Specifikace mikrobiologických materiálů [NCMPSPM]

 

KLIC16                              Jednoznačný klíč pro DS - složení: KLICSYST (8zn včetně mezer vpravo)+KLIC (bez mezer)

KLIC                   Klíč specifikace (char 8)

KLICSYST         Klíč odpovídajícího systému SYST, na který je navázaná specifikace (char 8)

KOD                     Kód specifikace (hodnota) (char 8)

N32                       Název specifikace do sestav (char 32)

N55                       Plný název specifikace (char 55)

PORADI              Pořadí v číselníku specifikací (char 6) - logické pořadí v seznamu

PLATI_OD

Platnost od (date)

PLATI_DO

Platnost do (date) - není-li uvedeno, není časově omezeno

 

Dvojice klíčů KLICSYST+KLIC (=KLIC16) jsou jednoznačné, čili v rámci KLICSYST jsou KLIC jednoznačné.

Při konstrukci KLIC16 se za 8 znaků KLICSYST (včetně mezer vpravo) připojí KLIC (bez mezer vpravo).

Uprostřed KLIC16 se může vyskytovat až 7 znaků „mezera“ (při náhledu některé prohlížeče zobrazí jen 1x!).

 

Poznámka:

Číselník je fiktivní, je vytvořen pouze pro potřebu DS z číselníku NCLPSYST.

(V této podobě je navázán na číselník systémů pro mikrobiologii [NCMPSYST], který vychází z číselníku systémů [NCLPSYST].)