Označení číselníku v DS

NCLPMTV

Název číselníku v DS

Číselník matic MTV a jejich obsahů

Název souboru v DS

nclpmtv.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Matice textových výsledků (MTV)

Využívá se v DS

ku_z_lab a nálezové bloky vrf a vrs

Struktura číselníku

popis struktury číselníku NCLPMTV

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPMTV

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPMTV

Poznámka

mohou být připojovány i lokální názvy

 

Popis:

Číselník má dvě úrovně - definici vlastní matice MTV a v rámci této matice definici jejího obsahu.

Ke každé matici MTV je přiřazena její důležitost = váha.

 

V maticích textových výsledků jsou uloženy formalizované texty, které se zobrazují v nálezech.

V jednotlivých maticích (MTV) může být libovolný (vhodný) počet textů (obsahů MTV).

V nálezových blocích DS (např. vrf a vrs) jsou příslušné texty sdělovány prostřednictvím klíče KLIC16, fakultativně mohou být zasílány také přímo tyto názvy (“hodnoty výsledku textem”) N32O nebo N32OL.

Ke každému z textů (náhledu) může být připraven lokální text (na počátku je národní i lokální text totožný).

 

Z tohoto číselníku přebírají IS příslušné názvy formalizovaných textů a zobrazují je.

Fakultativně mohou být uváděny příslušné lokální názvy používané v LIS (pak se LIS musí postarat o potřebnou distribuci číselníku příslušným uživatelům).

 

Upozornění:

V rámci matic MTV i jejich jednotlivých prvků se pracuje s časovou platností od - do, u jednotlivých prvků matic („obsahů“) se pracuje i s indikátorem aktuálnosti (aktuální, obsoletní, neaktuální). S touto aktuálností a platností musí umět pracovat každý IS, pracující s položkami NČLP. Neplatné MTV a neaktuální či neplatné prvky matic MTV lze využívat pouze při práci s archivními daty, nesmí být zasílané s novými výsledky odesílanými z LIS.

 

Další informace k maticím MTV, jejich důležitosti (váhám) a pořadí:

MTV - jejich typy a váhy, popis