Označení číselníku v DS

NCLPTPS

Název číselníku v DS

Typ pohlaví pro škály.

Název souboru v DS

nclptps.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Škály

Označení v  menu v programu ČLP

Pohlaví

Využívá se v DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPTPS

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPTPS

Poznámka

 

Popis:

Číselník je využíván u škál.

Vzhledem k jeho primitivnímu náhledu není nutný pro spolupracující IS

(pracuje pouze s hodnotami: M, F a nezadáno).