Označení číselníku v DS

TAB_TO

Název číselníku v DS

Typ odesílajícího místa.

Název souboru v DS

tab_to.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Typ odesílajícího místa.

Využívá se v DS

dasta

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku TAB_TO

Obsah číselníku

obsah číselníku TAB_TO

Poznámka

 

Popis:

Tabulka typů odesílajících míst. Slouží pro konstrukci názvu soubor.