Označení číselníku v DS

LOCKOL

Název číselníku v DS

Kód očkovací látky.

Název souboru v DS

lockol.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Kód očkovací látky.

Využívá se v DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku LOCKOL

Obsah číselníku

obsah číselníku LOCKOL

Poznámka

 

Popis:

Číselník kódů očkovacích látek. Pouze pro fakultativní blok “očkování”.

Připraveno, zatím se nevyužívá.