Označení číselníku v DS

MPPLAB

Název číselníku v DS

Číselník pro LIS MP PROGRAM - seznam laboratoří.

Název souboru v DS

mpplab.xml

V DS uložen ve složce

-

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Lokální číselníky

Označení v  menu v programu ČLP

MP PROGRAM - Seznam laboratoří

(jen je-li v počátečním nastavení systému nastaveno: Spolupracující LIS = MP PROGRAM)

Využívá se v DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

-

Obsah číselníku

-

Poznámka

číselník je dodáván prázdný, naplní jej až uživatel

fakultativní, jen pro uživatele příslušného LIS

 

Popis:

Součást dokumentace příslušného LIS.