Označení číselníku v DS

NCLPAZ

Název číselníku v DS

Číselník typů položek z hlediska územní platnosti.

Název souboru v DS

nclpaz.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Typy položek

Využívá se v DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPAZ

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPAZ

Poznámka

 

Popis:

Číselník vymezuje dva základní typy položek - společně sdílené “národní” a provizorní “lokální”.

Položky “národní” jsou součástí “národní části” NČLP.

Pokud si uživatel definuje své vlastní položky v “lokální” fakultativní části NČLP, musí se postarat o příslušnou distribuci potřebných souborů. Číselník využívá systém SLP a program ČLP.

Číselník NCLPAZ není bezprostředně nutné distribuovat do IS, lze řešit jinou cestou.

Pracuje s ním např. číselník NCLPPOL.

 

Poznámka:

Původní dělení v začátcích vývoje DS a NČLP bylo širší, nyní jsou v číselníku pouze 2 hodnoty N a L.