Označení číselníku v DS

NCLPONP

Název číselníku v DS

Číselník odběrových nádobek a přípravků

Název souboru v DS

nclponp.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Odběrové nádobky a přípravky

Využívá se v DS

loi (údaj povinný), ku_z_lab (údaj nepovinný)

Struktura číselníku

popis struktury číselníku NCLPONP

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPONP

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPONP

Poznámka

 

Popis:

Číselník zásadního významu v blocích pro elektronické objednávání laboratorních vyšetření (směrem do LIS), fakultativně se sděluje také při vydávání výsledků z LIS.

K národním obecným názvům lze doplnit lokální konkrétní označení.

 

Číselník je udržován správci NČLP, požadavek na jeho doplnění se řeší jako požadavky na doplnění NČLP.