Označení číselníku v DS

V_NCLP

Název číselníku v DS

Verze NČLP a ostatních číselníků Datového standardu

Název souboru v DS

v_nclp.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Společné číselníky

Označení v  menu v programu ČLP

Verze NČLP

Využívá se v DS

dasta, ku_z_lab

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku V_NCLP (náhled je jen na výčet verzí)

Obsah číselníku

obsah číselníku V_NCLP

Poznámka

Od DS 2.06.01 z 1.10 2003 náhleduje vedle původního seznamu verzí číselníků NČLP s daty platnosti („plati_od“ a „plati_do“) také výčet platných klíčů NČLP (položka „rozsah_kl“) ve tvaru: nnnnn-nnnnn;nnnnn-nnnnn

(uvádí se dva intervaly, N klíč patří do sjednocení obou)

 

Popis:

Číselník náhledující seznam oficiálně vydaných verzí NCLP a ostatních s NČLP souvisejících číselníků Datového standardu s datumy platnosti (od - do) a s výčtem klíčů NČLP položek patřících do příslušné verze (výčty NČLP klíčů byly zavedeny v červnu 2010 a zpětně doplněny od září 2003).

 

Číselník je užíván prostřednictvím položky verze_nclp (povinný atribut v bloku DASTA), slouží ke kontrole korektnosti sdělovaných číselníkových údajů (např. NČLP položek v bloku VR = KU_Z_LAB aj.) - pouze klíče ve výčtu uvedeném patří do oficiálního vydání příslušné verze NČLP.