Označení číselníku v DS

NCLPSYST

Název číselníku v DS

Číselník systémů

Název souboru v DS

nclpsyst.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Systémy

Využívá se v DS

nazvy a číselník [NCLPPOL]

Struktura číselníku

popis struktury číselníku NCLPSYST

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPSYST

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPSYST

Poznámka

náhleduje i lokální názvy

 

Popis:

Z tohoto číselníku mohou IS přebírat příslušné názvy.

Základní název (v délce max. 32 znaků) je duplicitně uložen do číselníku NCLPPOL.

Fakultativně mohou být uváděny příslušné lokální názvy používané v LIS (pak se LIS musí postarat o potřebnou distribuci číselníku příslušným uživatelům).