Označení číselníku v DS

NCLPSVS

Název číselníku v DS

Existence škály na národní úrovni.

Název souboru v DS

nclpsvs.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Existence škály

Využívá se v DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPSVS

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPSVS

Poznámka

 

Popis:

Pomocný číselník jen pro potřebu systému SLP nebo programu ČLP.