Označení číselníku v DS

LCLPPOL

Název číselníku v DS

Lokální číselník laboratorních položek.

Název souboru v DS

lclppol.xml

V DS uložen ve složce

-

Menu v  programu ČLP

Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Lokální číselník laboratorních položek.

Využívá se v DS

ku_z_lab, ku_o_lab a souvisejících blocích

Struktura číselníku

popis struktury číselníku LCLPPOL

Náhled číselníku

-

Obsah číselníku

-

Poznámka

číselník je dodáván prázdný, naplní jej až uživatel

 

Popis:

Stěžejní číselník. Obsahuje definice všech položek LČLP konkrétní laboratoře.

Je významnou součástí datového standardu.

Základní číselník pro LIS, DS, NIS a IS PL (společně s dalšími základními číselníky typu “LCLPxxxx”).

 

Lokální číselník laboratorních položek zajišťuje vazbu směrem k NČLP a zároveň také směrem k “číselníku LIS”, který používá příslušný spolupracující LIS. Je potřebný pro spolupracující LIS a DS.

Může být poskytován informačním systémům, které s příslušným LIS komunikují (zajišťuje laboratoř).

 

Informace o práci s NČLP - viz:

LČLP - práce s číselníkem LČLP -obecně, návod

LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS