.1.2024

rscreen14

a

1

1

Ultrazvukové vyšetření do 14. týdne dle číselníku AnoNeNezadano

[AnoNeNezadano] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rscreen1822

a

1

1

Ultrazvukové vyšetření ve 18.- 22. týdnu  dle číselníku AnoNeNezadano

[AnoNeNezadano] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rscreen3032

a

1

1

Ultrazvukové vyšetření ve 30.- 32. týdnu  dle číselníku AnoNeNezadano

[AnoNeNezadano] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rscreenkombin

a

1

1

Kombinovaný screening v I. trimestru (11.-13. týden) dle číselníku AnoNeNezadano

[AnoNeNezadano] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rscreenmorf

a

1

1

Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru (20.-22. týden)  dle číselníku AnoNeNezadano

[AnoNeNezadano] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rscreenrust

a

1

1

Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve III. trimestru (36.-37. týden)  dle číselníku AnoNeNezadano

[AnoNeNezadano] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rdatumplodvody

a

10

?

Datum odběru plodové vody

formát D

přidáno od 1.1.2024

rdatumchorklku

a

10

?

Datum odběru choriových klků

formát D

přidáno od 1.1.2024

rdatumkrevplod

a

10

?

Datum odběru krve plodu

formát D

přidáno od 1.1.2024

rnavl

e

+

Návykové látky dle číselníku NavykoveLatky

[NavykoveLatky] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

rkourpoc1

a

-2

?

Průměrný počet cigaret za den

celé číslo

od 1.1.2024 zrušeno

rkourpoc2

a

-2

?

Položka zrušena, její obsah je od 1.7.2016 zpracován pouze, pokud chybí rkourpoc1

celé číslo

od 1.1.2024 zrušeno

rscreen1

a

1

?

screeningové UZV vyšetření v 10 – 13 tt (ano / ne)

0, 1

od 1.1.2024 zrušeno

rscreen2

a

1

?

screeningové UZV vyšetření v 18 – 22 tt (ano / ne)

0, 1

od 1.1.2024 zrušeno

rscreen3

a

1

?

screeningové UZV vyšetření v 28 – 32 tt (ano / ne)

0, 1

od 1.1.2024 zrušeno

rscreengbs

a

-2

?

Výsledek screeningu na GBS dle číselníku ScreeningGBS

[ScreeningGBS] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rlektehjiny

a

-255

?

Jiný lék v těhotenství

volný text

přidáno od 1.1.2024

rgravid

a

-2

?

Gravidita dle číselníku Gravidita

[Gravidita] #!, položka kod

rdiab

e

+

Diabetes dle číselníku Diabetes

[Diabetes] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

rctgteh

a

1

?

Zhodnocení CTG v těhotenství dle číselníku ZhodnoceniCTG

[ZhodnoceniCTG] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

rteh

e

+

Závažné komplikace těhotenství a porodu dle číselníku ZavazneKomplikaceTehotenstviAPorodu

[ZavazneKomplikaceTehotenstviAPorodu] #!, položka kod

rdgteh

a

-5

?

Závažné komplikace těhotenství a porodu - jiné - Dg. dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

rkompteh

a

-255

?

Závažné komplikace v těhotenství - jiné

volný text

přidáno od 1.1.2024

rpred

a

10

1

Předpokládané datum porodu

formát D

od 1.1.2024 zrušeno

rodhad

a

1

1

Datum porodu odhadnuto podle dle číselníku DatumPoroduOdhadnutoPodle

[DatumPoroduOdhadnutoPodle] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

rdatpor

a

-16

1

Datum a hodina porodu

YYYY-MM-DDTHH (? :MM)

rdatdoba1

a

-16

1

Datum a hodina začátku porodu (I.doby porodní)

YYYY-MM-DDTHH (? :MM)

přidáno od 1.1.2024

rdatdoba2

a

-16

1

Datum začátku II. doby porodní

YYYY-MM-DDTHH (? :MM)

přidáno od 1.1.2024

rmisto

a

-2

?

Místo porodu dle číselníku PorodKde

[PorodKde] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rodtok

a

-16

1

Datum odtoku plod. vody

YYYY-MM-DDTHH (? :MM)

rdelka1

a

-2

?

Délka I. doby porodní (hodiny)

celé číslo od 0 do 24

pokyny:

viz rdelka1 - pokyny

rdelka2

a

-3

?

Délka II. doby porodní (minuty)

celé číslo od 0 do 240

pokyny:

1. Nelze zadat bez současného vyplnění délky I. doby

porodní.

2. viz rdelka2 - pokyny

rvicecetne

a

1

1

Vícečetné těhotenství ano/ne

0, 1

přidáno od 1.1.2024

rcetnosttyp

a

-2

?

Vícečetné těhotenství – Jaké, hodnota dle číselníku VicecetneTehotenstviJake

[VicecetneTehotenstviJake] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rnitrodelumrti

a

-2

?

Nitroděložní úmrtí plodu dle číselníku NitrodelozniUmrtiPlodu

[NitrodelozniUmrtiPlodu] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rcetteh

a

1

1

Četnost těhotenství

celé číslo od 1 do 9

od 1.1.2024 zrušeno

rgesta

a

2

1

Gestační stáří - počet týdnů

celé číslo od 22 do 45

pokyny:

viz rgesta - pokyny

rgestadny

a

1

1

Gestační stáří - dny

celé číslo od 0 do 6

pokyny:

viz rgesta - pokyny

rindukce

a

1

1

Preindukce/indukce vaginálního porodu ano/ne

0, 1

přidáno od 1.1.2024

rindukcejinyduvod

a

-255

?

Jiný důvod preindukce/indukce vaginálního porodu (poznámka)

volný text

přidáno od 1.1.2024

rind

a

-4

?

Indukce dle číselníku Indukce

[Indukce] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

rdgind

a

-5

?

Indukce - Jiná indikace - Dg. dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

rriziko

e

+

Příznaky rizika dle číselníku PriznakyRizika

[PriznakyRizika] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

rindduvod

e

+

Důvod preindukce/indukce vaginálního porodu dle číselníku DuvodIndukce

[DuvodIndukce] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rindmet

e

+

Metoda preindukce/indukce vaginálního porodu dle číselníku MetodaIndukce

[MetodaIndukce] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rscindikace

e

+

Indikace k císařskému řezu dle číselníku IndikaceKSC

[IndikaceKSC] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

ranalgezie

e

*

Analgezie při vaginálním porodu dle číselníku AnalgeziePriPorodu

[AnalgeziePriPorodu] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rdgriziko

a

-5

?

Příznaky rizika - jiné - Dg. dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

rctgpor

a

1

1

Zhodnocení CTG za porodu dle číselníku ZhodnoceniPorodu

[ZhodnoceniPorodu] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

rdvojc

a

1

?

Dvojčata dle číselníku Dvojcata

[Dvojcata] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

rdgsc1

a

-4

?

Indikace k SC 1 - hlavní dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

rdgsc2

a

-4

?

Indikace k SC 2 - vedlejší dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

rscpozn1

a

-50

?

Poznámka k indikaci SC 1 - hlavní

text

od 1.1.2024 zrušeno

rscpozn2

a

-50

?

Poznámka k indikaci SC 2 - vedlejší

text

od 1.1.2024 zrušeno

ranes

a

-2

?

Anestézie při při císařském řezu dle číselníku AnesteziePriPorodu

[AnesteziePriPorodu] #!, položka kod

pokyny:

viz ranes - pokyny

rsc

a

-2

?

Ukončení císařským řezem dle číselníku UkonceniPerSc

[UkonceniPerSc] #!, položka kod

pokyny:

viz rsc - pokyny

rporod

e

+

Komplikace za porodu dle číselníku KomplikaceZaPorodu

[KomplikaceZaPorodu] #!, položka kod

pokyny:

viz rporod - pokyny

rdgpor

a

-5

?

Komplikace za porodu - Jiné komplikace - Dg. dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

rlekyteh

e

+

Léky v průběhu těhotenství dle číselníku LekyVTehotenstvi

[LekyVTehotenstvi] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rleky

e

+

Léky za porodu dle číselníku LekyZaPorodu

[LekyZaPorodu] #!, položka kod

pokyny:

viz rleky - pokyny

rasist

e

+

Asistence u porodu dle číselníku AsistenceUPorodu

[AsistenceUPorodu] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rporaneni

e

*

Poranění za porodu dle číselníku PoraneniZaPorodu

[PoraneniZaPorodu] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rdoprovod

e

*

Doprovod u porodu dle číselníku DoprovodUPorodu

[DoprovodUPorodu] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rkomppor

a

-255

?

Jiná porodní komplikace (poznámka) – text

volný text

přidáno od 1.1.2024

rkrevztrata

a

-2

?

Krevní ztráta u porodu dle číselníku KrevniZtrata

[KrevniZtrata] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

rvedl

a

1

1

Porod vedl dle číselníku PorodVedl

[PorodVedl] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

rdatuk

a

-16

1

Datum ukončení ZR (propuštění rodičky)

YYYY-MM-DD(?THH:MM)

pokyny:

viz rdatuk - pokyny

rduvuk

a

-2

1

Důvod ukončení ZR dle číselníku DuvodUkonceniZpravyORodicce

[DuvodUkonceniZpravyORodicce] #!, položka kod

rsest

e

*

Komplikace v šestinedělí dle číselníku KomplikaceVSestinedeli

[KomplikaceVSestinedeli] #!, položka kod

rdgsest

a

-5

?

Komplikace v šestinedělí - Jiná komplikace - Dg. dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

od 1.1.2024 zrušeno

rsestkomp

a

-255

?

Jiné komplikace v šestinedělí

volný text

přidáno od 1.1.2024

rlecsest

e

*

Léčba v šestinedělí dle číselníku TypLecbaVSestonedeli

[TypLecbaVSestonedeli] #!, položka kod

rinvdiag

e

*

Invazivní prenatální diagnostika dle číselníku InvazivniPrenatalniDiagnostika

[InvazivniPrenatalniDiagnostika] #!, položka kod

přidáno od 1.1.2024

jmeno

a

-50

?

jméno rodičky

poznámky:

pouze pro účely ztotožnění pacienta, pokud není poskytovateli dostupné AIFO, položka nebude ukládána v databázi

přidáno od 1.1.2024

prijmeni

a

-50

?

příjmení rodičky

poznámky:

pouze pro účely ztotožnění pacienta, pokud není poskytovateli dostupné AIFO, položka nebude ukládána v databázi

přidáno od 1.1.2024

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrrod: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrrod: označuje národní registr rodiček

 

Zkratka "ZR", která je v popisu registru několikrát použita, znamená "Zpráva o rodičce".

 

rcispor

pokyny:

Jedná se o vnitřní číslo záznamu v daném zdravotnickém zařízení. Číslo nemusí být unikátní a není nijak kontrolováno.

 

rrcm

pokyny:

1. Je-li rodné číslo devítimístné (u narozených do roku 1954), zůstává desáté místo prázdné!

2. U občanek České republiky se uvádí přesně podle občanského průkazu nebo podle jiného dokladu určujícího totožnost (rodný list, osobní průkaz u vojákyň z povolání, identifikační karta zdravotní pojišťovny).

3. Cizinky s trvalým pobytem na území České republiky mohou mít rovněž přiděleno rodné číslo (zapsáno v povolení k trvalému pobytu v ČR). Toto rodné číslo lze bez problémů zadat do Národního registru rodiček.

4. Cizinky s trvalým pobytem na území České republiky mohou mít ale také přiděleno tzv. pojišťovací rodné číslo, nebo-li číslo pojištěnce (zapsáno v povolení k trvalému pobytu v ČR). Tato čísla jsou tvořena podle metodiky dané pojišťovny a nelze je zadávat do Národního registru rodiček. U těchto cizinek a u cizinek s jiným než trvalým pobytem se vytvoří pouze datová část  a do koncovky se vloží konstanta "9999".

 

robecm

pokyny:

1. U cizinek, které mají v ČR trvalý pobyt nebo dlouhodobý pobyt (na víza nad 90 dní, na zvláštní víza, s přiznaným statutem uprchlíka, se statutem žadatele o azyl) se trvalé bydliště vyplňuje stejně jako u občanek ČR.

2. U cizinek na víza do 90 dnů se místo kódu obce uvede konstanta "999999". Shodný kód se použije u osob s českým občanstvím, které dlouhodobě (vízum nad 90 dní) pobývají mimo ČR.

3. U bezdomovkyň se místo kódu obce uvede konstanta "888888".

 

rcelpor

pokyny

1. Počtem porodů jsou míněny porody předcházející, tzn., že u prvorodičky se uvede "0".

2. Uvádí se v intervalu 0-15. Rodila-li žena více než 15x, uvádí se hodnota "15".

 

rmrtve

pokyny:

Počet se zadává v rozmezí 0-9. Bylo-li více takových případů, zadávejte hodnotu "9".

 

rcnu

pokyny:

ČNÚ (časná novorozenecká úmrtnost, tj. do 7. dne po porodu = počtu zemřelých ve věku 0 - 6 ukončených dní). Počet se zadává v rozmezí 0-9. Bylo-li více takových případů, zadávejte hodnotu "9".

 

rpnu

pokyny:

PNÚ (pozdní novorozenecká úmrtnost, tj. v 8. až 28. dni po porodu = počtu zemřelých ve věku 7 - 27 ukončených dní). Počet se zadává v rozmezí 0-9. Bylo-li více takových případů, zadávejte hodnotu "9".

 

rmimo

pokyny:

Počet se zadává v rozmezí 0-9. Bylo-li více takových případů, zadávejte hodnotu "9".

 

rdelka1

pokyny:

Délka I. doby porodní (hodiny) je povinná pro ukončení porodu vaginálně nebo ukončení per sc s hodnotou 3 – za porodu plánovaný nebo 4 – za porodu akutní, pokud datum porodu je vyšší nebo rovno 01.07.2020.

 

rdelka2

pokyny:

Délka II.doby porodní(minuty) je povinná pro ukončení porodu vaginálně, pokud datum porodu je vyšší nebo rovno 01.07.2020.

 

rgesta

pokyny:

Uvede se v dokončených týdnech a dnech dle rozdílu mezi datem porodu a datem poslední menstruace. V položce rgesta se uvede počet týdnů (celé číslo od 22 do 45) a v položce rgestadny počet dnů (celé číslo od 0 do 6).

 

ranes

pokyny:

Neměla by být uvedena u porodu vedeného doma.

 

rsc

pokyny:

1 Je možný výběr jen jednoho kódu způsobu provádění SC jednak z hlediska času (v těhotenství nebo za porodu), jednak z hlediska naléhavosti, kdy k indikaci došlo.

2 Nemělo by být uvedeno u porodu vedeného doma.

 

rporod

pokyny:

Je možno uvést více možností. Nesmí být vybrána zároveň komplikace 5, 6, 7 a 8, resp. vždy se musí vyskytovat pouze jeden nebo žádný z těchto kódů.

V číselníku naleznete nabídku nejčastějších, popřípadě nejzávažnějších možných komplikací vzniklých též eventuálně před porodem (ruptura dělohy) nebo po porodu (hysterektomie do 48 hodin po porodu). Pokud dojde k další závažné komplikaci ohrožující život matky nebo plodu a není evidována jinde, použije se kód "13 jiná" a tato komplikace se uvede příslušným kódem v rdgpor.

 

rleky

pokyny:

Uvedou se všechny druhy léků, které byly za porodu aplikovány.

 

rdatuk

pokyny:

1. Hodina se uvede pouze v případě úmrtí rodičky!

2. Hlášení ZR se ukončí nejpozději posledním dnem šestinedělí. U porodu doma je datum shodné s datem porodu.