Označení číselníku v DS

LUKSAB0

Název číselníku v DS

Krevní skupiny dle číselníku MTV „KSAB0“

Název souboru v DS

luksab0.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Matice textových výsledků (MTV)

Využívá se v DS

uks

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku LUKSAB0

Obsah číselníku

obsah číselníku LUKSAB0

Poznámka

Krevní skupiny odvozené z číselníku MTV „KSAB0“ (číselník je odvozen z MTV - speciální použití v DS)

 

Popis:

Pomocný číselník pro DS vytvořený s ohledem na projekt PatSum.

Záměrná duplicita číselníků MTV „KSAB0“ a LUKSAB0.

MTV „KSAB0“ je navázán na příslušné položky NČLP z gesce „T“,

LUKSAB0 je používán pouze v datovém bloku uks, který je upravený s ohledem na projekt PatSum.