Označení číselníku v DS

NCLPKTV

Název číselníku v DS

Číselník kvalit vazeb (vazby mezi položkami).

Název souboru v DS

nclpktv.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Společné číselníky

Označení v  menu v programu ČLP

Vazby - kvalita vazby

Využívá se v DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPKTV

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPKTV

Poznámka

připraveno, využíváno zatím pouze částečně

 

Popis:

Číselník definuje “kvalitu” (typ) vazby mezi položkami (NČLP i LČLP).

Viz též:

Vazby mezi položkami NČLP - definice vazeb