Řádný upgrade 2.87.01 - přidány položky s klíči od 54567 do 54638 a informatická 20960:

 

Řádný upgrade byl vyvěšen k 1. 2. 2024:

 

 

Důležitá upozornění:

 

1.

Aby vám neunikly důležité informace o novinkách a aktualizacích v NČLP i v DASTA, doporučujeme vám přihlášení k odběru novinek, které můžete realizovat zde:

https://www.dastacr.cz/novinky.html

 

2.

Nepracujte již v rámci DASTA s položkami NČLP neaktuálními, neplatnými a obsoletními!

Jejich používání je zdrojem mnoha problémů v informačních systémech příjemců, je chybné.

U většiny neaktuálních a neplatných položek je uveden odkaz na vhodnou jinou položku platnou (včetně důvodu zneplatnění) - IS může zajistit poloautomatické přesměrování (pokud již byla tato funkce vytvořena).

Pokud váš IS tuto funkci dosud nemá, realizujte prosím přesměrování ručně.

 

Mikrobiologické položky založené v minulosti k systémům nyní již obsoletním a nevhodným byly označené jako neaktuální - neplatné! Nepoužívejte je! Ke každé neplatné existuje vhodná platná aktuální.

Toto se týká mikrobiologických položek s původními starými systémy:

EX, LABRAL, SWCON, SWLAR, SWNTH, SWREC, SWTHR, SWURE, SWUTE, SWVAG.

 

 

Nové položky:

 

Gesce B:

 

54567 Base excess(ECT) (Erc+Plazma(cB); přírůstek látk. konc. [mmol/l] Výpočet)

54568 Hemoglobin (B(kap.); hmot. konc. [g/l] *)

54569 Hemoglobin (B(kap.); hmot. konc. [g/l] Absorpční spektrofotometrie)

54570 Hemoglobin (B(kap.;ušní lalůček); hmot. konc. [g/l] *)

54571 Hemoglobin (B(kap.;ušní lalůček); hmot. konc. [g/l] Absorpční spektrofotometrie)

54572 Hemoglobin (B(kap.;prst); hmot. konc. [g/l] *)

54573 Hemoglobin (B(kap.;prst); hmot. konc. [g/l] Absorpční spektrofotometrie)

54574 p50 (B(a); parc. tlak [kPa] Vzorec 1)

54575 p50 (B(v;smíšená); parc. tlak [kPa] Vzorec 1)

54616 p50 (B(v); parc. tlak [kPa] Vzorec 1)

54576 p50 (T) (B(a); parc. tlak [kPa] Vzorec 1)

54577 p50 (T) (B(v;smíšená); parc. tlak [kPa] Vzorec 1)

54617 p50 (T) (B(v); parc. tlak [kPa] Vzorec 1)

54578 Saturace hemoglobinu kyslíkem (B(kap.); látkový podíl [1] Výpočet)

54579 Saturace hemoglobinu kyslíkem (B(kap.;ušní lalůček); látkový podíl [1] Výpočet)

54580 Saturace hemoglobinu kyslíkem (B(kap.;prst); látkový podíl [1] Výpočet)

54615 KEB (CSF; látkový poměr [1] vzorec 1)

 

Gesce H:

 

54624 Agregace stimulovaná CPG (P; inverzní čas [1/min] Agregační křivka opticky)

54629 Autohemolýza (Erytrocyty(B); num. podíl [1] Absorpční spektrofotometrie)

54625 D Dimery (B; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (latex))

54626 D Dimery (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (latex))

54627 D Dimery (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (latex))

54628 Hemolýza ATP inhibovaná (Erytrocyty(B); num. podíl [1] Absorpční spektrofotometrie)

54630 Hemolýza glukózou inhibovaná (Erytrocyty(B); num. podíl [1] Absorpční spektrofotometrie)

54631 Hemolýza glycerolem indukovaná (Erytrocyty(B); num. podíl [1] Absorpční spektrofotometrie)

54634 Osmotická rezistence erytrocytů - maximální (B; hmot. konc. [g/l] Absorpční spektrofotometrie)

54635 Osmotická rezistence erytrocytů - minimální (B; hmot. konc. [g/l] Absorpční spektrofotometrie)

54632 PT INR (P(kap.); rel. čas [1] Výpočet)

54633 Trombocyt (MPM) (Trombocyty(B); entitní hmotnost [pg] Fotooptické stanovení (světlo))

54636 Trombocyty (PCDW) (Trombocyty(B); hmot. konc. [g/l] Fotooptické stanovení (světlo))

54638 Trombocyty (PMDW) (Trombocyty(B); entitní hmotnost [pg] Fotooptické stanovení (světlo))

54637 Trombokrit (Plazma bohatá na trombocyty; objemový podíl [1] Počítání částic (imp.))

 

Gesce I:

 

54618 Anti-imunoglobuliny (UNSF; arb. látková konc. [kU/l] *)

54619 Anti-imunoglobuliny (UNSF; arb. látková konc. [kU/l] IA)

54620 Anti-imunoglobuliny (UNSF; arb. látková konc. [kU/l] imunoturbidimetrie)

 

54603 IgE proti rAna o3 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

54604 IgE proti rAna o3 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

54605 IgE proti rAna o3 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

54606 IgE proti rAna o3 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

54607 IgE proti rApi m5 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

54608 IgE proti rApi m5 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

54609 IgE proti rApi m5 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

54610 IgE proti rApi m5 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

54611 IgE proti trusu papouška (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

54612 IgE proti trusu papouška (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

54613 IgE proti trusu papouška (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

54614 IgE proti trusu papouška (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

Gesce S:

 

54621 Anti-streptolysin O (UNSF; arb. látková konc. [kU/l] *)

54622 Anti-streptolysin O (UNSF; arb. látková konc. [kU/l] IA)

54623 Anti-streptolysin O (UNSF; arb. látková konc. [kU/l] imunoturbidimetrie)

 

Gesce M:

 

54596 Antigen Salmonella (Stolice; arb. konc. [arb.j.] *)

54597 Antigen Salmonella (Stolice; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

54581 Agens (Hnis; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní aut.syst.)

54582 Agens (Hnis; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná aut.syst.)

54583 Agens (Hnis; vyšetření mikroorg. [-] Kult. mykol. obecná)

54584 Agens (Hnis; vyšetření mikroorg. [-] Kult. mykol. obecná aut.syst)

54585 Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní aut.syst.)

54586 Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná aut.syst.)

54587 Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kult. mykol. obecná aut.syst)

54588 Agens (Nespecif. tekutina (Drén); vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní)

54589 Agens (Nespecif. tekutina (Drén); vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní aut.syst.)

54590 Agens (Nespecif. tekutina (Drén); vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná)

54591 Agens (Nespecif. tekutina (Drén); vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná aut.syst.)

54592 Agens (Nespecif. tekutina (Drén); vyšetření mikroorg. [-] Kult. mykol. obecná)

54593 Agens (Nespecif. tekutina (Drén); vyšetření mikroorg. [-] Kult. mykol. obecná aut.syst)

20960 Agens (Nespecif. tekutina (Drén); vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

54594 Agens (Nespecif. tekutina (Drén); vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

54595 Agens (Kloubní tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní)

54598 Agens (Kůže; vyšetření mikroorg. [-] kult. bakt. anaerobní)

 

 

Úprava názvů:

Provedeno přejmenování agens Clostridium difficile na nové Clostridioides difficile - u všech položek.

 

Do MTV GTYPCOV doplněna verze SARS-CoV-2 „JN.1“.

 

 

Upozornění:

Při mapování mikrobiologických specifikací číselníku systémů na SNOMED byly vyřazeny duplicitní a nevhodné specifikace:

SW ze SKIN - původní blíže neurčená specifikace, nyní již nevhodná,

ASCITES z OTHF - duplicita, již existuje pod PRF

JOF z SPCORT - duplicita, JOF je již samostatný systém

Pro mikrobiologii byl připojen systém UNSFDR - bez specifikací (využívá biochemie, nyní i mikrobiologie).

 

Bylo realizováno avizované finální přeřazení již nevhodných obsoletních systémů pro mikrobiologii:

ASBRO, LABRAL, EX, DUF, SWCON, SWLAR, SWNTH, SWREC, SWTHR, SWURE, SWUTE, SWVAG.

Popis včetně odkazu na aktuální položky najdete v NČLP u všech položek s uvedenými systémy.

Pokud je LIS vybaven funkcí pro poloautomatické přeadresování, lze použít - odkazy jsou všude uvedeny.

Tímto byla završena aktualizace položek pro mikrobiologická kultivační vyšetření a převod původních již obsoletních položek na položky aktuální.

 

Byla dokončena revize specifikací mikrobiologických systémů. Drobné úpravy nyní nekomentujeme.

 

 

Doplnění odběrových nádobek o varianty sklo / plast - nyní kompletní sada:

 

D0 - Sklo, plast s přísadou ACD (Acid Citrate Dextrose)

D1 - Sklo s přísadou ACD (Acid Citrate Dextrose)

D2 - Plast s přísadou ACD (Acid Citrate Dextrose)

P0 - Sklo, plast s přísadou CPDA (Citrate Phosphate Dextrose Adenin)

P1 - Sklo s přísadou CPDA (Citrate Phosphate Dextrose Adenin)

P2 - Plast s přísadou CPDA (Citrate Phosphate Dextrose Adenin)

T0 - Sklo, plast s přísadou CTAD (obsahují kromě pufrovaného roztoku citrátu sodného též theophylin, adenosin a dipyrimadol)

T1 - Sklo s přísadou CTAD (obsahují kromě pufrovaného roztoku citrátu sodného též theophylin, adenosin a dipyrimadol)

T2 - Plast s přísadou CTAD (obsahují kromě pufrovaného roztoku citrátu sodného též theophylin, adenosin a dipyrimadol)

 

 


 

Řádný upgrade 2.86.01 - přidány položky s klíči od 54379 do 54566 a informatické od 20957 do 20959:

 

Řádný upgrade byl vyvěšen k 1. 12. 2023:

 

 

Důležitá upozornění:

 

1.

Aby vám neunikly důležité informace o novinkách a aktualizacích v NČLP i v DASTA, doporučujeme vám přihlášení k odběru novinek, které můžete realizovat zde:

https://www.dastacr.cz/novinky.html

 

2.

Nepracujte již v rámci DASTA s položkami NČLP neaktuálními, neplatnými a obsoletními!

Jejich používání je zdrojem mnoha problémů v informačních systémech příjemců, je chybné.

U většiny neaktuálních a neplatných položek je uveden odkaz na vhodnou jinou položku platnou (včetně důvodu zneplatnění) - IS může zajistit poloautomatické přesměrování (pokud již byla tato funkce vytvořena).

Pokud váš IS tuto funkci dosud nemá, realizujte prosím přesměrování ručně.

 

Mikrobiologické položky založené v minulosti k systémům nyní již obsoletním budou na konci roku 2023 označené jako neaktuální - neplatné! Nepoužívejte je! Ke každé obsoletní existuje vhodná platná aktuální.

Toto se týká mikrobiologických položek s původními starými systémy:

EX, LABRAL, SWCON, SWLAR, SWNTH, SWREC, SWTHR, SWURE, SWUTE, SWVAG.

 

 

Nové položky:

 

Gesce B:

 

54481 Hemoglobin A1c (DOF) (Hemoglobin(B); látkový podíl [mmol/mol] Elektroforéza-HPCE) 

54482 Hemoglobin A1c (DOF) (Hemoglobin(B); látkový podíl [mmol/mol] IA)

54483 Hemoglobin A1c (DOF) (Hemoglobin(B); látkový podíl [mmol/mol] Chromatografie-IEC)

 

Upozornění:

Staré nevhodné položky:

Hemoglobin A1c (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] *)

 

jsou plně nahrazeny korektními položkami:

Hemoglobin A1c (DOF) (Hemoglobin(B); látkový podíl [mmol/mol] *) 

(jednotka mmol/mol je doporučena IFCC a také ČSKB)

 

Zrušenou nevhodnou položku nahrazuje položka:

08001 nahrazuje 15193

08004 nahrazuje 15194

14022 nahrazuje 54483

Navíc jsou k dispozici také 54482 a 54481.

Upravte si prosím ve vašem IS.

 

 

54491 Bilirubin celkový (P(a); látková konc. [µmol/l] *)

54492 Bilirubin celkový (P(a); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

54493 Bilirubin celkový (P(v); látková konc. [µmol/l] *)

54494 Bilirubin celkový (P(v); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

54495 Bilirubin celkový (P(v;smíšená); látková konc. [µmol/l] *)

54496 Bilirubin celkový (P(v;smíšená); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

 

54537 Spermie (U; num. konc. [10^6/l] *)

54538 Spermie (U; num. konc. [10^6/l] Cytometrie průtoková)

54539 Spermie (U; num. konc. [10^6/l] Mikroskopie)

 

54563 Vazopresin (P; látková konc. [pmol/l] *)

54564 Vazopresin (P; látková konc. [pmol/l] IA)

54565 Vazopresin (S; látková konc. [pmol/l] *)

54566 Vazopresin (S; látková konc. [pmol/l] IA)

54489 Vazopresin (U; látková konc. [pmol/l] *)

54490 Vazopresin (U; látková konc. [pmol/l] IA)

54487 Vazopresin (dU; látkový tok [pmol/d] *)

54488 Vazopresin (dU; látkový tok [pmol/d] IA)

 

Gesce H:

54484 ACT (B; čas [s] *)

54485 ACT (B; čas [s] Koagulace (opticky))

54486 ACT (B; čas [s] Chemická analýza)

 

Gesce S:

54379 Anti-HAV IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54380 Anti-HAV IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54381 Anti-HAV IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54382 Anti-HAV IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54383 Anti-HEV IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54384 Anti-HEV IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54385 Anti-HEV IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54386 Anti-HEV IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

 

Gesce I:

54397 cPRA (S; num. podíl [1] Výpočet)

 

Gesce F a O:

54509 9-Hydroxyrisperidon (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54510 9-Hydroxyrisperidon (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54511 9-Hydroxyrisperidon (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54512 9-Hydroxyrisperidon (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54550 9-Hydroxyrisperidon/Risperidon metabolický poměr (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

54437 Amitriptylin (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54438 Amitriptylin (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54497 Bupropion (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54498 Bupropion (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54499 Bupropion (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54500 Bupropion (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54398 Citalopram (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54399 Citalopram (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54501 Dehydroaripiprazol (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54502 Dehydroaripiprazol (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54503 Dehydroaripiprazol (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54504 Dehydroaripiprazol (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54542 Dehydroaripiprazol/Aripiprazol metabolický poměr (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

54445 Diazepam (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54446 Diazepam (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54403 Ertapenem - volný (P; hmot. konc. [mg/l] *)

54404 Ertapenem - volný (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54405 Ertapenem - volný (S; hmot. konc. [mg/l] *)

54406 Ertapenem - volný (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54401 Escitalopram (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54402 Escitalopram (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54447 Eslikarbazepin (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54448 Eslikarbazepin (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54449 Etosuximid (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54450 Etosuximid (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54467 Fenobarbital (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54468 Fenobarbital (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54407 Fentanyl (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54408 Fentanyl (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54409 Fentanyl (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54410 Fentanyl (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54469 Fenytoin (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54470 Fenytoin (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54411 Flucloxacillin - volný (P; hmot. konc. [mg/l] *)

54412 Flucloxacillin - volný (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54413 Flucloxacillin - volný (S; hmot. konc. [mg/l] *)

54414 Flucloxacillin - volný (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54415 Fluoxetin (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54416 Fluoxetin (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54431 Fosfatidylethanol* (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54432 Fosfatidylethanol* (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC/MS)

54451 Haloperidol (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54452 Haloperidol (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54417 Hexahydrokanabinol (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54418 Hexahydrokanabinol (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54419 Hexahydrokanabinol (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54420 Hexahydrokanabinol (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54421 Hexahydrokanabinol (průkaz) (U; přítomnost [-] *)

54422 Hexahydrokanabinol (průkaz) (U; přítomnost [-] LC-MS/MS)

54505 Hydroxybupropion (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54506 Hydroxybupropion (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54507 Hydroxybupropion (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54508 Hydroxybupropion (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54549 Hydroxybupropion/Bupropion metabolický poměr (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

54453 Imipramin (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54454 Imipramin (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54387 Karbamazepin (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54388 Karbamazepin (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54513 Karbamazepin-10,11-epoxid (P; hmot. konc. [mg/l] *)

54514 Karbamazepin-10,11-epoxid (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54515 Karbamazepin-10,11-epoxid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

54516 Karbamazepin-10,11-epoxid (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54551 Karbamazepin-10,11-epoxid/Karbamazepin metabolický pom (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

54389 Klindamycin - volný (P; hmot. konc. [mg/l] *)

54390 Klindamycin - volný (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54391 Klindamycin - volný (S; hmot. konc. [mg/l] *)

54392 Klindamycin - volný (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54439 Klobazam (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54440 Klobazam (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54441 Klomipramin (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54442 Klomipramin (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54443 Klonazepam (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54444 Klonazepam (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54393 Kolistin A a B (P; hmot. konc. [mg/l] *)

54394 Kolistin A a B (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54395 Kolistin A a B (S; hmot. konc. [mg/l] *)

54396 Kolistin A a B (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54455 Lacosamid (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54456 Lacosamid (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54457 Lamotrigin (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54458 Lamotrigin (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54459 Levetiracetam (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54460 Levetiracetam (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54423 Metamfetamin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54424 Metamfetamin (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54425 Metamfetamin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54426 Metamfetamin (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54461 Metoprolol (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54462 Metoprolol (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54517 N-Desmethylcitalopram (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54518 N-Desmethylcitalopram (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54519 N-Desmethylcitalopram (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54520 N-Desmethylcitalopram (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54543 N-Desmethylcitalopram/Citalopram metabolický poměr (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

54521 N-Desmethylescitalopram (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54522 N-Desmethylescitalopram (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54523 N-Desmethylescitalopram (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54524 N-Desmethylescitalopram (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54544 N-Desmethylescitalopram/Escitalopram metabolický poměr (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

54525 N-Desmethylfluoxetin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54526 N-Desmethylfluoxetin (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54527 N-Desmethylfluoxetin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54528 N-Desmethylfluoxetin (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54545 N-Desmethylfluoxetin/Fluoxetin metabolický poměr (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

54529 N-Desmethylklozapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54530 N-Desmethylklozapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54531 N-Desmethylklozapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54532 N-Desmethylklozapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54546 N-Desmethylklozapin/Klozapin metabolický poměr (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

54533 N-Desmethylolanzapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54534 N-Desmethylolanzapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54535 N-Desmethylolanzapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54536 N-Desmethylolanzapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54547 N-Desmethylolanzapin/Olanzapin metabolický poměr (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

54552 N-Desmethylsertralin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54553 N-Desmethylsertralin (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54554 N-Desmethylsertralin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54555 N-Desmethylsertralin (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54548 N-Desmethylsertralin/Sertralin metabolický poměr (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

54463 Nordiazepam (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54464 Nordiazepam (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54557 Norquetiapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54558 Norquetiapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54559 Norquetiapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54560 Norquetiapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54556 Norquetiapin/Quetiapin metabolický poměr (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

54465 Nortriptylin (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54466 Nortriptylin (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54400 O-desmethylvenlafaxin/Venlafaxin metbolický poměr (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

54427 Oxacilin - volný (P; hmot. konc. [mg/l] *)

54428 Oxacilin - volný (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54429 Oxacilin - volný (S; hmot. konc. [mg/l] *)

54430 Oxacilin - volný (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54473 Posakonazol (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54474 Posakonazol (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54471 Primidon (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54472 Primidon (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54475 Topiramát (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54476 Topiramát (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54487 Vazopresin (dU; látkový tok [pmol/d] *)

54488 Vazopresin (dU; látkový tok [pmol/d] IA)

54489 Vazopresin (U; látková konc. [pmol/l] *)

54490 Vazopresin (U; látková konc. [pmol/l] IA)

54477 Vorikonazol (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54478 Vorikonazol (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54479 Zonisamid (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54480 Zonisamid (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

54433 Zuclopentixol (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54434 Zuclopentixol (P; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

54435 Zuclopentixol (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54436 Zuclopentixol (S; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

20958 Toxikologický screening - krev - LCMSMS (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20959 Toxikologický screening - moč - LCMSMS (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

54561 Toxikologické vyšetření - jiné (S; vlastnost/popis [-] *)

54562 Toxikologické vyšetření - jiné (U; vlastnost/popis [-] *)

 

Gesce M:

Do MTV GTYPCOV doplněna varianta BA.286 PIROLA.

 

Gesce Z:

20957 Laboratorní poznámka automatická (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20958 Toxikologický screening - krev - LCMSMS (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20959 Toxikologický screening - moč - LCMSMS (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

 


 

Upgrade 2.85.01 - přidány položky s klíči od 54222 do 54378:

Viz předběžný upgrade 2.84.01 uvedený níže, který je součástí tohoto oficiálního vydání upgrade 2.85.01.

 

 Upgrade byl vyvěšen k 1. 7. 2023:

 

Důležité upozornění:

Nepracujte již v rámci DASTA s položkami NČLP neaktuálními, neplatnými a obsoletními!

U většiny neaktuálních a neplatných položek je uveden odkaz na vhodnou jinou položku platnou (včetně důvodu zneplatnění) - IS může zajistit poloautomatické přesměrování (pokud již byla tato funkce vytvořena).

 

Mikrobiologické položky založené v minulosti k systémům nyní již obsoletním, budou koncem roku 2023 označené jako neaktuální - neplatné! Nepoužívejte je, ke každé obsoletní existuje vhodná platná aktuální!

 

Nové položky:

 

Gesce H:

54222 ADAMTS13 - aktivita (P; arb. látková konc. [U/l] *)

54223 ADAMTS13 - aktivita (P; arb. látková konc. [U/l] IA)

54246 Analýza destičkových funkcí (VN) - ASA (B; arbitr. agreg. akt. (RU) [RU] Agregační křivka opticky)

54247 Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y (B; arbitr. agreg. akt. (RU) [RU] Agregační křivka opticky)

54248 Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE (B; arbitr. agreg. akt. (RU) [RU] Agregační křivka opticky)

54249 Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y inhibice (B; arbit. agreg. akt. (inh) [1] Agregační křivka opticky)

54224 APTT normál čas 0 (P; čas [s] *)

54225 APTT normál čas 0 (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))

54226 APTT normál čas 0 (P; čas [s] Koagulace (opticky))

54227 Blast (Krevní b.(k.dřeň); num. podíl [1] *)

54228 Blast (Krevní b.(k.dřeň); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

54229 Blast (Leukocyty(B); num. podíl [1] *)

54230 Blast (Leukocyty(B); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

54241 Hemoglobin (MCHR) (Retikulocyty(B); entitní hmotnost [pg] Absorpční spektrofotometrie)

54242 Hemoglobin (MCHR) (Retikulocyty(B); entitní hmotnost [pg] Fotooptické stanovení (laser))

54233 Protilátky proti komplexu PF4 - popis (P; vlastnost/popis [-] *)

54234 Protilátky proti komplexu PF4 - popis (P; vlastnost/popis [-] Agregační křivka opticky)

54235 Protilátky proti komplexu PF4 - popis (S; vlastnost/popis [-] *)

54236 Protilátky proti komplexu PF4 - popis (S; vlastnost/popis [-] Agregační křivka opticky)

54243 PT normál čas 0 (P; čas [s] *)

54244 PT normál čas 0 (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))

54245 PT normál čas 0 (P; čas [s] Koagulace (opticky))

54231 Retikulocyty (HFR) (Retikulocyty(B); num. podíl [1] *)

54232 Retikulocyty (HFR) (Retikulocyty(B); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

54237 Retikulocyty (LFR) (Retikulocyty(B); num. podíl [1] *)

54238 Retikulocyty (LFR) (Retikulocyty(B); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

54239 Retikulocyty (MFR) (Retikulocyty(B); num. podíl [1] *)

54240 Retikulocyty (MFR) (Retikulocyty(B); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

54250 von Willebrandův faktor - aktivita (P; relativní arb. aktivita [1] *)

54251 von Willebrandův faktor - aktivita (P; relativní arb. aktivita [1] IA)

54252 von Willebrandův faktor - aktivita (P; relativní arb. aktivita [1] Imunoturbidimetrie)

 

Poznámka:

U několika dříve zrušených hematologických položek byla na žádosti gestora obnovena jejich platnost.

 

Gesce I:

Byly doplňovány především položky s procedurou IB (immunoblotting) s druhem veličiny ARBC, které pokrývají i dříve zavedený druh veličiny PRESENCE. ARBC i PRESENCE jsou navázané na totožnou matici MTV = KVAL. Procedura IB není a nebude zařazena pod množinu procedur IA (výsledek IB může být suma jednotlivých vyšetřovaných antigenů, které laboratoř v závislosti na používaný diagnostický kit poskytuje).

Viz MTV = KVAL - klíče NEGAT/POZIT (nebo NEPROKAZ/PROKAZ aj.) a další.

 

K položkám s procedurou IB a druhem veličiny ARBC budou v dalším upgrade doplněné položky s procedurou IB a druhem veličiny DESCR pro textové sdělování testovaných protilátek.

Tyto položky jsou nyní mezioborově diskutovány, je zvažována i jejich vyšší forma formalizace.

 

54253 Anti-DFS70 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54254 Anti-DFS70 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54255 Anti-DFS70 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54256 Anti-DFS70 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54257 Anti-DFS70 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54258 Anti-DFS70 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54259 Anti-ds-DNA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54260 Anti-ds-DNA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54261 Anti-ENA/Cenp-B IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54262 Anti-ENA/Cenp-B IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54263 Anti-ENA/Cenp-B IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54264 Anti-ENA/Cenp-B IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54265 Anti-ENA/Cenp-B IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54266 Anti-ENA/Cenp-B IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54267 Anti-ENA/histon IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54268 Anti-ENA/histon IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54269 Anti-ENA/histon IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54270 Anti-ENA/histon IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54271 Anti-ENA/histon IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54272 Anti-ENA/histon IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54273 Anti-ENA/Jo-1 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54274 Anti-ENA/Jo-1 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54275 Anti-ENA/Jo-1 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54276 Anti-ENA/Jo-1 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54277 Anti-ENA/Jo-1 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54278 Anti-ENA/Jo-1 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54285 Anti-ENA/P-protein IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54286 Anti-ENA/P-protein IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54287 Anti-ENA/P-protein IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54288 Anti-ENA/P-protein IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54289 Anti-ENA/P-protein IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54290 Anti-ENA/P-protein IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54279 Anti-ENA/PCNA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54280 Anti-ENA/PCNA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54281 Anti-ENA/PCNA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54282 Anti-ENA/PCNA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54283 Anti-ENA/PCNA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54284 Anti-ENA/PCNA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54291 Anti-ENA/PM-Scl IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54292 Anti-ENA/PM-Scl IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54293 Anti-ENA/PM-Scl IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54294 Anti-ENA/PM-Scl IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54295 Anti-ENA/PM-Scl IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54296 Anti-ENA/PM-Scl IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54297 Anti-ENA/Ribo-P IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54298 Anti-ENA/Ribo-P IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54299 Anti-ENA/Ribo-P IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54300 Anti-ENA/Ribo-P IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54301 Anti-ENA/Ribo-P IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54302 Anti-ENA/Ribo-P IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54321 Anti-ENA/RNP IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54322 Anti-ENA/RNP IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54323 Anti-ENA/RNP IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54324 Anti-ENA/RNP IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54325 Anti-ENA/RNP IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54326 Anti-ENA/RNP IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54303 Anti-ENA/RNP-70k IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54304 Anti-ENA/RNP-70k IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54305 Anti-ENA/RNP-70k IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54306 Anti-ENA/RNP-70k IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54307 Anti-ENA/RNP-70k IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54308 Anti-ENA/RNP-70k IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54309 Anti-ENA/RNP-A IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54310 Anti-ENA/RNP-A IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54311 Anti-ENA/RNP-A IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54312 Anti-ENA/RNP-A IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54313 Anti-ENA/RNP-A IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54314 Anti-ENA/RNP-A IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54315 Anti-ENA/RNP-C IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54316 Anti-ENA/RNP-C IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54317 Anti-ENA/RNP-C IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54318 Anti-ENA/RNP-C IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54319 Anti-ENA/RNP-C IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54320 Anti-ENA/RNP-C IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54339 Anti-ENA/Scl-70 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54340 Anti-ENA/Scl-70 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54341 Anti-ENA/Scl-70 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54342 Anti-ENA/Scl-70 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54343 Anti-ENA/Scl-70 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54344 Anti-ENA/Scl-70 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54357 Anti-ENA/Sm IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54358 Anti-ENA/Sm IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54359 Anti-ENA/Sm IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54360 Anti-ENA/Sm IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54361 Anti-ENA/Sm IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54362 Anti-ENA/Sm IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54345 Anti-ENA/Sm-B IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54346 Anti-ENA/Sm-B IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54347 Anti-ENA/Sm-B IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54348 Anti-ENA/Sm-B IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54349 Anti-ENA/Sm-B IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54350 Anti-ENA/Sm-B IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54351 Anti-ENA/Sm-D IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54352 Anti-ENA/Sm-D IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54353 Anti-ENA/Sm-D IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54354 Anti-ENA/Sm-D IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54355 Anti-ENA/Sm-D IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54356 Anti-ENA/Sm-D IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54363 Anti-ENA/SS-A/Ro IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54364 Anti-ENA/SS-A/Ro IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54365 Anti-ENA/SS-A/Ro IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54366 Anti-ENA/SS-A/Ro IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54367 Anti-ENA/SS-A/Ro IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54368 Anti-ENA/SS-A/Ro IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54327 Anti-ENA/SS-A/Ro52 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54328 Anti-ENA/SS-A/Ro52 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54329 Anti-ENA/SS-A/Ro52 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54330 Anti-ENA/SS-A/Ro52 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54331 Anti-ENA/SS-A/Ro52 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54332 Anti-ENA/SS-A/Ro52 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54333 Anti-ENA/SS-A/Ro60 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54334 Anti-ENA/SS-A/Ro60 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54335 Anti-ENA/SS-A/Ro60 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54336 Anti-ENA/SS-A/Ro60 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54337 Anti-ENA/SS-A/Ro60 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54338 Anti-ENA/SS-A/Ro60 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54369 Anti-ENA/SS-B/La IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54370 Anti-ENA/SS-B/La IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54371 Anti-ENA/SS-B/La IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54372 Anti-ENA/SS-B/La IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54373 Anti-ENA/SS-B/La IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54374 Anti-ENA/SS-B/La IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54375 Anti-M2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54376 Anti-M2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54377 Anti-nukleohistony IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

54378 Anti-nukleohistony IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

 

 

Současně s upgrade 2.85.01 je oficiálně vydáván také

upgrade 2.84.01 - přidány položky s klíči od 54032 do 54221 a informatická 20956:

 

Mimořádný upgrade byl předběžně pracovně vyvěšen již k 1. 6. 2023:

 

Nové položky:

 

Gesce B:

 

Upozornění:

Položky pro funkční testy probíhající v časovém intervalu byly původně založené provizorně jako „druhotné“ pouze s hvězdičkovou procedurou, než jednotlivé LIS a další IS zapracují nástroje pro práci s funkčními testy. Dosud se tak nestalo. Nyní byly doplněny konkrétní procedury:

 

54203 Glukóza (oGTT, +0)* (P; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

54204 Glukóza (oGTT, +120)* (P; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

54205 Glukóza (oGTT, +60)* (P; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

 

54197 Adrenalin (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

54198 Adrenalin (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

54195 Adrenalin (klonidin, +180)* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

54196 Adrenalin (klonidin, +180)* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

54212 Metanefrin (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

54213 Metanefrin (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

54210 Metanefrin (klonidin, +180)* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

54211 Metanefrin (klonidin, +180)* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

54216 Noradrenalin (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

54217 Noradrenalin (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

54214 Noradrenalin (klonidin, +180)* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

54215 Noradrenalin (klonidin, +180)* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

54220 Normetanefrin (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPTLC)

54221 Normetanefrin (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

54218 Normetanefrin (klonidin, +180)* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

54219 Normetanefrin (klonidin, +180)* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

 

54199 Krystaly UD (U; arb. konc. [-] *)

54200 Krystaly UD (U; arb. konc. [-] Mikroskopie)

54201 Krystaly UF (U; arb. konc. [-] *)

54202 Krystaly UF (U; arb. konc. [-] Cytometrie průtoková)

 

Gesce H:

54184 Monomery fibrinu (P; hmot. konc. [mg/l] *)

54185 Monomery fibrinu (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

54186 NLR (B; num. poměr [1] Výpočet)

 

Gesce I:

54206 Mannose binding lectin aktivita (P; hmot. podíl [1] *)

54207 Mannose binding lectin aktivita (P; hmot. podíl [1] IA)

54208 Mannose binding lectin aktivita (S; hmot. podíl [1] *)

54209 Mannose binding lectin aktivita (S; hmot. podíl [1] IA)

 

Gesce F:

54168 Fluvoxamin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54169 Fluvoxamin (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC/MS)

54170 Fluvoxamin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54171 Fluvoxamin (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC/MS)

54172 Fosfomycin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

54173 Fosfomycin (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC/MS)

54174 Fosfomycin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

54175 Fosfomycin (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC/MS)

54180 Linezolid (P; hmot. konc. [mg/l] *)

54181 Linezolid (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC/MS)

54182 Linezolid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

54183 Linezolid (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC/MS)

54187 Sertindol (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54188 Sertindol (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC/MS)

54189 Sertindol (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54190 Sertindol (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC/MS)

54191 Vortioxetin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54192 Vortioxetin (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC/MS)

54193 Vortioxetin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54194 Vortioxetin (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC/MS)

 

Gesce O:

54176 Mitragynin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

54177 Mitragynin (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC/MS)

54178 Mitragynin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

54179 Mitragynin (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC/MS)

Sjednocení názvů z Kratom na Mitragynin!

 

Gesce G:

54080 Alfa1 antitrypsin - genotypizace (DNA(Leu,B); seq. var. [-] *)

54081 Alfa1 antitrypsin - genotypizace (DNA(Leu,B); seq. var. [-] PCR)

54085 Celiakie-genotypizace HLA - (DQ2.5, DQ2.2, DQ8) (DNA(Leu,B); seq. var. [-] *)

54086 Celiakie-genotypizace HLA - (DQ2.5, DQ2.2, DQ8) (DNA(Leu,B); seq. var. [-] PCR)

 

 

Gesce M:

 

Upozornění:

Byla provedena úprava názvů u antigenů, nyní názvy všech těchto položek začínají slovem Antigen,

u položek založených v minulosti nebylo toto pravidlo důsledně dodržované.

 

Připomínáme, že mikrobiologické položky označené jako OBSOLETNÍ budou v letošním roce již definitivně zrušeny - označeny za NEPLATNÉ. Jedná se o staré položky, k nimž jsou k dispozici aktuální platné korektní položky (tyto staré byly ponechány pouze na přechodné období, to letos končí).

 

54093 Antigen Campylobacter species (Stolice; arb. konc. [arb.j.] *)

54084 Antigen Campylobacter species (Stolice; arb. konc. [arb.j.] IA)

54091 Antigen Chlamydia trachomatis (Sekret; přítomnost [-] *)

54092 Antigen Chlamydia trachomatis (Sekret; přítomnost [-] IA)

54082 Antigen Chlamydia trachomatis (Vzorek z oblasti porodnictví; přítomnost [-] *)

54083 Antigen Chlamydia trachomatis (Vzorek z oblasti porodnictví; přítomnost [-] IA)

54087 Antigen Virus Influenza A (Vzorek z oblastí ORL; arb. konc. [arb.j.] *)

54088 Antigen Virus Influenza A (Vzorek z oblastí ORL; arb. konc. [arb.j.] IA)

54089 Antigen Virus Influenza B (Vzorek z oblastí ORL; arb. konc. [arb.j.] *)

54090 Antigen Virus Influenza B (Vzorek z oblastí ORL; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

54094 Agens (B(nativní); vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní aut.syst.)

54095 Agens (B(nativní); vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná aut.syst.)

54096 Agens (B(nativní); vyšetření mikroorg. [-] Kult. mykol. obecná aut.syst)

54157 Agens (Likvor; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní)

54097 Agens (Likvor; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní aut.syst.)

54098 Agens (Likvor; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná aut.syst.)

54099 Agens (Likvor; vyšetření mikroorg. [-] Kult. na mykobakteria aut.syst.)

54100 Agens (Likvor; vyšetření mikroorg. [-] Kult. mykol. obecná aut.syst)

54158 Agens (Materiál vnějšího prostředí; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní)

54101 Agens (Materiál vnějšího prostředí; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní aut.syst.)

54159 Agens (Materiál vnějšího prostředí; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná)

54102 Agens (Materiál vnějšího prostředí; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná aut.syst.)

54160 Agens (Materiál vnějšího prostředí; vyšetření mikroorg. [-] Kult. na mykobakteria)

54103 Agens (Materiál vnějšího prostředí; vyšetření mikroorg. [-] Kult. na mykobakteria aut.syst.)

54104 Agens (Materiál vnějšího prostředí; vyšetření mikroorg. [-] Kult. mykol. obecná aut.syst)

54105 Agens (Stolice; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace E. coli O157)

54106 Agens (Stolice; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. na střevní patogeny)

54107 Agens (Stolice; vyšetření mikroorg. [-] Sel.kult. na meticilin r. stafyl)

54108 Agens (Stolice; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace vibrií)

54161 Agens (Stolice; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace yersinií)

54109 Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní aut.syst.)

54110 Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná aut.syst.)

54111 Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kult. na mykobakteria)

54112 Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kult. na mykobakteria aut.syst.)

54113 Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kult. mykol. obecná aut.syst)

54114 Agens (Žluč; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní)

54115 Agens (Žluč; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní aut.syst.)

54116 Agens (Žluč; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná aut.syst.)

54117 Agens (Žluč; vyšetření mikroorg. [-] Kult. mykol. obecná aut.syst)

54118 Agens (Kloubní tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní aut.syst.)

54119 Agens (Kloubní tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná aut.syst.)

54120 Agens (Kloubní tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kult. mykol. obecná aut.syst)

54121 Agens (Jiné patolog. tekutiny; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní)

54122 Agens (Jiné patolog. tekutiny; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní aut.syst.)

54123 Agens (Jiné patolog. tekutiny; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná aut.syst.)

54124 Agens (Jiné patolog. tekutiny; vyšetření mikroorg. [-] Kult. na mykobakteria aut.syst.)

54125 Agens (Jiné patolog. tekutiny; vyšetření mikroorg. [-] Kult. mykol. obecná aut.syst)

54126 Agens (Dialyzát perit. (Pt); vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní)

54127 Agens (Dialyzát perit. (Pt); vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní aut.syst.)

54128 Agens (Dialyzát perit. (Pt); vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná)

54129 Agens (Dialyzát perit. (Pt); vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná aut.syst.)

54162 Agens (Dialyzát perit. (Pt); vyšetření mikroorg. [-] Kult. mykol. obecná)

54130 Agens (Dialyzát perit. (Pt); vyšetření mikroorg. [-] Kult. mykol. obecná aut.syst)

54131 Agens (Hnis; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní)

54132 Agens (Hnis; vyšetření mikroorg. [-] Kult. na mykobakteria)

54133 Agens (Sekret; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní)

54163 Agens (Sekret; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní aut.syst.)

54134 Agens (Sekret; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná)

54164 Agens (Sekret; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná aut.syst.)

54165 Agens (Sekret; vyšetření mikroorg. [-] Kult. na mykobakteria aut.syst.)

54135 Agens (Kůže; vyšetření mikroorg. [-] Sel.kult. na meticilin r. stafyl)

54136 Agens (Kůže; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace pat. korynebakterií)

54137 Agens (Vzorek z oblastí ORL; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace Arcan. heamolyticum)

54138 Agens (Vzorek z oblastí ORL; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bordetel)

54139 Agens (Vzorek z oblastí ORL; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace hemofilů)

54140 Agens (Vzorek z oblastí ORL; vyšetření mikroorg. [-] Kult. na mykobakteria aut.syst.)

54141 Agens (Vzorek z oblastí ORL; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace pat. korynebakterií)

54142 Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní aut.syst.)

54143 Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná aut.syst.)

54144 Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Kult. mykol. obecná aut.syst)

54145 Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní aut.syst.)

54146 Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná aut.syst.)

54147 Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace legionel)

54148 Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kult. na mykobakteria aut.syst.)

54149 Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kult. mykol. obecná aut.syst)

54150 Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace M. hominis)

54151 Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace Ureap. urealyticum)

54152 Agens (Tkáň; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. anaerobní)

54153 Agens (Tkáň; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakt. obecná)

54154 Agens (Tkáň; vyšetření mikroorg. [-] Kult. na mykobakteria aut.syst.)

54155 Agens (U; vyšetření mikroorg. [-] Sel.kult. na meticilin r. stafyl)

54156 Agens (U; vyšetření mikroorg. [-] Kult. na mykobakteria aut.syst.)

 

54166 DNA Campylobacter species (Stolice; přítomnost [-] *)

54167 DNA Campylobacter species (Stolice; přítomnost [-] PCR)

 

Gesce S:

54032 Anti-Enteroviry IgA (B; rel. opt. denzita [-] *)

54040 Anti-Enteroviry IgA (B; arb. konc. [arb.j.] *)

54033 Anti-Enteroviry IgA (B; rel. opt. denzita [-] IA)

54041 Anti-Enteroviry IgA (B; arb. konc. [arb.j.] IA)

54034 Anti-Enteroviry IgA (Likvor; rel. opt. denzita [-] *)

54042 Anti-Enteroviry IgA (Likvor; arb. konc. [arb.j.] *)

54035 Anti-Enteroviry IgA (Likvor; rel. opt. denzita [-] IA)

54043 Anti-Enteroviry IgA (Likvor; arb. konc. [arb.j.] IA)

54036 Anti-Enteroviry IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

54044 Anti-Enteroviry IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54037 Anti-Enteroviry IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

54045 Anti-Enteroviry IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54038 Anti-Enteroviry IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

54046 Anti-Enteroviry IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54039 Anti-Enteroviry IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

54047 Anti-Enteroviry IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54048 Anti-Enteroviry IgG (B; rel. opt. denzita [-] *)

54056 Anti-Enteroviry IgG (B; arb. konc. [arb.j.] *)

54049 Anti-Enteroviry IgG (B; rel. opt. denzita [-] IA)

54057 Anti-Enteroviry IgG (B; arb. konc. [arb.j.] IA)

54050 Anti-Enteroviry IgG (Likvor; rel. opt. denzita [-] *)

54058 Anti-Enteroviry IgG (Likvor; arb. konc. [arb.j.] *)

54051 Anti-Enteroviry IgG (Likvor; rel. opt. denzita [-] IA)

54059 Anti-Enteroviry IgG (Likvor; arb. konc. [arb.j.] IA)

54052 Anti-Enteroviry IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

54060 Anti-Enteroviry IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54053 Anti-Enteroviry IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

54061 Anti-Enteroviry IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54054 Anti-Enteroviry IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

54062 Anti-Enteroviry IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54055 Anti-Enteroviry IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

54063 Anti-Enteroviry IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

54064 Anti-Enteroviry IgM (B; rel. opt. denzita [-] *)

54072 Anti-Enteroviry IgM (B; arb. konc. [arb.j.] *)

54065 Anti-Enteroviry IgM (B; rel. opt. denzita [-] IA)

54073 Anti-Enteroviry IgM (B; arb. konc. [arb.j.] IA)

54066 Anti-Enteroviry IgM (Likvor; rel. opt. denzita [-] *)

54074 Anti-Enteroviry IgM (Likvor; arb. konc. [arb.j.] *)

54067 Anti-Enteroviry IgM (Likvor; rel. opt. denzita [-] IA)

54075 Anti-Enteroviry IgM (Likvor; arb. konc. [arb.j.] IA)

54068 Anti-Enteroviry IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

54076 Anti-Enteroviry IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

54069 Anti-Enteroviry IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

54077 Anti-Enteroviry IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

54070 Anti-Enteroviry IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

54078 Anti-Enteroviry IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

54071 Anti-Enteroviry IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

54079 Anti-Enteroviry IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

Gesce Z:

20956 Agens (Dialyzát perit. (Pt); vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

 

 

Pokud postrádáte pro vás potřebné položky NČLP, sdělte nám jejich seznam. Doplníme je.

Formulář pro zasílání najdete např. zde:  NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky

 

 


 

Řádný upgrade 2.83.01 - přidány položky s klíči od 53825 do 54031:

 

Řádný upgrade byl vyvěšen k 1. 4. 2023:

 

Doplněn číselník systémů o 6 nových specifikací pro gesci mikrobiologie k těmto systémům

(dle požadavků SZÚ):

SPCURO: ANUS, SWULCUS, TUBE

TISSUE: NODE

SPCORL: SWOROF

 

Aktualizace a doplnění číselníku AGENS včetně realizace 1. fáze mapování na kódy SNOMED CT (namapováno cca 80% položek), doplnění synonym včetně jejich zapracování do hypertextové formy zobrazení číselníku AGENS. V programu ČLP doplněna možnost vyhledávání/filtrace v číselníku AGENS.

 

V minulosti bylo do NČLP nedopatřením vloženo několik položek s jednotkou „%“, ke všem těmto položkám existuje korektní položka s jednotkou „1“. U položek s jednotkou „%“ je v poznámce informace:

„Nevhodně založená položka v %, pro přenos mezi IS používejte korektní s jednotkou "1" - viz NČLP = X.“

V tomto upgrade byly tyto všechny nevhodné položky s „%“ označené jako neaktuální, je u nich vždy uveden odkaz na korektní položku. Pokud je váš IS vybaven nástrojem na přeadresování, bude vše jednoduché, jinak (pokud položku používáte) proveďte své přeadresování ručně. Nezapomeňte v IS nastavit koeficient pro přepočet. Při komunikaci cestou DASTA budou používané pouze položky s jednotkou „1“, interně (v laboratoři, nebo v IS příjemce) je možné používat „1“ i „%“ (musí být korektně ošetřeno přepočtem).

 

Upozornění:

Během epidemie SARS-CoV-2 byla s ohledem na registr ÚZIS dočasně zavedeny položky s procedurou PCRM (klíče 50702 a 50703), které byly nyní již označené jako obsoletní. Jsou k dispozici odpovídající položky s procedurou PCR. Procedura PCRM bude následně využívána při formalizovaném strukturovaném sdělování vyšetření prostřednictvím multiplexů. PCRM není specifikací k PCR, je samostatnou procedurou.

 

Nové položky:

 

Gesce B, F, I společně (není jednoznačné zařazení pod gesci):

 

53829 Adalimumab (P; hmot. konc. [mg/l] *)

53830 Adalimumab (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

53831 Adalimumab (S; hmot. konc. [mg/l] *)

53832 Adalimumab (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

53825 Anti-adalimumab (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53826 Anti-adalimumab (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53827 Anti-adalimumab (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53828 Anti-adalimumab (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

53864 Vedolizumab (P; hmot. konc. [mg/l] *)

53865 Vedolizumab (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

53866 Vedolizumab (S; hmot. konc. [mg/l] *)

53867 Vedolizumab (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

53848 Anti-vedolizumab (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53849 Anti-vedolizumab (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53850 Anti-vedolizumab (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53851 Anti-vedolizumab (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

Gesce I:

53846 Anti-acetylcholin receptor (P; látková konc. [nmol/l] IA)

53847 Anti-acetylcholin receptor (S; látková konc. [nmol/l] IA)

53833 Anti-DNase B (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53834 Anti-DNase B (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53835 Anti-DNase B (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53836 Anti-DNase B (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53838 Anti-MuSK (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53839 Anti-MuSK (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53840 Anti-MuSK (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53841 Anti-MuSK (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53842 Anti-PLA2R (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53843 Anti-PLA2R (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53844 Anti-PLA2R (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53845 Anti-PLA2R (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

Gesce B:

53876 Ca ionizované (P(kap.); látková konc. [mmol/l] *)

53877 Ca ionizované (P(kap.); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53878 Ca ionizované (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] *)

53879 Ca ionizované (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53880 Ca ionizované (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] *)

53881 Ca ionizované (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53882 Cl (P(kap.); látková konc. [mmol/l] *)

53883 Cl (P(kap.); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53884 Cl (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] *)

53885 Cl (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53886 Cl (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] *)

53887 Cl (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53888 Cl korigované (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53889 Cl korigované (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53890 Cl korigované (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53891 Glukóza (P(kap.); látková konc. [mmol/l] *)

53892 Glukóza (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53893 Glukóza (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Enzymové elektrody)

53894 Glukóza (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] *)

53895 Glukóza (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53896 Glukóza (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Enzymové elektrody)

53897 Glukóza (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] *)

53898 Glukóza (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53899 Glukóza (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Enzymové elektrody)

53900 HCO3 aktuální (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53901 HCO3 aktuální (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53902 HCO3 aktuální (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53871 Hlenová vlákna (U; arb. konc. [arb.j.] Cytometrie průtoková)

53903 K (P(kap.); látková konc. [mmol/l] *)

53904 K (P(kap.); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53905 K (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] *)

53906 K (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53907 K (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] *)

53908 K (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53909 Laktát (P(kap.); látková konc. [mmol/l] *)

53910 Laktát (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53911 Laktát (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Enzymové elektrody)

53912 Laktát (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] *)

53913 Laktát (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53914 Laktát (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Enzymové elektrody)

53915 Laktát (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] *)

53916 Laktát (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53917 Laktát (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Enzymové elektrody)

53918 Na (P(kap.); látková konc. [mmol/l] *)

53919 Na (P(kap.); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53920 Na (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] *)

53921 Na (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53922 Na (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] *)

53923 Na (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53939 Neměřené anionty korigované (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53940 Neměřené anionty korigované (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53941 Neměřené anionty korigované (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53924 P (P(kap.); látková konc. [mmol/l] *)

53925 P (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53926 P (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] *)

53927 P (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53928 P (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] *)

53929 P (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53934 P - náboj (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53935 P - náboj (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53936 P - náboj (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53930 pCO2 (T) (P(kap.;ušní lalůček); parc. tlak [kPa] Vzorec 1)

53931 pCO2 (T) (P(kap.;prst); parc. tlak [kPa] Vzorec 1)

53932 pH (T) (P(kap.;ušní lalůček); pH [-] Vzorec 1)

53933 pH (T) (P(kap.;prst); pH [-] Vzorec 1)

53937 pO2 (T) (P(kap.;ušní lalůček); parc. tlak [kPa] Vzorec 1)

53938 pO2 (T) (P(kap.;prst); parc. tlak [kPa] Vzorec 1)

 

53859 Sérový amyloid A (P; hmot. konc. [mg/l] *)

53860 Sérový amyloid A (P; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

53861 Sérový amyloid A (S; hmot. konc. [mg/l] *)

53862 Sérový amyloid A (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

53863 Sérový amyloid A (S; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

 

53852 Cu* (Játra(biopsie); hmot. obsah [mg/kg] *) … doplněna druhotná k současné v umol/kg

53853 Cu* (Játra(biopsie); hmot. obsah [mg/kg] AAS)

 

53868 Bakterie semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] Cytometrie průtoková)

53871 Hlenová vlákna (U; arb. konc. [arb.j.] Cytometrie průtoková)

53869 Krystaly - popis (U; přítomnosti - seznam [-] Cytometrie průtoková)

53872 Kvasinky (U; přítomnost [-] Cytometrie průtoková)

53870 Leukocyty (U; arb. konc. [arb.j.] Cytometrie průtoková)

 

Gesce O (toxikologie):

53946 Fentanyl (průkaz) (U; přítomnost [-] *)

53947 Fentanyl (průkaz) (U; přítomnost [-] LC-MS/MS)

53948 Fentanyl (průkaz) (U; přítomnost [-] test. proužek)

53854 Fosfatidylethanol (B; látková konc. [mmol/l] *)

53855 Fosfatidylethanol (B; látková konc. [mmol/l] Chromatografie-HPLC/MS)

53856 Fosfatidylethanol (B; látková konc. [mmol/l] LC-MS/MS)

53857 Fosfatidylethanol* (B; hmot. konc. [µg/l] *)

53858 Fosfatidylethanol* (B; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC/MS)

53949 Heroin (průkaz) (STOMCONT; přítomnost [-] *)

53950 Heroin (průkaz) (STOMCONT; přítomnost [-] chromatografie-GC/MS)

53951 Heroin (průkaz) (STOMCONT; přítomnost [-] chromatografie-TLC)

53952 Heroin (průkaz) (U; přítomnost [-] *)

53953 Heroin (průkaz) (U; přítomnost [-] chromatografie-GC/MS)

53954 Heroin (průkaz) (U; přítomnost [-] chromatografie-TLC)

53942 Kanabinoidy (P; hmot. konc. [µg/l] *)

53943 Kanabinoidy (P; hmot. konc. [µg/l] chromatografie-GC/MS)

53944 Kanabinoidy (S; hmot. konc. [µg/l] *)

53945 Kanabinoidy (S; hmot. konc. [µg/l] chromatografie-GC/MS)

53955 Ketamin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

53956 Ketamin (P; hmot. konc. [mg/l] chromatografie-GC/MS)

53957 Ketamin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

53958 Ketamin (S; hmot. konc. [mg/l] chromatografie-GC/MS)

53959 LSD (průkaz) (U; přítomnost [-] *)

53960 LSD (průkaz) (U; přítomnost [-] LC-MS/MS)

53961 MDMA a metabolit (P; hmot. konc. [µg/l] *)

53962 MDMA a metabolit (P; hmot. konc. [µg/l] chromatografie-GC/MS)

53963 MDMA a metabolit (S; hmot. konc. [µg/l] *)

53964 MDMA a metabolit (S; hmot. konc. [µg/l] chromatografie-GC/MS)

 

Gesce M, S - mikrobiologie, sérologie:

54016 Antigen Trichomonas vaginalis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

54017 Antigen Trichomonas vaginalis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] IA)

54018 Antigen Trichomonas vaginalis (U; přítomnost [-] *)

54019 Antigen Trichomonas vaginalis (U; přítomnost [-] IA)

53971 DNA Chlamydia pneumoniae (B; přítomnost [-] *)

53972 DNA Chlamydia pneumoniae (B; přítomnost [-] PCR)

53973 DNA Chlamydia pneumoniae (Likvor; přítomnost [-] *)

53974 DNA Chlamydia pneumoniae (Likvor; přítomnost [-] PCR)

53975 DNA Chlamydia pneumoniae (Vzorek z oka; přítomnost [-] *)

53976 DNA Chlamydia pneumoniae (Vzorek z oka; přítomnost [-] PCR)

53977 DNA Chlamydia pneumoniae (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] *)

53978 DNA Chlamydia pneumoniae (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] PCR)

54028 DNA Chlamydia psittaci (B; přítomnost [-] *)

54029 DNA Chlamydia psittaci (B; přítomnost [-] PCR)

54030 DNA Chlamydia psittaci (Tkáň; přítomnost [-] *)

54031 DNA Chlamydia psittaci (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

53979 DNA Chlamydia species (B; přítomnost [-] *)

53980 DNA Chlamydia species (B; přítomnost [-] PCR)

53981 DNA Chlamydia species (Tkáň; přítomnost [-] *)

53982 DNA Chlamydia species (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

53999 DNA Chlamydia trachomatis (Likvor; přítomnost [-] *)

54000 DNA Chlamydia trachomatis (Likvor; přítomnost [-] PCR)

54001 DNA Chlamydia trachomatis (Jiné patolog. tekutiny; přítomnost [-] *)

54002 DNA Chlamydia trachomatis (Jiné patolog. tekutiny; přítomnost [-] PCR)

54003 DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] *)

54004 DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] PCR)

54005 DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

54006 DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

53966 DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] Hibridizace in situ)

54007 DNA Chlamydia trachomatis (Tkáň; přítomnost [-] *)

54008 DNA Chlamydia trachomatis (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

54009 DNA Chlamydia trachomatis (U; přítomnost [-] Hibridizace in situ)

53983 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Likvor; přítomnost [-] *)

53984 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Likvor; přítomnost [-] PCR)

53985 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Jiné patolog. tekutiny; přítomnost [-] *)

53986 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Jiné patolog. tekutiny; přítomnost [-] PCR)

53987 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z oka; přítomnost [-] *)

53988 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z oka; přítomnost [-] PCR)

53989 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] *)

53990 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] PCR)

53991 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] *)

53992 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] PCR)

53993 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

53994 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

53995 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Tkáň; přítomnost [-] *)

53996 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

53997 DNA Chlamydia trachomatis LGV (U; přítomnost [-] *)

53998 DNA Chlamydia trachomatis LGV (U; přítomnost [-] PCR)

54010 DNA Mycoplasma genitalium (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] *)

54011 DNA Mycoplasma genitalium (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] PCR)

54012 DNA Mycoplasma genitalium (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

54013 DNA Mycoplasma genitalium (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

54014 DNA Mycoplasma genitalium (Tkáň; přítomnost [-] *)

54015 DNA Mycoplasma genitalium (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

54020 DNA Trichomonas vaginalis (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] *)

54021 DNA Trichomonas vaginalis (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] PCR)

54022 DNA Trichomonas vaginalis (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

54023 DNA Trichomonas vaginalis (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

54024 DNA Trichomonas vaginalis (Tkáň; přítomnost [-] *)

54025 DNA Trichomonas vaginalis (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

54026 DNA Trichomonas vaginalis (U; přítomnost [-] *)

54027 DNA Trichomonas vaginalis (U; přítomnost [-] PCR)

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám jejich seznam. Doplníme je.

Formulář pro zasílání najdete např. zde:  NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky

 


 

Mimořádný upgrade 2.82.01 - přidány položky s klíči od 53817 do 53824

a informatické položky s klíči od 20954 do 20955:

 

Mimořádný upgrade byl vyvěšen k 1. 2. 2023:

 

Nové položky:

 

Gesce B, O:

53821 Etylglukuronid (U; hmot. konc. [µg/l] *)

53822 Etylglukuronid (U; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

53823 Kratom (průkaz) (U; přítomnost [-] *)

53824 Kratom (průkaz) (U; přítomnost [-] IA)

 

Gesce I:

53819 CXCL13 (Likvor; hmot. konc. [ng/l] *)

53820 CXCL13 (Likvor; hmot. konc. [ng/l] IA)

 

Gesce Z a společně:

20955 Genetická analýza humánního genomu (Nález; TYPE [-] Datový přenos) - kompletní nález

 

20954 Dechová frekvence (Pt; frekvence [1/min] *)

53817 Tělo-obvod hrudníku (Pt; délka [cm] Měření délky)

53818 Tělo-obvod pasu (Pt; délka [cm] Měření délky)

 

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám jejich seznam. Doplníme je.

Formulář pro zasílání najdete např. zde:  NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky

 


 

Řádný upgrade 2.81.01 - přidány položky s klíči od 53432 do 53816:

 

Řádný upgrade byl vyvěšen k 1. 1. 2023:

 

Nové položky:

 

Gesce B, H, I společně:

Ke stávajícím položkám NČLP byly doplněny varianty s chybějícími žádanými procedurami, především IA:

 

53440 Albumin (Likvor; hmot. konc. [g/l] IA)

53441 Albumin (dU; hmot. tok [mg/d] IA)

53442 Albumin (Moč za minutu; hmot. tok [µg/min] IA)

53443 Albumin (Moč (noční sběr) za minutu; hmot. tok [µg/min] IA)

53444 Albumin (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53445 Albumin (P(a); hmot. konc. [g/l] IA)

53446 Albumin (P(v); hmot. konc. [g/l] IA)

53447 Albumin (P(v;smíšená); hmot. konc. [g/l] IA)

53448 Albumin (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53449 Albumin (U; hmot. konc. [mg/l] IA)

53434 Alfa-1-kyselý glykoprotein (Likvor; hmot. konc. [mg/l] IA)

53432 Alfa-1-kyselý glykoprotein (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53433 Alfa-1-kyselý glykoprotein (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53435 Alfa-1-mikroglobulin (dU; hmot. tok [mg/d] IA)

53436 Alfa-1-mikroglobulin (U; hmot. konc. [mg/l] IA)

53438 Anti-imunoglobuliny (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53439 Anti-imunoglobuliny (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53471 Anti-streptolysin O (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53472 Anti-streptolysin O (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53450 Apolipoprotein AI (Likvor; hmot. konc. [mg/l] IA)

53451 Apolipoprotein AI (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53452 Apolipoprotein AI (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53453 Apolipoprotein AII (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53454 Apolipoprotein AII (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53455 Apolipoprotein AIV (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53456 Apolipoprotein B (Likvor; hmot. konc. [mg/l] IA)

53457 Apolipoprotein B (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53458 Apolipoprotein B (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53459 Apolipoprotein B100 (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53460 Apolipoprotein B100 (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53461 Apolipoprotein B150 (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53462 Apolipoprotein B150 (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53463 Apolipoprotein B48 (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53464 Apolipoprotein B48 (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53465 Apolipoprotein CI (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53466 Apolipoprotein CI (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53467 Apolipoprotein CII (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53468 Apolipoprotein CII (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53469 Apolipoprotein CIII (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53470 Apolipoprotein CIII (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53475 Beta-2-mikroglobulin (Moč (náhodný vzorek); hmot. konc. [µg/l] IA)

53476 Beta-trace protein (Likvor; hmot. konc. [mg/l] IA)

53477 Beta-trace protein (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

53478 Beta-trace protein (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

53479 Beta-trace protein (Sekret; hmot. konc. [mg/l] IA)

53480 C1 inhibitor (funkční test) (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

53481 C1 inhibitor (funkční test) (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

53482 C1Q složka komplementu (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

53483 C1Q složka komplementu (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

53484 C2 složka komplementu (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

53485 C2 složka komplementu (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

53486 C3 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53487 C3 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53488 C4 složka komplementu (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53489 C4 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53490 C5 složka komplementu (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

53491 C5 složka komplementu (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

53492 Ceruloplazmin (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53493 Ceruloplazmin (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53494 CRP (Nespecif. tekutina(Punkce); hmot. konc. [mg/l] IA)

53495 Cystatin C (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

53496 Cystatin C (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

53497 Etanol* (B; hmot. konc. [g/l] Chromatografie-plynová)

53498 Etanol* (B; hmot. konc. [g/l] IA)

53499 Etanol* (P; hmot. konc. [g/l] Chromatografie-plynová)

53500 Etanol* (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53501 Etanol* (S; hmot. konc. [g/l] Absorpční spektrofotometrie)

53502 Etanol* (S; hmot. konc. [g/l] Chromatografie-plynová)

53519 FLC kappa (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53520 FLC kappa (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53521 FLC kappa (U; hmot. konc. [g/l] IA)

53522 FLC kappa free (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

53523 FLC kappa free (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

53524 FLC lambda (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53525 FLC lambda (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53526 FLC lambda (U; hmot. konc. [g/l] IA)

53503 Folát* (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

53504 Folát* (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

53507 Glukagon (S; látková konc. [pmol/l] *)

53508 Glukagon (S; látková konc. [pmol/l] IA)

53505 Glukagon* (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

53506 Glukagon* (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

53509 Haptoglobin (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53510 Haptoglobin (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53511 Hemopexin (P; látková konc. [µmol/l] IA)

53512 Hemopexin (S; látková konc. [µmol/l] IA)

53513 Hemopexin* (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53514 Hemopexin* (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53516 IgD celkový (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53517 IgD celkový (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53518 IgG celkový (U; hmot. konc. [mg/l] IA)

53527 IgM celkový (P(pupečník); hmot. konc. [g/l] IA)

53437 Kortikotropin* (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

53528 Lipoprotein a (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53529 Lipoprotein a (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53530 Metanol* (B; hmot. konc. [g/l] Chromatografie-plynová)

53531 Metanol* (P; hmot. konc. [g/l] Chromatografie-plynová)

53532 Metanol* (S; hmot. konc. [g/l] Chromatografie-plynová)

53533 NT-proBNP* (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

53534 NT-proBNP* (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

53535 Opiáty* (U; hmot. konc. [mg/l] IA)

53536 Prealbumin (Likvor; hmot. konc. [mg/l] IA)

53537 Prealbumin (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53538 Prealbumin (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53539 Solubilní transferinový receptor (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

53540 Solubilní transferinový receptor (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

53545 Solubilní transferinový receptor* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

53546 Solubilní transferinový receptor* (P; látková konc. [nmol/l] Nefelometrie)

53547 Solubilní transferinový receptor* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

53541 Somatostatin* (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

53542 Somatostatin* (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

53543 SP1-glykoprotein (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

53544 SP1-glykoprotein (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

53552 TPA* (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

53553 TPA* (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

53554 TPA* (U; hmot. konc. [µg/l] IA)

53562 Transferin (Likvor; hmot. konc. [mg/l] IA)

53555 Transferin (P; hmot. konc. [g/l] IA)

53556 Transferin (S; hmot. konc. [g/l] IA)

53557 Transferin (U; hmot. konc. [mg/l] IA)

53515 Transferin (CDT) (Transferin celkový (sérum); látkový podíl [1] IA)

53473 Vitamin B12* (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

53474 Vitamin B12* (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

 

 

Gesce B - biochemie:

53558 Somatostatin (P; látková konc. [pmol/l] *)

53559 Somatostatin (P; látková konc. [pmol/l] IA)

53560 Somatostatin (S; látková konc. [pmol/l] *)

53561 Somatostatin (S; látková konc. [pmol/l] IA)

 

Gesce H - hematologie:

53566 Argatroban (P; hmot. konc. [mg/l] *)

53567 Argatroban (P; hmot. konc. [mg/l] Absorpční spektrofotometrie)

53568 Argatroban (P; hmot. konc. [mg/l] Koagulace (det. změn mag. pole))

53569 Argatroban (P; hmot. konc. [mg/l] Koagulace (opticky))

53563 Trombocyty v citrátu (B(CIT); num. konc. [10^9/l] *)

53564 Trombocyty v citrátu (B(CIT); num. konc. [10^9/l] Počítání částic (imp.))

53565 Trombocyty v citrátu (B(CIT); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

 

Gesce F - farmakologie:

U stávajících položek k piperacilinu s tazobaktamem byla provedena úprava odstraňující nejednoznačnost.

Položky jako například „Piperacilin / tazobaktam (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)“ a další byly určené pro vyšetření hladiny piperacilinu. Protože se v praxi ale vyšetřuje i hladina tazobaktamu, byla provedena následující úprava:

 

Stávající položky:

19967 Piperacilin / tazobaktam (S; hmot. konc. [mg/l] *)
19968 Piperacilin / tazobaktam (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)
19989 Piperacilin / tazobaktam (P; hmot. konc. [mg/l] *)
50922 Piperacilin / tazobaktam (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

 

Byly přejmenované a slouží nadále pouze pro vyšetření hladiny piperacilinu:

19967 Piperacilin (S; hmot. konc. [mg/l] *)
19968 Piperacilin (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)
19989 Piperacilin (P; hmot. konc. [mg/l] *)
50922 Piperacilin (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

V rozšířeném názvu komponenty mají uvedeno „Piperacilin v kombinaci s tazobaktamem“.

 

Nově byly založené položky, které slouží pro vyšetření hladiny tazobaktamu:

53548 Tazobaktam (P; hmot. konc. [mg/l] *)

53549 Tazobaktam (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

53550 Tazobaktam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

53551 Tazobaktam (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

 

 

Gesce M, S - mikrobiologie, sérologie:

53792 Anti n-SARS-CoV-2 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53793 Anti n-SARS-CoV-2 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53804 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (Likvor; arb. konc. [arb.j.] *)

53805 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (Likvor; arb. konc. [arb.j.] IA)

53806 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (Likvor; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53807 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. [arb.j.] *)

53808 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. [arb.j.] IA)

53809 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53810 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (Likvor; arb. konc. [arb.j.] *)

53811 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (Likvor; arb. konc. [arb.j.] IA)

53812 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (Likvor; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53813 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. [arb.j.] *)

53814 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. [arb.j.] IA)

53815 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53816 Anti-Coxiella burnetii I (chron) IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53570 Anti-Coxiella burnetii I (chron) IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53571 Anti-Coxiella burnetii I (chron) IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53572 Anti-Coxiella burnetii II (akut) IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53573 Anti-Coxiella burnetii II (akut) IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53574 Anti-Coxiella burnetii II (akut) IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53619 Anti-Coxsackie A16 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53607 Anti-Coxsackie A16 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53620 Anti-Coxsackie A16 (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53608 Anti-Coxsackie A16 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53621 Anti-Coxsackie A16 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53609 Anti-Coxsackie A16 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53622 Anti-Coxsackie A16 (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53610 Anti-Coxsackie A16 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53615 Anti-Coxsackie A16 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

53776 Anti-Coxsackie A16 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53617 Anti-Coxsackie A16 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

53777 Anti-Coxsackie A16 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53611 Anti-Coxsackie A16 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53612 Anti-Coxsackie A16 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53613 Anti-Coxsackie A16 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53614 Anti-Coxsackie A16 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53635 Anti-Coxsackie A24 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53623 Anti-Coxsackie A24 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53636 Anti-Coxsackie A24 (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53624 Anti-Coxsackie A24 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53637 Anti-Coxsackie A24 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53625 Anti-Coxsackie A24 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53638 Anti-Coxsackie A24 (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53626 Anti-Coxsackie A24 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53631 Anti-Coxsackie A24 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

53778 Anti-Coxsackie A24 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53633 Anti-Coxsackie A24 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

53779 Anti-Coxsackie A24 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53627 Anti-Coxsackie A24 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53628 Anti-Coxsackie A24 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53629 Anti-Coxsackie A24 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53630 Anti-Coxsackie A24 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53587 Anti-Coxsackie A7 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53575 Anti-Coxsackie A7 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53588 Anti-Coxsackie A7 (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53576 Anti-Coxsackie A7 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53589 Anti-Coxsackie A7 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53577 Anti-Coxsackie A7 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53590 Anti-Coxsackie A7 (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53578 Anti-Coxsackie A7 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53583 Anti-Coxsackie A7 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

53772 Anti-Coxsackie A7 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53585 Anti-Coxsackie A7 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

53773 Anti-Coxsackie A7 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53579 Anti-Coxsackie A7 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53580 Anti-Coxsackie A7 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53581 Anti-Coxsackie A7 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53582 Anti-Coxsackie A7 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53603 Anti-Coxsackie A9 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53591 Anti-Coxsackie A9 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53604 Anti-Coxsackie A9 (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53592 Anti-Coxsackie A9 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53605 Anti-Coxsackie A9 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53593 Anti-Coxsackie A9 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53606 Anti-Coxsackie A9 (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53594 Anti-Coxsackie A9 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53599 Anti-Coxsackie A9 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

53774 Anti-Coxsackie A9 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53601 Anti-Coxsackie A9 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

53775 Anti-Coxsackie A9 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53595 Anti-Coxsackie A9 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53596 Anti-Coxsackie A9 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53597 Anti-Coxsackie A9 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53598 Anti-Coxsackie A9 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53780 Anti-Coxsackie B1 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53781 Anti-Coxsackie B1 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53639 Anti-Coxsackie B1 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53640 Anti-Coxsackie B1 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53641 Anti-Coxsackie B1 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53642 Anti-Coxsackie B1 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53782 Anti-Coxsackie B2 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53783 Anti-Coxsackie B2 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53643 Anti-Coxsackie B2 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53644 Anti-Coxsackie B2 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53645 Anti-Coxsackie B2 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53646 Anti-Coxsackie B2 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53784 Anti-Coxsackie B3 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53785 Anti-Coxsackie B3 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53647 Anti-Coxsackie B3 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53648 Anti-Coxsackie B3 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53649 Anti-Coxsackie B3 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53650 Anti-Coxsackie B3 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53786 Anti-Coxsackie B4 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53787 Anti-Coxsackie B4 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53651 Anti-Coxsackie B4 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53652 Anti-Coxsackie B4 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53653 Anti-Coxsackie B4 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53654 Anti-Coxsackie B4 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53788 Anti-Coxsackie B5 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53789 Anti-Coxsackie B5 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53655 Anti-Coxsackie B5 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53656 Anti-Coxsackie B5 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53657 Anti-Coxsackie B5 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53658 Anti-Coxsackie B5 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53790 Anti-Coxsackie B6 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53791 Anti-Coxsackie B6 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

53659 Anti-Coxsackie B6 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53660 Anti-Coxsackie B6 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53661 Anti-Coxsackie B6 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53662 Anti-Coxsackie B6 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53663 Anti-EBV-heterofilní protilátky (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53664 Anti-EBV-heterofilní protilátky (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53665 Anti-EBV-heterofilní protilátky (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53666 Anti-EBV-heterofilní protilátky (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53667 Anti-Echovirus 7 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53668 Anti-Echovirus 7 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53669 Anti-Echovirus 7 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53670 Anti-Echovirus 7 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53671 Anti-Chikungunya IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53672 Anti-Chikungunya IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53673 Anti-Chikungunya IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53674 Anti-Chikungunya IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53675 Anti-Chikungunya IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53676 Anti-Chikungunya IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53677 Anti-Chikungunya IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53678 Anti-Chikungunya IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53679 Anti-japonská encefalitida (JEV) IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53680 Anti-japonská encefalitida (JEV) IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53681 Anti-japonská encefalitida (JEV) IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53682 Anti-japonská encefalitida (JEV) IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53683 Anti-japonská encefalitida (JEV) IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53684 Anti-japonská encefalitida (JEV) IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53685 Anti-japonská encefalitida (JEV) IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53686 Anti-japonská encefalitida (JEV) IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53687 Anti-Mycoplasma hominis IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53688 Anti-Mycoplasma hominis IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53689 Anti-Mycoplasma hominis IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53690 Anti-Mycoplasma hominis IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53691 Anti-Mycoplasma hominis IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53692 Anti-Mycoplasma hominis IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53693 Anti-Mycoplasma hominis IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53694 Anti-Mycoplasma hominis IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53703 Anti-Ureaplasma urealyticum IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53704 Anti-Ureaplasma urealyticum IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53705 Anti-Ureaplasma urealyticum IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53706 Anti-Ureaplasma urealyticum IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53707 Anti-Ureaplasma urealyticum IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53708 Anti-Ureaplasma urealyticum IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53709 Anti-Ureaplasma urealyticum IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53710 Anti-Ureaplasma urealyticum IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53711 Anti-WNV IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53712 Anti-WNV IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53713 Anti-WNV IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53714 Anti-WNV IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53715 Anti-WNV IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53716 Anti-WNV IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53717 Anti-WNV IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53718 Anti-WNV IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53719 Anti-Zika IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53720 Anti-Zika IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53721 Anti-Zika IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53722 Anti-Zika IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53723 Anti-Zika IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53724 Anti-Zika IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53725 Anti-Zika IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53726 Anti-Zika IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53695 Antigen Aspergillus species (Likvor; přítomnost [-] *)

53696 Antigen Aspergillus species (Likvor; přítomnost [-] IA)

53697 Antigen Aspergillus species (P; přítomnost [-] *)

53698 Antigen Aspergillus species (P; přítomnost [-] IA)

53699 Antigen Aspergillus species (S; přítomnost [-] *)

53700 Antigen Aspergillus species (S; přítomnost [-] IA)

53701 Antigen Aspergillus species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

53702 Antigen Aspergillus species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] IA)

53738 Antigen Candida species (Likvor; přítomnost [-] *)

53739 Antigen Candida species (Likvor; přítomnost [-] IA)

53740 Antigen Candida species (P; přítomnost [-] *)

53741 Antigen Candida species (P; přítomnost [-] IA)

53742 Antigen Candida species (S; přítomnost [-] *)

53743 Antigen Candida species (S; přítomnost [-] IA)

53744 Antigen Candida species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

53745 Antigen Candida species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] IA)

53727 Antigen Clostridium difficile (Stolice; přítomnost [-] *)

53728 Antigen Clostridium difficile (Stolice; přítomnost [-] IA)

53729 Antigen Clostridium difficile (Stolice; přítomnost [-] Aglutinace (latex))

53730 Antigen Cryptococcus species (Likvor; přítomnost [-] *)

53731 Antigen Cryptococcus species (Likvor; přítomnost [-] IA)

53732 Antigen Cryptococcus species (P; přítomnost [-] *)

53733 Antigen Cryptococcus species (P; přítomnost [-] IA)

53734 Antigen Cryptococcus species (S; přítomnost [-] *)

53735 Antigen Cryptococcus species (S; přítomnost [-] IA)

53736 Antigen Cryptococcus species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

53737 Antigen Cryptococcus species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] IA)

53748 Antigen viru Herpes simplex 1+2 (Likvor; přítomnost [-] *)

53749 Antigen viru Herpes simplex 1+2 (Likvor; přítomnost [-] IA)

53750 Antigen viru Herpes simplex 1+2 (P; přítomnost [-] *)

53751 Antigen viru Herpes simplex 1+2 (P; přítomnost [-] IA)

53752 Antigen viru Herpes simplex 1+2 (S; přítomnost [-] *)

53753 Antigen viru Herpes simplex 1+2 (S; přítomnost [-] IA)

53754 Antigen viru Herpes simplex 1+2 (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

53755 Antigen viru Herpes simplex 1+2 (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] IA)

53756 Antigen viru Herpes simplex 1+2 (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

53757 Antigen viru Herpes simplex 1+2 (Vzorek z léze; přítomnost [-] IA)

53762 Antigen viru Varicella-zoster (Likvor; přítomnost [-] *)

53763 Antigen viru Varicella-zoster (Likvor; přítomnost [-] IA)

53764 Antigen viru Varicella-zoster (P; přítomnost [-] *)

53765 Antigen viru Varicella-zoster (P; přítomnost [-] IA)

53766 Antigen viru Varicella-zoster (S; přítomnost [-] *)

53767 Antigen viru Varicella-zoster (S; přítomnost [-] IA)

53768 Antigen viru Varicella-zoster (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

53769 Antigen viru Varicella-zoster (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] IA)

53770 Antigen viru Varicella-zoster (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

53771 Antigen viru Varicella-zoster (Vzorek z léze; přítomnost [-] IA)

53758 Interferon gama (BORR) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] *)

53759 Interferon gama (BORR) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] IA)

53796 Lymfocyty stimulované (BORR) (Lymfocyty T(B); arb. počet [arb.j.] *)

53797 Lymfocyty stimulované (BORR) (Lymfocyty T(B); arb. počet [arb.j.] enzyme-linked immunospot)

53798 Lymfocyty stimulované (CMV) (Lymfocyty T(B); arb. počet [arb.j.] *)

53799 Lymfocyty stimulované (CMV) (Lymfocyty T(B); arb. počet [arb.j.] enzyme-linked immunospot)

53800 Lymfocyty stimulované (MYTU) (Lymfocyty T(B); arb. počet [arb.j.] *)

53801 Lymfocyty stimulované (MYTU) (Lymfocyty T(B); arb. počet [arb.j.] enzyme-linked immunospot)

53802 Lymfocyty stimulované (SARS-CoV-2) (Lymfocyty T(B); arb. počet [arb.j.] *)

53803 Lymfocyty stimulované (SARS-CoV-2) (Lymfocyty T(B); arb. počet [arb.j.] enzyme-linked immunospot)

53746 OCH-Erikson (P; arb. konc. [arb.j.] Konsumpce komplementu)

53747 OCH-Erikson (S; arb. konc. [arb.j.] Konsumpce komplementu)

53794 Paul-Bunnellova reakce (P; arb. konc. [arb.j.] Hemaglutinace)

53795 Paul-Bunnellova reakce (S; arb. konc. [arb.j.] Hemaglutinace)

 

Upozornění:

V gesci M a S byla ke skupině pro agens Borrelia burgdorferi sensu lato doplněna pomocná skupina Borrelia burgdorferi, pod níž jsou uloženy starší položky pro vyšetření Borrelií. Současné jsou pod skupinou Borrelia Burgdorferi sensu lato a v názvu mají uváděné „sensu lato“. Prosíme, zkontrolujte si své vazby na tyto položky.

 

Gesce společné v rámci gesce Z:

Z NČLP postupně odstraňujeme nejednoznačné položky, které v minulosti provizorně sloužily do doby, než byly vytvořeny standardní plnohodnotné položky pro celostátní používání. Protože někde slouží pro konstrukce potřebné pro Laboratorní příručky, označujeme je jako obsoletní, ne jako neaktuální.

Nyní takto byla označena sada položek pro interpretace:

Interpretace - jiné XXX (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

Pokud vám potřebné položky chybí, požádejte o jejich doplnění!

 

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám jejich seznam. Doplníme je.

Formulář pro zasílání najdete např. zde:  NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky

 


 

Řádný upgrade 2.80.01 - přidány položky s klíči od 53189 do 53431 a od 20948 do 20953:

 

Řádný upgrade byl vyvěšen k 1. 10. 2022:

 

Nové položky:

 

Gesce B - biochemie:

53189 Alfa-1-fetoprotein (Nespecif. tekutina(Punkce); hmot. konc. [µg/l] *)

53190 Alfa-1-fetoprotein (Nespecif. tekutina(Punkce); hmot. konc. [µg/l] IA)

53191 Ca korigované (albumin) (P; látková konc. [mmol/l] Vzorec 1)

53430 CA 125 (Dialyzát perit. (Pt); arb. látková konc. [kU/l] *)

53431 CA 125 (Dialyzát perit. (Pt); arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

Byla vytvořena nová sada položek pro vyšetření Troponinu I a T v aktuálních jednotkách ng/l:

53303 Troponin I (B; hmot. konc. [ng/l] *) … pro POCT

53304 Troponin I (B; hmot. konc. [ng/l] IA)

53305 Troponin I (P; hmot. konc. [ng/l] *)

53306 Troponin I (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

53307 Troponin I (S; hmot. konc. [ng/l] *)

53308 Troponin I (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

53309 Troponin T (B; hmot. konc. [ng/l] *) … pro POCT

53310 Troponin T (B; hmot. konc. [ng/l] IA)

53311 Troponin T (P; hmot. konc. [ng/l] *)

53312 Troponin T (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

53313 Troponin T (S; hmot. konc. [ng/l] *)

53314 Troponin T (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

Původní staré položky s jednotkou µg/l byly označené jako obsoletní. Lze je nadále používat, v čase budoucím budou označené jako neplatné.

Novější HS troponin byl již definován s jednotkou ng/l, nemění se.

 

Na základě požadavků z praxe byla doplněna u všech položek CLEAR a eGFR varianta v ml/min,

původní ml/s jsou nyní označené jako položky druhotné a jsou nadále platné.

Podrobný soupis všech původních i nových položek je v tabulce v dokumentu:

NČLP - tabulkový přehled - clearance a eGFR

 

Jedná se o tyto nové položky:

53256 Clear. bezelektrolytové vody (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53257 Clear. bezelektrolytové vody korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 1)

53260 Clear. bezsolutové vody (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53258 Clear. bezsolutové vody efekt. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53259 Clear. bezsolutové vody efekt. korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 1)

53261 Clear. bezsolutové vody korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 1)

53262 Clear. Ca (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53263 Clear. Cl (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53264 Clear. efektivních solutů (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53265 Clear. efektivních solutů korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 1)

53267 Clear. elektrolytová (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53266 Clear. elektrolytová korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 1)

53268 Clear. inulinu (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53269 Clear. inulinu korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 1)

53270 Clear. K (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53279 Clear. kreatininu (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53280 Clear. kreatininu (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 2)

53281 Clear. kreatininu (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 3)

53278 Clear. kreatininu (Pt(dialyzát); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53282 Clear. kreatininu korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 1)

53283 Clear. kreatininu korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 2)

53284 Clear. kreatininu korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 3)

53271 Clear. Li (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53272 Clear. močoviny (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53273 Clear. Na (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53274 Clear. osmolální (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53275 Clear. osmolální korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 1)

53276 Clear. P (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53277 Clear. urátu (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53285 eGFR (CKD-EPI cystatin C) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53286 eGFR (CKD-EPI kreat.) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53287 eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53288 eGFR (Cockcroft Gault) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Výpočet)

53289 eGFR (EBPG korig.) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53290 eGFR (EBPG nekorig.) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Výpočet)

53296 eGFR (EKFC) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53291 eGFR (Lund-Malmo) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53292 eGFR (MDRD 1p) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53293 eGFR (MDRD 3p) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53295 eGFR (Schwartz děti do 1 roku) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53294 eGFR (Schwartz děti nad 1 rok) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

 

Gesce F - farmakologie:

53297 Flucloxacillin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

53298 Flucloxacillin (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

53299 Flucloxacillin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

53300 Flucloxacillin (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

 

Gesce H - hematologie:

 

Gesce I - imunologie:

53315 CRP (B; hmot. konc. [mg/l] *) … pro POCT

53316 CRP (B; hmot. konc. [mg/l] IA)

 

53301 HIT Alert (S; num. podíl [1] *)

53302 HIT Alert (S; num. podíl [1] Cytometrie průtoková)

 

 

Gesce M - mikrobiologie:

Byla doplněna synonyma v číselníku AGENS.

 

Vytvořena položka pro vkládání textové zprávy, do dalších verzí budou doplněny formalizované položky:

20950 Antigeny v rámci vyšetření IB - popis (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

 

Vytvořeny položky pro zaslání speciálního požadavku do laboratoře (objednávka):

20948 Izolace DNA z krve (Žádost; TYPE [-] Datový přenos)

20949 Izolace RNA z krve (Žádost; TYPE [-] Datový přenos)

 

Doplněny položky pro sdělování mutací SARS-CoV-2:

53317 RNA viru SARS-CoV-2 - E486V (RNA; přítomnost [-] *)

53318 RNA viru SARS-CoV-2 - E486V (RNA; přítomnost [-] PCR)

53319 RNA viru SARS-CoV-2 - E486V (RNA; přítomnost [-] SEQS)

 

Doplněny položky:

53326 Legionella pneumophila (Vzorek z cest dýchacích; arb. konc. [arb.j.] *)

53327 Legionella pneumophila (Vzorek z cest dýchacích; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, přímá))

53328 Streptococcus pneumoniae (U; arb. konc. [arb.j.] *)

53329 Streptococcus pneumoniae (U; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

Další položky - viz též gesce S.

 

 

Gesce S - sérologie:

Názvy položek „Anti-parainfluenza (typy 1-3)“ byly aktualizovány na „Anti-parainfluenza (typy 1-4)“.

Byla doplněna synonyma v číselníku AGENS.

 

53192 Anti-Adenovirus IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53196 Anti-Adenovirus IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

53193 Anti-Adenovirus IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53197 Anti-Adenovirus IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53194 Anti-Adenovirus IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53198 Anti-Adenovirus IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

53195 Anti-Adenovirus IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53199 Anti-Adenovirus IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53200 Anti-Adenovirus IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

53201 Anti-Adenovirus IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53202 Anti-Adenovirus IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

53203 Anti-Adenovirus IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53204 Anti-Adenovirus IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

53205 Anti-Adenovirus IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53206 Anti-Adenovirus IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

53207 Anti-Adenovirus IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53208 Anti-Campylobacter jejuni IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

53209 Anti-Campylobacter jejuni IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53210 Anti-Campylobacter jejuni IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

53211 Anti-Campylobacter jejuni IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53212 Anti-Influenza A IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53216 Anti-Influenza A IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

53213 Anti-Influenza A IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53217 Anti-Influenza A IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53214 Anti-Influenza A IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53218 Anti-Influenza A IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

53215 Anti-Influenza A IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53219 Anti-Influenza A IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53220 Anti-Influenza A IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

53221 Anti-Influenza A IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53222 Anti-Influenza A IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

53223 Anti-Influenza A IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53224 Anti-Influenza B IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53225 Anti-Influenza B IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53226 Anti-Influenza B IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53227 Anti-Influenza B IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53228 Anti-Influenza B IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

53229 Anti-Influenza B IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53230 Anti-Influenza B IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

53231 Anti-Influenza B IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53232 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53236 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

53233 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53237 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53234 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53238 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

53235 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53239 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53240 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

53241 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53242 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

53243 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53244 Anti-RS virus IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

53245 Anti-RS virus IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53246 Anti-RS virus IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

53247 Anti-RS virus IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53248 Anti-RS virus IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

53249 Anti-RS virus IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53250 Anti-RS virus IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

53251 Anti-RS virus IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53252 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

53253 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53254 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

53255 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

 

Byly doplněny položky pro Immunoblotting ARBC nahrazující původní pro serologii nevhodné ARBSC

(položky pro mmunoblotting ARBSC zůstávají pouze v gesci I, kde jsou používané).

Současně byly doplněny příslušné položky s procedurou IA a *, pokud již nebyly založené:

 

53342 Anti-Bordetella parapertussis IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53343 Anti-Bordetella parapertussis IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53344 Anti-Bordetella parapertussis IgA (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53345 Anti-Bordetella parapertussis IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53346 Anti-Bordetella parapertussis IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53347 Anti-Bordetella parapertussis IgA (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53348 Anti-Bordetella parapertussis IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53349 Anti-Bordetella parapertussis IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53350 Anti-Bordetella parapertussis IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53351 Anti-Bordetella parapertussis IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53352 Anti-Bordetella parapertussis IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53353 Anti-Bordetella parapertussis IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53354 Anti-Bordetella parapertussis IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53355 Anti-Bordetella parapertussis IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53356 Anti-Bordetella parapertussis IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53357 Anti-Bordetella parapertussis IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53358 Anti-Bordetella parapertussis IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53359 Anti-Bordetella parapertussis IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53360 Anti-Bordetella pertussis IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53361 Anti-Bordetella pertussis IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53362 Anti-Bordetella pertussis IgA (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53363 Anti-Bordetella pertussis IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53364 Anti-Bordetella pertussis IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53365 Anti-Bordetella pertussis IgA (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53366 Anti-Bordetella pertussis IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53367 Anti-Bordetella pertussis IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53368 Anti-Bordetella pertussis IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53369 Anti-Bordetella pertussis IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53370 Anti-Bordetella species IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53371 Anti-Bordetella species IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53372 Anti-Bordetella species IgA (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53373 Anti-Bordetella species IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53374 Anti-Bordetella species IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53375 Anti-Bordetella species IgA (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53376 Anti-Bordetella species IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53377 Anti-Bordetella species IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53378 Anti-Bordetella species IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53379 Anti-Bordetella species IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53380 Anti-Bordetella species IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53381 Anti-Bordetella species IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53382 Anti-Bordetella species IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53383 Anti-Bordetella species IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53384 Anti-Bordetella species IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53385 Anti-Bordetella species IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53386 Anti-Bordetella species IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53387 Anti-Bordetella species IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53330 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53331 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53332 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53333 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53334 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53335 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53336 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53337 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53338 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53339 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53340 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53341 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53388 Anti-Helicobacter pylori IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53389 Anti-Helicobacter pylori IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53390 Anti-Helicobacter pylori IgA (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53391 Anti-Helicobacter pylori IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53392 Anti-Helicobacter pylori IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53393 Anti-Helicobacter pylori IgA (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53394 Anti-Helicobacter pylori IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53395 Anti-Helicobacter pylori IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53396 Anti-Helicobacter pylori IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53397 Anti-Helicobacter pylori IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53398 Anti-Helicobacter pylori IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53399 Anti-Helicobacter pylori IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53400 Anti-Helicobacter pylori IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53401 Anti-Helicobacter pylori IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53402 Anti-Helicobacter pylori IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53403 Anti-Helicobacter pylori IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53404 Anti-Helicobacter pylori IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53405 Anti-Helicobacter pylori IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53428 Anti-Chlamydia psittaci IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53429 Anti-Chlamydia psittaci IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53406 Anti-Chlamydia species IgA (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53407 Anti-Chlamydia species IgA (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53408 Anti-Chlamydia species IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53409 Anti-Chlamydia species IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53410 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53411 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53412 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53413 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53414 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53415 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53416 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53417 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53418 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53419 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53420 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53421 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53422 Anti-Yersinia enterocolitica IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53423 Anti-Yersinia enterocolitica IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53424 Anti-Yersinia enterocolitica IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53425 Anti-Yersinia enterocolitica IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53426 Anti-Yersinia enterocolitica IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53427 Anti-Yersinia enterocolitica IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

 

 

Gesce Z - informatika:

20948 Izolace DNA z krve (Žádost; TYPE [-] Datový přenos) - slouží k zaslání požadavku laboratoři

20949 Izolace RNA z krve (Žádost; TYPE [-] Datový přenos) - slouží k zaslání požadavku laboratoři

20950 Antigeny v rámci vyšetření IB - popis (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20953 Poloha pacienta při odběru (Pt; TYPE [-] REM) /VLEZE/VSEDE/

20952 Podání léku (ve vztahu k vyšetření) (Pt; TYPE [-] REM) /PREDPODL/POSTPODL/KONTPODL/

20951 Dialýza (ve vztahu k vyšetření) (Pt; TYPE [-] REM) /PREDDIAL/POSTDIAL/NASLDIAL/

 

Gesce společné:

Revize a doplnění číselníku kategorií položek NČLP,

přidána kategorie ISSPRQ = Informační systémy - speciální požadavky.

 

Do MTV = GTYPCOV přidány varianty SARS-COV-2 BA.4, BA.5 a BA.2.75.

Přepracována a aktualizována matice variant viru SARS-CoV-2 - viz DASTACR v menu SARS-CoV-2.

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám jejich seznam. Doplníme je.

Formulář pro zasílání najdete např. zde:  NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky

 


 

Řádný upgrade 2.79.01 - přidány položky s klíči od 52886 do 53188:

 

Řádný upgrade byl vyvěšen k 1. 7. 2022:

 

Nové položky:

 

Gesce B - biochemie:

 

52894 eGFR (EKFC) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Výpočet)

 

53177 Hemoglobin (Amniová tekutina; přítomnost [-] Testační proužek)

53178 Hemoglobin (U; přítomnost [-] Testační proužek)

53179 Hemoglobin (Nespecif. tekutina(Punkce); přítomnost [-] Testační proužek)

53180 Mg (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] AAS)

53181 Mg (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53182 Mg (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [mmol/l] AAS)

53183 Mg (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53184 Mg (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] AAS)

53185 Mg (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

 

Do číselníku odběrových nádobek doplněna odběrová zkumavka XFOBGT = FOB Gold Tube NG - sběrná zkumavka sloužící k určení hemoglobinu ve vzorcích výkalů - okultní krvácení FOB - s použitím metod FOB Gold

 

Gesce I - imunologie:

 

Upozornění:

V názvu komponenty (s klíčem AGLIAAI) u položek z gesce I

17144 Anti-gliadin IgA (P; rel. opt. denzita [-] *) + 17145 Anti-gliadin IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

byl překlep - bylo zde IgG a má být správně IgA - opraveno.

Týkalo se pouze názvu do sestav (55zn), v ostatních názvech bylo správně.

Zkontrolujte, prosíme, ve svém mapování laboratorních položek na NČLP.

 

Nové položky:

52957 Anti-Adenovirus (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52958 Anti-Adenovirus (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52959 Anti-Aspergillus species (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52960 Anti-Aspergillus species (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52973 Anti-beta-2-glykoprotein (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52974 Anti-beta-2-glykoprotein (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52975 Anti-beta-2-glykoprotein (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52976 Anti-beta-2-glykoprotein (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52961 Anti-beta-2-glykoprotein IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52962 Anti-beta-2-glykoprotein IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52963 Anti-beta-2-glykoprotein IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52964 Anti-beta-2-glykoprotein IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52965 Anti-beta-2-glykoprotein IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52966 Anti-beta-2-glykoprotein IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52967 Anti-beta-2-glykoprotein IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52968 Anti-beta-2-glykoprotein IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52969 Anti-beta-2-glykoprotein IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52970 Anti-beta-2-glykoprotein IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52971 Anti-beta-2-glykoprotein IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52972 Anti-beta-2-glykoprotein IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52977 Anti-BPI IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52978 Anti-BPI IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52979 Anti-BPI IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52980 Anti-BPI IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52981 Anti-centromery IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52982 Anti-centromery IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52983 Anti-centromery IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52984 Anti-centromery IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52985 Anti-céva IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52986 Anti-céva IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52987 Anti-céva IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52988 Anti-céva IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52997 Anti-DNP (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52998 Anti-DNP (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52999 Anti-DNP (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53000 Anti-DNP (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53001 Anti-elastáza (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53002 Anti-elastáza (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53003 Anti-elastáza (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53004 Anti-elastáza (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53005 Anti-endoteliální buňky IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53006 Anti-endoteliální buňky IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53007 Anti-endoteliální buňky IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53008 Anti-endoteliální buňky IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53009 Anti-F-aktin IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53010 Anti-F-aktin IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53011 Anti-F-aktin IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53012 Anti-F-aktin IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53013 Anti-fosfatidylinositol IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53014 Anti-fosfatidylinositol IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53015 Anti-fosfatidylinositol IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53016 Anti-fosfatidylinositol IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53017 Anti-fosfatidylinositol IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53018 Anti-fosfatidylinositol IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53019 Anti-fosfatidylinositol IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53020 Anti-fosfatidylinositol IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53021 Anti-gliadin IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53022 Anti-gliadin IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53023 Anti-gliadin IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53024 Anti-gliadin IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53025 Anti-gliadin IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53026 Anti-gliadin IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52941 Anti-GP210 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52942 Anti-GP210 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52943 Anti-GP210 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52944 Anti-GP210 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53027 Anti-Infliximab (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53028 Anti-Infliximab (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53029 Anti-Infliximab (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53030 Anti-Infliximab (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52945 Anti-intrinsic faktor IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52946 Anti-intrinsic faktor IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

52947 Anti-intrinsic faktor IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52948 Anti-intrinsic faktor IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

52993 Anti-kardiolipin (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52994 Anti-kardiolipin (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52995 Anti-kardiolipin (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52996 Anti-kardiolipin (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52989 Anti-kardiolipin IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52990 Anti-kardiolipin IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52991 Anti-kardiolipin IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52992 Anti-kardiolipin IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52886 Anti-kardiolipin IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52887 Anti-kardiolipin IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52888 Anti-kardiolipin IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52889 Anti-kardiolipin IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52890 Anti-kardiolipin IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52891 Anti-kardiolipin IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52892 Anti-kardiolipin IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52893 Anti-kardiolipin IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53031 Anti-kravské mléko IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53032 Anti-kravské mléko IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53033 Anti-kravské mléko IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53034 Anti-kravské mléko IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53035 Anti-kravské mléko IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53036 Anti-kravské mléko IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53037 Anti-kravské mléko IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53038 Anti-kravské mléko IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53039 Anti-kravské mléko IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53040 Anti-kravské mléko IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53041 Anti-kravské mléko IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53042 Anti-kravské mléko IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53045 Anti-laktoferin (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53046 Anti-laktoferin (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53047 Anti-laktoferin (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53048 Anti-laktoferin (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53043 Anti-laktoglobulin IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53044 Anti-laktoglobulin IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53049 Anti-LC1 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53050 Anti-LC1 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53051 Anti-LC1 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53052 Anti-LC1 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53053 Anti-LCM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53054 Anti-LCM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53055 Anti-LG IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53056 Anti-LG IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53057 Anti-LG IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53058 Anti-LG IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52949 Anti-LKM IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52950 Anti-LKM IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52951 Anti-LKM IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52952 Anti-LKM IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53059 Anti-LKM1 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53060 Anti-LKM1 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53061 Anti-LKM1 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53062 Anti-LKM1 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53063 Anti-mitochondrie IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53064 Anti-mitochondrie IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53065 Anti-mitochondrie IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53066 Anti-mitochondrie IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53067 Anti-nukleohistony IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53068 Anti-nukleohistony IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53069 Anti-nukleohistony IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53070 Anti-nukleohistony IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53071 Anti-nukleohistony IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53072 Anti-nukleohistony IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53073 Anti-nukleohistony IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53074 Anti-nukleohistony IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53075 Anti-protrombin IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53076 Anti-protrombin IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53077 Anti-protrombin IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53078 Anti-protrombin IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53079 Anti-protrombin IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53080 Anti-protrombin IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53081 Anti-protrombin IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53082 Anti-protrombin IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52953 Anti-SP100 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52954 Anti-SP100 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52955 Anti-SP100 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52956 Anti-SP100 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

Gesce S - sérologie:

 

52917 Anti-Morbilli IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

52918 Anti-Morbilli IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

52919 Anti-Morbilli IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

52920 Anti-Morbilli IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

 

Gesce M - mikrobiologie:

 

52895 DNA Aspergillus species (kvant.) (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52896 DNA Aspergillus species (kvant.) (S; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

52897 DNA Cytomegaloviru (kvant.) (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52898 DNA Cytomegaloviru (kvant.) (S; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

52913 DNA Parvoviru B19 (kvant.) (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52914 DNA Parvoviru B19 (kvant.) (S; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

 

52925 DNA Rifampicin resistance gene (Likvor; přítomnost [-] *)

52926 DNA Rifampicin resistance gene (Likvor; přítomnost [-] PCR)

52927 DNA Rifampicin resistance gene (Sputum; přítomnost [-] *)

52928 DNA Rifampicin resistance gene (Sputum; přítomnost [-] PCR)

52929 DNA Rifampicin resistance gene (P; přítomnost [-] *)

52930 DNA Rifampicin resistance gene (P; přítomnost [-] PCR)

52931 DNA Rifampicin resistance gene (S; přítomnost [-] *)

52932 DNA Rifampicin resistance gene (S; přítomnost [-] PCR)

52933 DNA Rifampicin resistance gene (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] *)

52934 DNA Rifampicin resistance gene (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] PCR)

52935 DNA Rifampicin resistance gene (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

52936 DNA Rifampicin resistance gene (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

52937 DNA Rifampicin resistance gene (Výtěr z laryngu; přítomnost [-] *)

52938 DNA Rifampicin resistance gene (Výtěr z laryngu; přítomnost [-] PCR)

52939 DNA Rifampicin resistance gene (U; přítomnost [-] *)

52940 DNA Rifampicin resistance gene (U; přítomnost [-] PCR)

 

52903 DNA viru Epstein-Baarové (kvant) (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52904 DNA viru Epstein-Baarové (kvant) (S; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

52899 DNA viru Epstein-Baarové (počet) (P; num. konc. [10^3/l] *)

52900 DNA viru Epstein-Baarové (počet) (P; num. konc. [10^3/l] PCRQ)

52901 DNA viru Epstein-Baarové (počet) (S; num. konc. [10^3/l] *)

52902 DNA viru Epstein-Baarové (počet) (S; num. konc. [10^3/l] PCRQ)

52905 DNA viru hepatitidy B (kvant.) (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52906 DNA viru hepatitidy B (kvant.) (S; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

52911 DNA viru HIV-1 (kvant.) (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52912 DNA viru HIV-1 (kvant.) (S; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

52907 RNA viru hepatitidy C (kvant.) (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52908 RNA viru hepatitidy C (kvant.) (S; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

52909 RNA viru HIV-1,2 (počet) (S; num. konc. [10^3/l] *)

52910 RNA viru HIV-1,2 (počet) (S; num. konc. [10^3/l] PCRQ)

52915 RNA viru SARS-CoV-2 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52916 RNA viru SARS-CoV-2 (S; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

 

52921 HBsAg (konfirmace) (P; přítomnost [-] *)

52922 HBsAg (konfirmace) (P; přítomnost [-] IA)

52923 HBsAg (konfirmace) (S; přítomnost [-] *)

52924 HBsAg (konfirmace) (S; přítomnost [-] IA)

 

 

Přidáno při uzávěrce upgrade (virus opičích neštovic):

53085 RNA viru Monkeypox (Patologická tekutina; přítomnost [-] *)

53086 RNA viru Monkeypox (Patologická tekutina; přítomnost [-] PCR)

53087 RNA viru Monkeypox (P; přítomnost [-] *)

53088 RNA viru Monkeypox (P; přítomnost [-] PCR)

53089 RNA viru Monkeypox (S; přítomnost [-] *)

53090 RNA viru Monkeypox (S; přítomnost [-] PCR)

53091 RNA viru Monkeypox (Kůže; přítomnost [-] *)

53092 RNA viru Monkeypox (Kůže; přítomnost [-] PCR)

53093 RNA viru Monkeypox (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] *)

53094 RNA viru Monkeypox (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] PCR)

 

Poznámka:

Ke starším položkám z gesce S s pouze hvězdičkovou procedurou byly v rámci revize doplněny varianty s procedurou IA. Jedná se o položky s klíči v rámci intervalu 53095 až 53188.

 

 

Číselník odběrových nádobek:

- úprava názvů a zkratek u stávajících položek s klíči: N2SV0, N2SV1, N2SAN0, NSSA0, N2SA1

- nové položky:

N0STM - Odběrová souprava pro výtěry s transportním médiem

N0SA2 - Hemokultivační nádobka mykologická

VTB - Výtěrový tampon bavlna, bez trasp. media

VTBMA - Výtěrový tampon bavlna, transp. médium s akt. uhlím

VTBM - Výtěrový tampon bavlna, transp. médium bez akt. uhlí

VTD - Výtěrový tampon dacron, bez trasp. média

VTDMA - Výtěrový tampon dacron, transp. médium s akt. uhlím

VTDM - Výtěrový tampon dacron, transp. médium bez akt. uhlí

VTDMU - Výtěrový tampon dacron, transp. médium pro PCR+kultivaci (univerzální)

VS01 - Výtěrová souprava s médiem pro PCR

X001 - Uricult

X002 - Xpert Collection Kit (mikrobiologie) GeneXpert

X003 - Mycoplasma DUO KIT (mikrobiologie)

X004 - EliA Stool Extraction Kit (na stolici)

 

XFOBGT - FOB Gold Tube NG - sběrná zkumavka sloužící k určení hemoglobinu ve vzorcích výkalů - okultní krvácení FOB - s použitím metod FOB Gold

 

Gesce společné:

Revize, úprava a doplnění číselníku systémů a materiálů,

revize a doplnění číselníku kategorií položek NČLP.

 

Do MTV = GTYPCOV přidány varianty SARS-COV-2 BA.4 a BA.5.

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám jejich seznam. Doplníme je.

Formulář pro zasílání najdete např. zde:  NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky

 


 

Řádný upgrade 2.78.01 - přidány položky s klíči od 52750 do 52885:

 

Řádný upgrade byl vyvěšen k 1. 4. 2022:

 

Nové položky:

 

Gesce společné - posouzení stavu materiálu P a S - nutno upravit v LIS (!!):

 

Původní zastaralé a již nevhodné položky 12434, 12435, 12423, 12424, 12437 a 12438 byly zrušeny

(tj. označeny jako neaktuální), nově jsou zavedeny tyto položky pro posouzení a hodnocení stavu materiálu:

 

Položky označené symbolem * odpovídají cyklům EHK SEKK T04 - sérové indexy.

 

52754 Hemolytický index (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie) *

52755 Hemolytický index (S; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie) *

52772 Hemolytický index (P; hmot. konc. [mg/l] Absorpční spektrofotometrie)

52773 Hemolytický index (S; hmot. konc. [mg/l] Absorpční spektrofotometrie)

52756 Hemolýza kvalitativně (P; arb. konc. [-] Absorpční spektrofotometrie)

52757 Hemolýza kvalitativně (P; arb. konc. [-] Pozorování)

52758 Hemolýza kvalitativně (S; arb. konc. [-] Absorpční spektrofotometrie)

52759 Hemolýza kvalitativně (S; arb. konc. [-] Pozorování)

 

52760 Ikterický index (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie) *

52761 Ikterický index (S; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie) *

52762 Ikterita kvalitativně (P; arb. konc. [-] Absorpční spektrofotometrie)

52763 Ikterita kvalitativně (P; arb. konc. [-] Pozorování)

52764 Ikterita kvalitativně (S; arb. konc. [-] Absorpční spektrofotometrie)

52765 Ikterita kvalitativně (S; arb. konc. [-] Pozorování)

 

52766 Lipemický index (P; hmot. konc. [g/l] Absorpční spektrofotometrie) *

52767 Lipemický index (S; hmot. konc. [g/l] Absorpční spektrofotometrie) *

52768 Chylozita kvalitativně (P; arb. konc. [-] Absorpční spektrofotometrie)

52769 Chylozita kvalitativně (P; arb. konc. [-] Pozorování)

52770 Chylozita kvalitativně (S; arb. konc. [-] Absorpční spektrofotometrie)

52771 Chylozita kvalitativně (S; arb. konc. [-] Pozorování)

 

Zrušenou původní položku s procedurou AS:

nahrazuje nová položka s procedurou AS:

navíc je nově k dispozici položka

s procedurou OBSERV:

12434

52756

52757

12435

52758

52759

12423

52762

52763

12424

52764

52765

12437

52768

52769

12438

52770

52771

 

 

Z měřené nově zavedené položky kvantitativní:

je odvozena nově zavedená položka kvalitativní

(hodnocení stavu):

pracuje se s příslušnou maticí MTV

52754, nebo 52772

52756

HEMOL

52755, nebo 52773

52758

HEMOL

52760

52762

IKTER

52761

52764

IKTER

52766

52768

CHYL

52767

52770

CHYL

 

Nově zavedené položky ARBC s procedurou AS (tj. 52756, 52758, 52762, 52764, 52768, 52770) jsou určené pro situace, kdy je stav materiálu určen měřením a na základě naměřených hodnot je realizováno hodnocení vyjádřené prostřednictvím množiny textů dle odpovídajících matic MTV (HEMOL, IKTER,CHYL - viz tabulka). Dočasně je ponechána i původní možnost kvalitativního vyjádření prostřednictvím matice MTV KVAL (0, 1, 2, 3, 4, 5), aby byla přechodně zajištěna návaznost na původní zrušené položky (12434, 12435, 12423, 12424, 12437 a 12438).

Nově zavedené položky ARBC s procedurou OBSERV (tj. 52757, 52759, 52763, 52765, 52769, 52771) jsou určené pro situace, kdy je stav materiálu určen pozorováním zabarvení, tj, porovnáním s příslušnými referenčními vzory. Zde se pracuje pouze s příslušnými maticemi MTV HEMOL, IKTER, či CHYL (ne KVAL).

 

Podrobné informace a další pokyny k těmto položkám a této problematice - viz dokument:

Sdělování výsledků kvality materiálu

 

 

Gesce „B“ - biochemie:

 

52750 Antimülleriánský hormon (P; hmot. konc. [µg/l] *)

52751 Antimülleriánský hormon (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

52752 Antimülleriánský hormon (S; hmot. konc. [µg/l] *)

52753 Antimülleriánský hormon (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

 

Gesce „H“ - hematologie:

 

52814 Emicizumab (P; hmot. konc. [µg/l] *)

52815 Emicizumab (P; hmot. konc. [µg/l] Absorpční spektrofotometrie)

52816 Emicizumab (P; hmot. konc. [µg/l] Koagulace (det. změn mag. pole))

52817 Emicizumab (P; hmot. konc. [µg/l] Koagulace (opticky))

 

Gesce „T“ - transfúzní medicína:

 

Aktualizace a mírná úprava názvů číselníku a matice KSAB0 (krevní skupiny),

doplnění položky MF - Mixed-field (Neuzavřené vyšetření KS).

 

Gesce „F“ - farmakologie:

 

52778 Amoxicilin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

52779 Amoxicilin (P; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52780 Amoxicilin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

52781 Amoxicilin (S; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52774 Ampicilin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

52775 Ampicilin (P; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52776 Ampicilin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

52777 Ampicilin (S; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52806 Benzylpenicilin (P; hmot. konc. [mg/l] *) …………………... Penicilin G

52807 Benzylpenicilin (P; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52808 Benzylpenicilin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

52809 Benzylpenicilin (S; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52782 Ciprofloxacin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

52783 Ciprofloxacin (P; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52784 Ciprofloxacin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

52785 Ciprofloxacin (S; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52790 Ertapenem (P; hmot. konc. [mg/l] *)

52791 Ertapenem (P; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52792 Ertapenem (S; hmot. konc. [mg/l] *)

52793 Ertapenem (S; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52810 Fenoxymethylpenicilin (P; hmot. konc. [mg/l] *) ………….. Penicilin V

52811 Fenoxymethylpenicilin (P; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52812 Fenoxymethylpenicilin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

52813 Fenoxymethylpenicilin (S; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52794 Imipenem (P; hmot. konc. [mg/l] *)

52795 Imipenem (P; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52796 Imipenem (S; hmot. konc. [mg/l] *)

52797 Imipenem (S; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52786 Klindamycin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

52787 Klindamycin (P; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52788 Klindamycin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

52789 Klindamycin (S; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52798 Levofloxacin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

52799 Levofloxacin (P; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52800 Levofloxacin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

52801 Levofloxacin (S; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52802 Oxacilin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

52803 Oxacilin (P; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

52804 Oxacilin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

52805 Oxacilin (S; hmot. konc. [mg/l] LC/MS/MS)

 

Gesce „S“ - sérologie:

 

52868 Anti-Coxiella burnetii I (chron) (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

52869 Anti-Coxiella burnetii I (chron) (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

52862 Anti-Coxiella burnetii I (chron) IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52863 Anti-Coxiella burnetii I (chron) IgA (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52864 Anti-Coxiella burnetii I (chron) IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52865 Anti-Coxiella burnetii I (chron) IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52866 Anti-Coxiella burnetii I (chron) IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52867 Anti-Coxiella burnetii I (chron) IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52876 Anti-Coxiella burnetii II (akut) (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

52877 Anti-Coxiella burnetii II (akut) (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Komplement-fixační reakce)

52870 Anti-Coxiella burnetii II (akut) IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52871 Anti-Coxiella burnetii II (akut) IgA (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52872 Anti-Coxiella burnetii II (akut) IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52873 Anti-Coxiella burnetii II (akut) IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52874 Anti-Coxiella burnetii II (akut) IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52875 Anti-Coxiella burnetii II (akut) IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

 

52818 Anti-EBV/VCA IgG (Av) (P; rel. opt. denzita [-] *)

52819 Anti-EBV/VCA IgG (Av) (P; rel. opt. denzita [-] IA)

52820 Anti-EBV/VCA IgG (Av) (S; rel. opt. denzita [-] *)

52821 Anti-EBV/VCA IgG (Av) (S; rel. opt. denzita [-] IA)

52822 Anti-Mumps virus IgG (Av) (P; rel. opt. denzita [-] *)

52823 Anti-Mumps virus IgG (Av) (P; rel. opt. denzita [-] IA)

52824 Anti-Mumps virus IgG (Av) (S; rel. opt. denzita [-] *)

52825 Anti-Mumps virus IgG (Av) (S; rel. opt. denzita [-] IA)

52828 Anti-TBE IgG (Av) (P; rel. opt. denzita [-] *)

52829 Anti-TBE IgG (Av) (P; rel. opt. denzita [-] IA)

52830 Anti-TBE IgG (Av) (S; rel. opt. denzita [-] *)

52831 Anti-TBE IgG (Av) (S; rel. opt. denzita [-] IA)

 

Gesce „M“ - mikrobiologie:

 

52826 DNA Aspergillus species (počet) (Vzorek z cest dýchacích; num. konc. [10^3/l] *)

52827 DNA Aspergillus species (počet) (Vzorek z cest dýchacích; num. konc. [10^3/l] PCRQ)

52840 DNA Cytomegaloviru (počet) (B; num. konc. [10^3/l] *)

52841 DNA Cytomegaloviru (počet) (B; num. konc. [10^3/l] PCRQ)

52842 DNA Cytomegaloviru (počet) (Likvor; num. konc. [10^3/l] *)

52843 DNA Cytomegaloviru (počet) (Likvor; num. konc. [10^3/l] PCRQ)

52844 DNA Cytomegaloviru (počet) (P; num. konc. [10^3/l] *)

52845 DNA Cytomegaloviru (počet) (P; num. konc. [10^3/l] PCRQ)

52846 DNA Cytomegaloviru (počet) (Kůže; num. konc. [10^3/l] *)

52847 DNA Cytomegaloviru (počet) (Kůže; num. konc. [10^3/l] PCRQ)

52848 DNA Cytomegaloviru (počet) (Vzorek z oblastí ORL; num. konc. [10^3/l] *)

52849 DNA Cytomegaloviru (počet) (Vzorek z oblastí ORL; num. konc. [10^3/l] PCRQ)

52850 DNA Cytomegaloviru (počet) (Vzorek z oblasti porodnictví; num. konc. [10^3/l] *)

52851 DNA Cytomegaloviru (počet) (Vzorek z oblasti porodnictví; num. konc. [10^3/l] PCRQ)

52852 DNA Cytomegaloviru (počet) (Vzorek z urogenitálu; num. konc. [10^3/l] *)

52853 DNA Cytomegaloviru (počet) (Vzorek z urogenitálu; num. konc. [10^3/l] PCRQ)

52854 DNA Cytomegaloviru (počet) (Vzorek z léze; num. konc. [10^3/l] *)

52855 DNA Cytomegaloviru (počet) (Vzorek z léze; num. konc. [10^3/l] PCRQ)

52856 DNA Cytomegaloviru (počet) (U; num. konc. [10^3/l] *)

52857 DNA Cytomegaloviru (počet) (U; num. konc. [10^3/l] PCRQ)

 

52832 DNA Cytomegaloviru (Likvor; přítomnost [-] *)

52833 DNA Cytomegaloviru (Likvor; přítomnost [-] PCR)

52834 DNA Cytomegaloviru (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] *)

52835 DNA Cytomegaloviru (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] PCR)

52836 DNA Cytomegaloviru (Vzorek z oblasti porodnictví; přítomnost [-] *)

52837 DNA Cytomegaloviru (Vzorek z oblasti porodnictví; přítomnost [-] PCR)

52838 DNA Cytomegaloviru (U; přítomnost [-] *)

52839 DNA Cytomegaloviru (U; přítomnost [-] PCR)

 

52858 RNA viru HIV-1,2 (počet) (B; num. konc. [10^3/l] *)

52859 RNA viru HIV-1,2 (počet) (B; num. konc. [10^3/l] PCRQ)

52860 RNA viru HIV-1,2 (počet) (P; num. konc. [10^3/l] *)

52861 RNA viru HIV-1,2 (počet) (P; num. konc. [10^3/l] PCRQ)

 

52878 RNA viru SARS-CoV-2 - R346S (RNA; přítomnost [-] *)

52879 RNA viru SARS-CoV-2 - R346S (RNA; přítomnost [-] PCR)

52880 RNA viru SARS-CoV-2 - R346S (RNA; přítomnost [-] SEQS)

52881 RNA viru SARS-CoV-2 - S371F (RNA; přítomnost [-] *)

52882 RNA viru SARS-CoV-2 - S371F (RNA; přítomnost [-] PCR)

52883 RNA viru SARS-CoV-2 - S371F (RNA; přítomnost [-] SEQS)

52884 RNA viru SARS-CoV-2 - W152L (RNA; přítomnost [-] *)

52885 RNA viru SARS-CoV-2 - W152L (RNA; přítomnost [-] PCR)

 

Aktualizace MTV GTYPCOV - nové varianty BA.1.1, BA.3.

 

Byla inovována tabulka variant a mutací SARS-CoV-2, je provázána na aktuální položky NČLP k příslušným vyšetřením variant a mutací. Najdete ji na webu www.dactacr.cz v nabídce „SARS-CoV-2“.

 

Oprava názvu komponenty:

Původní chybný název DNA Chikungunya viru byl opraven na správný RNA Chikungunya viru.

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám jejich seznam. Doplníme je.

Formulář pro zasílání najdete např. zde:  NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky

 


 

Řádný upgrade 2.77.01 - přidány položky s klíči od 52661 do 52749

a položky informatické s klíči od 20946 do 20947:

 

Řádný upgrade byl vyvěšen k 12. 2. 2022:

 

Nové položky:

 

Gesce „B“ - biochemie:

 

52680 Bilirubin celkový (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52681 Bilirubin celkový (S; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52682 Bilirubin celkový (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52683 Bilirubin celkový (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52684 Bilirubin konjugovaný (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52685 Bilirubin konjugovaný (S; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52686 Ca (Peritoneální dialyzát / den; látkový tok [mmol/d] *)

52687 Ca (Peritoneální dialyzát / den; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

52670 Ca (dU; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

52679 Ca (Tekutina drénu / den; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotom. e.p.)

52688 Ca (Peritoneální dialyzát / čas; látkový tok [mmol] *)

52689 Ca (Peritoneální dialyzát / čas; látkový tok [mmol] Absorpční spektrofotometrie)

52671 Ca (P; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52672 Ca (S; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52673 Ca (U; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52664 Ca (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] *)

52665 Ca (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] AAS)

52674 Ca (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52675 Ca (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotom. e.p.)

52676 Ca (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52677 Ca (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52678 Ca (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52690 Cl (Peritoneální dialyzát / den; látkový tok [mmol/d] *)

52691 Cl (Peritoneální dialyzát / den; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

52692 Cl (Peritoneální dialyzát / čas; látkový tok [mmol] *)

52693 Cl (Peritoneální dialyzát / čas; látkový tok [mmol] ISE s dilucí)

52728 Glukóza (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] *)

52729 Glukóza (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52698 Glukóza (Peritoneální dialyzát / čas; látkový tok [mmol] *)

52699 Glukóza (Peritoneální dialyzát / čas; látkový tok [mmol] Absorpční spektrofotometrie)

52700 K (Peritoneální dialyzát / den; látkový tok [mmol/d] *)

52701 K (Peritoneální dialyzát / den; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

52702 K (Peritoneální dialyzát / čas; látkový tok [mmol] *)

52703 K (Peritoneální dialyzát / čas; látkový tok [mmol] ISE s dilucí)

52694 Kreatinin (Peritoneální dialyzát / den; látkový tok [µmol/d] *)

52695 Kreatinin (Peritoneální dialyzát / den; látkový tok [µmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

52696 Kreatinin (Peritoneální dialyzát / čas; látkový tok [µmol] *)

52697 Kreatinin (Peritoneální dialyzát / čas; látkový tok [µmol] Absorpční spektrofotometrie)

52704 Na (Peritoneální dialyzát / den; látkový tok [mmol/d] *)

52705 Na (Peritoneální dialyzát / den; látkový tok [mmol/d] ISE s dilucí)

52706 Na (Peritoneální dialyzát / čas; látkový tok [mmol] *)

52707 Na (Peritoneální dialyzát / čas; látkový tok [mmol] ISE s dilucí)

52708 P (Peritoneální dialyzát / den; látkový tok [mmol/d] *)

52709 P (Peritoneální dialyzát / den; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

52710 P (Tekutina drénu / den; látkový tok [mmol/d] *)

52711 P (Tekutina drénu / den; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

52712 P (Peritoneální dialyzát / čas; látkový tok [mmol] *)

52713 P (Peritoneální dialyzát / čas; látkový tok [mmol] Absorpční spektrofotometrie)

52666 P (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] *)

52667 P (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52714 Protein celkový (Peritoneální dialyzát / den; hmot. tok [g/d] *)

52715 Protein celkový (Peritoneální dialyzát / den; hmot. tok [g/d] Absorpční spektrofotometrie)

52716 Protein celkový (Peritoneální dialyzát / čas; hmot. tok [g] *)

52717 Protein celkový (Peritoneální dialyzát / čas; hmot. tok [g] Absorpční spektrofotometrie)

52668 Urát (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] *)

52669 Urát (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52719 Urea (Peritoneální dialyzát / den; látkový tok [mmol/d] *)

52720 Urea (Peritoneální dialyzát / den; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

52721 Urea (Peritoneální dialyzát / čas; látkový tok [mmol] *)

52722 Urea (Peritoneální dialyzát / čas; látkový tok [mmol] Absorpční spektrofotometrie)

 

52723 Objem (Dialyzát perit. (Pt); objem [ml] Datový přenos)

52718 Čas sběru (Dialyzát perit. (Pt); čas [h] Datový přenos)

 

20946 Stav materiálu (Nespecif. tekutina(Sonda); TYPE [-] Datový přenos)

20947 Typ odběru (Nespecif. tekutina(Sonda); TYPE [-] Datový přenos)

 

Gesce „S“ - sérologie:

 

Oproti původním obecným položkám Anti-SARS-CoV-2 IgG je zde zdůrazněno,

že se vyšetřuje S-antigen (ve vazbě na již existující položky „Anti_N-antigen…“):

 

52730 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52731 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52732 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52733 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

52734 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52735 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52736 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52737 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

51327 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *) - založeno v předchozím upgrade, doplněno

51328 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA) - založeno v předchozím upgrade, doplněno

51329 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *) - založeno v předchozím upgrade, doplněno

51330 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA) - založeno v předchozím upgrade, doplněno

 

52738 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52739 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52740 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52741 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

52724 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (P; arb. látková konc. [kBAU/l] *)

52725 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (P; arb. látková konc. [kBAU/l] IA)

52726 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (S; arb. látková konc. [kBAU/l] *)

52727 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (S; arb. látková konc. [kBAU/l] IA)

 

52742 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52743 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52744 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52745 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

52746 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52747 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52748 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52749 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

 

Aktualizována a doplněna MTV = GTYPCOV, byly doplněny varianty SARS-CoV-2:

BA.1 a BA.2

 

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám jejich seznam. Doplníme je.

Formulář pro zasílání najdete např. zde:  NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky

 


 

Řádný upgrade 2.76.01 - přidány položky s klíči od 51611 do 52660

a položky informatické s klíči od 20933 do 20945:

 

Řádný upgrade byl vyvěšen k 1. 1. 2022:

 

Sdělení:

Byl dokončen překlad názvů položek NČLP do angličtiny

(čili překlady v rámci číselníků SYST, KOMP, PROC, DRVL).

 

Upozornění:

Tyto 3 položky byly v minulosti omylem založeny s klíčem vyhrazeným pro položky informatické, což je nyní pro některé IS problematické. Byly předefinovány, nyní jsou k dispozici jako položky:

52591 Mukopolysacharidy semikvant. (U; přítomnost [-] *) … původně NČLP = 20670

52592 Mukopolysacharidy semikvant. (U; přítomnost [-] CHEMANAL) … původně NČLP = 20671

52597 Sacharidy (Stolice; přítomnost [-] *) … původně NČLP = 20823

Původní položky jsou nyní označené jako neaktuální s vyznačením vazby na položku novou.

Prosíme, pokud položky používáte, přepište si tyto vazby mezi NČLP a LČLP ve vašem systému.

 

 

Gesce „B“ - biochemie:

 

Vyšetření glukózy z plazmy odebrané do NaF (!):

51801 Glukóza (P(NaF); látková konc. [mmol/l] *)

51802 Glukóza (P(NaF); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

51803 Glukóza (P(NaF); látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

51804 Glukóza (P(NaF); látková konc. [mmol/l] Enzymové elektrody)

Tyto položky jsou určené pouze pro objednávání a sdělování výsledků vyšetření z plazmy NaF.

Byl definován nový systém - P(NaF).

 

 

51805 Matrix Gla protein (P; hmot. konc. [g/l] *)

51806 Matrix Gla protein (P; hmot. konc. [g/l] IA)

51807 Matrix Gla protein (S; hmot. konc. [g/l] *)

51808 Matrix Gla protein (S; hmot. konc. [g/l] IA)

 

52516 Cu free (P; látková konc. [µmol/l] *)

52517 Cu free (P; látková konc. [µmol/l] AAS)

52518 Cu free (S; látková konc. [µmol/l] *)

52519 Cu free (S; látková konc. [µmol/l] AAS)

52514 Cu free (výpočet) (P; látková konc. [µmol/l] Vzorec 1)

52515 Cu free (výpočet) (S; látková konc. [µmol/l] Vzorec 1)

 

52503 AMS (Moč (náhodný vzorek); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

52504 AMS (Moč (náhodný vzorek); konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

52505 Beta-2-mikroglobulin (Moč (náhodný vzorek); hmot. konc. [µg/l] *)

52506 Beta-2-mikroglobulin (Moč (náhodný vzorek); hmot. konc. [µg/l] Absorpční spektrofotometrie)

52507 Beta-2-mikroglobulin (Moč (náhodný vzorek); hmot. konc. [µg/l] Imunoturbidimetrie)

52522 Glukóza (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] *)

52523 Glukóza (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52524 Glukóza (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] Enzymové elektrody)

 

52508 Bilirubin konjugovaný (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [µmol/l] *)

52509 Bilirubin konjugovaný (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52510 Bilirubin konjugovaný (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [µmol/l] *)

52511 Bilirubin konjugovaný (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

 

52512 Ca (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] *)

52513 Ca (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52520 Glukóza (Peritoneální dialyzát / den; látkový tok [mmol/d] *)

52521 Glukóza (Peritoneální dialyzát / den; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

52525 P (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] *)

52526 P (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52598 Clear. kreatininu (Pt(dialyzát); objemový tok [ml/s] Vzorec 1)

 

Nový systém a vyšetření albuminu v nočním sběru moče:

52528 Objem (U (noční sběr); objem [ml] Datový přenos)

52527 Čas sběru v minutách (U (noční sběr); čas [minuta] Datový přenos)

52501 Albumin (U (noční sběr); hmot. konc. [mg/l] *)

52502 Albumin (U (noční sběr); hmot. konc. [mg/l] Absorpční spektrofotometrie)

52499 Albumin (Moč (noční sběr) za minutu; hmot. tok [µg/min] *)

52500 Albumin (Moč (noční sběr) za minutu; hmot. tok [µg/min] Absorpční spektrofotometrie)

 

Doplnění systému P k položkám pro systém S:

51787 Tl (P; látková konc. [µmol/l] *)

51788 Tl (P; látková konc. [µmol/l] AAS)

… a další položky, které byly založené pouze pro systém S (neuvádíme).

Doplněno s ohledem na realizované mapování mezi položkami NČLP a NPU.

 

 

Gesce „Z“ - informatika:

 

Položky pro skupinové objednávky („GORD“):

20936 ANCA profil (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20937 EBV profil (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20938 ENA profil (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20939 Jaterní blot - LKS (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20933 Krevní plyny - arterie (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20934 Krevní plyny - plicnice (mxd) (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20935 Krevní plyny - véna (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20944 Transudát / exudát rozlišení (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20945 Trombofilní mutace (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

 

Doplňky k novým systémům:

20942 Stav materiálu (U (noční sběr); TYPE [-] Datový přenos)

20943 Stav materiálu (Moč (náhodný vzorek); TYPE [-] Datový přenos)

20940 Poznámky-specifikace-jiné (U (noční sběr); vlastnost/popis [-] Datový přenos)

20941 Poznámky-specifikace-jiné (Moč (náhodný vzorek); vlastnost/popis [-] Datový přenos)

 

Gesce „I“ - imunologie:

 

52599 Anti-H+/K+ATP (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52600 Anti-H+/K+ATP (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52601 Anti-H+/K+ATP (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

52602 Anti-H+/K+ATP (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52603 Anti-H+/K+ATP (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

52604 Anti-H+/K+ATP (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

 

Gesce „S“ - sérologie:

 

51789 Anti-SARS-CoV-2 IgA (P; arb. látková konc. [kBAU/l] *)

51790 Anti-SARS-CoV-2 IgA (P; arb. látková konc. [kBAU/l] IA)

51791 Anti-SARS-CoV-2 IgA (S; arb. látková konc. [kBAU/l] *)

51792 Anti-SARS-CoV-2 IgA (S; arb. látková konc. [kBAU/l] IA)

51793 Anti-SARS-CoV-2 IgG (P; arb. látková konc. [kBAU/l] *)

51794 Anti-SARS-CoV-2 IgG (P; arb. látková konc. [kBAU/l] IA)

51795 Anti-SARS-CoV-2 IgG (S; arb. látková konc. [kBAU/l] *)

51796 Anti-SARS-CoV-2 IgG (S; arb. látková konc. [kBAU/l] IA)

51797 Anti-SARS-CoV-2 IgM (P; arb. látková konc. [kBAU/l] *)

51798 Anti-SARS-CoV-2 IgM (P; arb. látková konc. [kBAU/l] IA)

51799 Anti-SARS-CoV-2 IgM (S; arb. látková konc. [kBAU/l] *)

51800 Anti-SARS-CoV-2 IgM (S; arb. látková konc. [kBAU/l] IA)

52621 Antigen-N viru SARS-CoV-2 (P; hmot. konc. [ng/l] *)

52622 Antigen-N viru SARS-CoV-2 (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

 

52630 Anti n-SARS-CoV-2 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

52631 Anti n-SARS-CoV-2 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Test virus-neutralizační)

52632 Anti n-SARS-CoV-2 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

52633 Anti n-SARS-CoV-2 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Test virus-neutralizační)

 

52529 Anti-HBeAg IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52530 Anti-HBeAg IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52531 Anti-HBeAg IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52532 Anti-HBeAg IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

52533 Anti-HBsAg IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52534 Anti-HBsAg IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52535 Anti-HBsAg IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52536 Anti-HBsAg IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

52537 Anti-HDV celkové (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52538 Anti-HDV celkové (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52539 Anti-HDV celkové (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52540 Anti-HDV celkové (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

52541 Anti-HDV IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52542 Anti-HDV IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52543 Anti-HDV IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52544 Anti-HDV IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

52545 Anti-HDV IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52546 Anti-HDV IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52547 Anti-HDV IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52548 Anti-HDV IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

52551 Anti-HEV celkové (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52552 Anti-HEV celkové (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52553 Anti-HEV celkové (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52554 Anti-HEV celkové (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

52559 Anti-HGV celkové (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52560 Anti-HGV celkové (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52561 Anti-HGV celkové (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52562 Anti-HGV celkové (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

52555 Anti-HGV (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52556 Anti-HGV (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52557 Anti-HGV (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52558 Anti-HGV (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

52455 Anti-Bartonella henselae IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52456 Anti-Bartonella henselae IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52457 Anti-Bartonella henselae IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52458 Anti-Bartonella henselae IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52459 Anti-Bartonella henselae IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

52460 Anti-Bartonella henselae IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52461 Anti-Bartonella henselae IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52462 Anti-Bartonella henselae IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52463 Anti-Bartonella henselae IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52464 Anti-Bartonella henselae IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52465 Anti-Bartonella henselae IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

52466 Anti-Bartonella henselae IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52467 Anti-Bartonella quintana IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52468 Anti-Bartonella quintana IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52469 Anti-Bartonella quintana IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52470 Anti-Bartonella quintana IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52471 Anti-Bartonella quintana IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

52472 Anti-Bartonella quintana IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52473 Anti-Bartonella quintana IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52474 Anti-Bartonella quintana IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52475 Anti-Bartonella quintana IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52476 Anti-Bartonella quintana IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52477 Anti-Bartonella quintana IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

52478 Anti-Bartonella quintana IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

 

 

Gesce „M“ - mikrobiologie:

 

52577 DNA Adenoviru (Stolice; přítomnost [-] *)

52578 DNA Adenoviru (Stolice; přítomnost [-] PCR)

52579 DNA Adenoviru (P; přítomnost [-] *)

52580 DNA Adenoviru (P; přítomnost [-] PCR)

52581 DNA Adenoviru (U; přítomnost [-] *)

52582 DNA Adenoviru (U; přítomnost [-] PCR)

52495 DNA Parvoviru B19 (kvant.) (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52496 DNA Parvoviru B19 (kvant.) (P; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

 

52583 RNA Astroviru (Stolice; přítomnost [-] *)

52584 RNA Astroviru (Stolice; přítomnost [-] PCR)

52585 RNA Noroviru (Stolice; přítomnost [-] *)

52586 RNA Noroviru (Stolice; přítomnost [-] PCR)

52587 RNA Rotaviru (Stolice; přítomnost [-] *)

52588 RNA Rotaviru (Stolice; přítomnost [-] PCR)

 

52479 RNA viru hepatitidy A (P; přítomnost [-] *)

52480 RNA viru hepatitidy A (P; přítomnost [-] PCR)

52481 RNA viru hepatitidy A (S; přítomnost [-] *)

52482 RNA viru hepatitidy A (S; přítomnost [-] PCR)

52563 RNA viru hepatitidy D (P; přítomnost [-] *)

52564 RNA viru hepatitidy D (P; přítomnost [-] PCR)

52565 RNA viru hepatitidy D (S; přítomnost [-] *)

52566 RNA viru hepatitidy D (S; přítomnost [-] PCR)

52567 RNA viru hepatitidy E (P; přítomnost [-] *)

52568 RNA viru hepatitidy E (P; přítomnost [-] PCR)

 

52487 RNA viru HIV-1 (P; přítomnost [-] *)

52488 RNA viru HIV-1 (P; přítomnost [-] PCR)

52489 RNA viru HIV-1 (S; přítomnost [-] *)

52490 RNA viru HIV-1 (S; přítomnost [-] PCR)

52483 RNA viru HIV-1,2 (P; přítomnost [-] *)

52484 RNA viru HIV-1,2 (P; přítomnost [-] PCR)

52485 RNA viru HIV-1,2 (S; přítomnost [-] *)

52486 RNA viru HIV-1,2 (S; přítomnost [-] PCR)

52491 RNA viru HIV-2 (P; přítomnost [-] *)

52492 RNA viru HIV-2 (P; přítomnost [-] PCR)

52493 RNA viru HIV-2 (S; přítomnost [-] *)

52494 RNA viru HIV-2 (S; přítomnost [-] PCR)

 

52575 RNA HPIV (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] *)

52576 RNA HPIV (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] PCR)

52569 RNA HPIV 1 (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] *)

52570 RNA HPIV 1 (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] PCR)

52571 RNA HPIV 2 (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] *)

52572 RNA HPIV 2 (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] PCR)

52573 RNA HPIV 3 (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] *)

52574 RNA HPIV 3 (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] PCR)

 

52589 Enterovirus (Stolice; arb. konc. [arb.j.] *)

52590 Enterovirus (Stolice; arb. konc. [arb.j.] IA)

52593 Norovirus 1 (Stolice; arb. konc. [arb.j.] *)

52594 Norovirus 1 (Stolice; arb. konc. [arb.j.] IA)

52595 Norovirus 2 (Stolice; arb. konc. [arb.j.] *)

52596 Norovirus 2 (Stolice; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

52628 RNA viru SARS-CoV-2 - F490R (RNA; přítomnost [-] *)

52639 RNA viru SARS-CoV-2 - F490R (RNA; přítomnost [-] PCR)

52629 RNA viru SARS-CoV-2 - F490R (RNA; přítomnost [-] SEQS)

52649 RNA viru SARS-CoV-2 - S371L (RNA; přítomnost [-] *)

52650 RNA viru SARS-CoV-2 - S371L (RNA; přítomnost [-] PCR)

52651 RNA viru SARS-CoV-2 - S371L (RNA; přítomnost [-] SEQS)

52652 RNA viru SARS-CoV-2 - S373P (RNA; přítomnost [-] *)

52653 RNA viru SARS-CoV-2 - S373P (RNA; přítomnost [-] PCR)

52654 RNA viru SARS-CoV-2 - S373P (RNA; přítomnost [-] SEQS)

52635 RNA viru SARS-CoV-2 - E484A (RNA; přítomnost [-] *)

52636 RNA viru SARS-CoV-2 - E484A (RNA; přítomnost [-] PCR)

52637 RNA viru SARS-CoV-2 - E484A (RNA; přítomnost [-] SEQS)

52658 RNA viru SARS-CoV-2 - T547K (RNA; přítomnost [-] *)

52659 RNA viru SARS-CoV-2 - T547K (RNA; přítomnost [-] PCR)

52660 RNA viru SARS-CoV-2 - T547K (RNA; přítomnost [-] SEQS)

52661 RNA viru SARS-CoV-2 - Y505H (RNA; přítomnost [-] *)

52662 RNA viru SARS-CoV-2 - Y505H (RNA; přítomnost [-] PCR)

52663 RNA viru SARS-CoV-2 - Y505H (RNA; přítomnost [-] SEQS)

 

52634 RNA viru SARS-CoV-2 - A653V (RNA; přítomnost [-] PCR)

52638 RNA viru SARS-CoV-2 - E516Q (RNA; přítomnost [-] PCR)

52640 RNA viru SARS-CoV-2 - F490S (RNA; přítomnost [-] PCR)

52641 RNA viru SARS-CoV-2 - G699S (RNA; přítomnost [-] PCR)

52642 RNA viru SARS-CoV-2 - L452Q (RNA; přítomnost [-] PCR)

52643 RNA viru SARS-CoV-2 - N450K (RNA; přítomnost [-] PCR)

52644 RNA viru SARS-CoV-2 - N679K (RNA; přítomnost [-] PCR)

52645 RNA viru SARS-CoV-2 - P384V (RNA; přítomnost [-] PCR)

52646 RNA viru SARS-CoV-2 - Q414K (RNA; přítomnost [-] PCR)

52647 RNA viru SARS-CoV-2 - Q613H (RNA; přítomnost [-] PCR)

52648 RNA viru SARS-CoV-2 - R346K (RNA; přítomnost [-] PCR)

52655 RNA viru SARS-CoV-2 - S494P (RNA; přítomnost [-] PCR)

52656 RNA viru SARS-CoV-2 - V367F (RNA; přítomnost [-] PCR)

52657 RNA viru SARS-CoV-2 - V483A (RNA; přítomnost [-] PCR)

 

 

Aktualizována a doplněna MTV = GTYPCOV, vše je sjednoceno a propojeno s maticí variant „SARS‑CoV-2 PCR“ vydávanou a aktualizovanou NRL SZÚ.

Aktuální tvar je vyvěšen na webu DASTACR v menu SARS-CoV-2. Zde jsou i další informace.

Viz též matice MTV = GTYPCOV (k položce 50805) - aktuální stav.

 

Byly doplněny varianty SARS-CoV-2:

AY.4.2 (klíč AY.4.2)

B.1.640 (klíč B1640)

B.1.1.529 Omicron (klíč B11529)

K variantě B.1.621 bylo doplněno označení Mu.

 

 

Do číselníku odběrových nádobek byly přidány nové položky pro QuantiFERRON a ve svém  popisu byla upravena položka původní QNTFRN. Původní QNTFRN slouží jako obecný odkaz na sadu odběrových nádobek pro tato vyšetření. Nově doplněné (QNTFRNIL, QNTFRMIT, QNTFRTB1, QNTFRTB2, QNTFRCMV, QNTFRAG1, QNTFRAG2) určují konkrétní vzorky zasílané do laboratoře.

 

 

V roce 2021 bylo dokončeno mapování nejvýznamnějších položek NČLP na existující položky NPU.

Při té příležitosti bylo nutné doplnit ke všem původním položkám NČLP z gesce I a S k druhu veličiny ARBCT (titry) odpovídající položky s druhem veličiny ARBC (arb. koncentrace), které jsou mapovatelné na položky NPU (v NPU se s titry již nepracuje).

Byly doplněny tyto položky z gesce „I“ a „S“:

 

Gesce „I“ - imunologie:

 

51623 Anti-CCP IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51624 Anti-CCP IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51625 Anti-CCP IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51626 Anti-CCP IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51627 Anti-centromery IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51628 Anti-centromery IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51629 Anti-centromery IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51630 Anti-centromery IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51631 Anti-céva IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51632 Anti-céva IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51633 Anti-céva IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51634 Anti-céva IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51635 Anti-ds-DNA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51636 Anti-ds-DNA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51637 Anti-ds-DNA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51638 Anti-ds-DNA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51643 Anti-endoteliální buňky IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51644 Anti-endoteliální buňky IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51645 Anti-endoteliální buňky IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51646 Anti-endoteliální buňky IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51651 Anti-GBM IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51652 Anti-GBM IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51653 Anti-GBM IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51654 Anti-GBM IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51611 Anti-GBM IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51612 Anti-GBM IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51613 Anti-GBM IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51614 Anti-GBM IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51719 Anti-hladký sval IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51720 Anti-hladký sval IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51721 Anti-hladký sval IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51722 Anti-hladký sval IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51655 Anti-imunoglobuliny (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51656 Anti-imunoglobuliny (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51657 Anti-imunoglobuliny (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51658 Anti-imunoglobuliny (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51615 Anti-kasein IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51616 Anti-kasein IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51617 Anti-kasein IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51618 Anti-kasein IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51619 Anti-kasein IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51620 Anti-kasein IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51621 Anti-kasein IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51622 Anti-kasein IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51659 Anti-laktoglobulin IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51660 Anti-laktoglobulin IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51661 Anti-laktoglobulin IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51662 Anti-laktoglobulin IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51663 Anti-laktoglobulin IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51664 Anti-laktoglobulin IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51665 Anti-laktoglobulin IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51666 Anti-laktoglobulin IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51667 Anti-mikrosomy IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51668 Anti-mikrosomy IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51669 Anti-mikrosomy IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51670 Anti-mikrosomy IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51671 Anti-mitochondrie IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51672 Anti-mitochondrie IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51673 Anti-mitochondrie IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51674 Anti-mitochondrie IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51675 Anti-mitochondrie IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51676 Anti-mitochondrie IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51677 Anti-mitochondrie IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51678 Anti-mitochondrie IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51679 Anti-mitochondrie IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51680 Anti-mitochondrie IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51681 Anti-mitochondrie IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51682 Anti-mitochondrie IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51683 Anti-myelin IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51684 Anti-myelin IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51685 Anti-myelin IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51686 Anti-myelin IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51687 Anti-myokardiální IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51688 Anti-myokardiální IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51689 Anti-myokardiální IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51690 Anti-myokardiální IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51691 Anti-nadledvina IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51692 Anti-nadledvina IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51693 Anti-nadledvina IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51694 Anti-nadledvina IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51707 Anti-nukleární IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51708 Anti-nukleární IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51709 Anti-nukleární IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51710 Anti-nukleární IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51703 Anti-nukleolární IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51704 Anti-nukleolární IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51705 Anti-nukleolární IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51706 Anti-nukleolární IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51711 Anti-parietální buňky IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51712 Anti-parietální buňky IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51713 Anti-parietální buňky IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51714 Anti-parietální buňky IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51731 Anti-příčně pruhovaný sval IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51732 Anti-příčně pruhovaný sval IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51733 Anti-příčně pruhovaný sval IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51734 Anti-příčně pruhovaný sval IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51723 Anti-spermie IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51724 Anti-spermie IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51725 Anti-spermie IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51726 Anti-spermie IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51727 Anti-spermie IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51728 Anti-spermie IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51729 Anti-spermie IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51730 Anti-spermie IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51639 Anti-ss-DNA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51640 Anti-ss-DNA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51641 Anti-ss-DNA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51642 Anti-ss-DNA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51735 Anti-testes IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51736 Anti-testes IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51737 Anti-testes IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51738 Anti-testes IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51739 Anti-tyreoglobulin IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51740 Anti-tyreoglobulin IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51741 Anti-tyreoglobulin IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51742 Anti-tyreoglobulin IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51715 Antiperinukleární protilátky (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51716 Antiperinukleární protilátky (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51717 Antiperinukleární protilátky (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51718 Antiperinukleární protilátky (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51695 C-ANCA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51696 C-ANCA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51697 C-ANCA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51698 C-ANCA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51647 IgE proti směsi potravin 02 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51648 IgE proti směsi potravin 02 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51649 IgE proti směsi potravin 02 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51650 IgE proti směsi potravin 02 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51699 P-ANCA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51700 P-ANCA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51701 P-ANCA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51702 P-ANCA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

Gesce „S“ - sérologie:

 

Pro úplnost byly doplněny ještě některé položky s druhem veličiny ARBCT (titry), žádané z praxe:

 

51763 Anti-Anaplasma phagocytophilum (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51764 Anti-Anaplasma phagocytophilum (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51765 Anti-Anaplasma phagocytophilum (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51766 Anti-Anaplasma phagocytophilum (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51743 Anti-Borrelia burgdorferi (titr) (Likvor; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51744 Anti-Borrelia burgdorferi (titr) (Likvor; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51745 Anti-Borrelia burgdorferi (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51746 Anti-Borrelia burgdorferi (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51747 Anti-Borrelia burgdorferi (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51748 Anti-Borrelia burgdorferi (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51749 Anti-Borrelia burgdorferi (titr) (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51750 Anti-Borrelia burgdorferi (titr) (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51751 Anti-Campylobacter jejuni (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51752 Anti-Campylobacter jejuni (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51753 Anti-Campylobacter jejuni (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51754 Anti-Campylobacter jejuni (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51767 Anti-HHV6 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51768 Anti-HHV6 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51769 Anti-HHV6 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51770 Anti-HHV6 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51771 Anti-HSV (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51772 Anti-HSV (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51755 Anti-Chlamydia pneumoniae (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51756 Anti-Chlamydia pneumoniae (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51757 Anti-Chlamydia pneumoniae (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51758 Anti-Chlamydia pneumoniae (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51759 Anti-Chlamydia trachomatis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51760 Anti-Chlamydia trachomatis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51761 Anti-Chlamydia trachomatis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51762 Anti-Chlamydia trachomatis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51773 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglutinace)

51774 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglutinace)

51779 Anti-parainfluenza 1 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51780 Anti-parainfluenza 1 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51781 Anti-parainfluenza 2 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51782 Anti-parainfluenza 2 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51783 Anti-parainfluenza 3 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51784 Anti-parainfluenza 3 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51775 Anti-Parvovirus B19 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51776 Anti-Parvovirus B19 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51777 Anti-Parvovirus B19 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51778 Anti-Parvovirus B19 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51785 Anti-Toxoplasma gondii (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51786 Anti-Toxoplasma gondii (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

 

A dále byly vytvořeny ke všem položkám s druhem veličiny ARBCT (titr) z gesce S nové položky s druhem veličiny ARBC (průkaz nebo kvalitativně), které mají nyní přidělené klíče 51809 až 52454. Vzhledem k jejich množství, a protože nejsou pro praxi stěžejní, neuvádíme zde jejich výčet. Při práci s NČLP si je lze prohlédnout po setřídění dle klíče (interval 51809 až 52454).

 

Důležité upozornění:

Vedle procedury PCR je nově k dispozici PCRM pro vyšetření realizované v duplexu, nebo multiplexu. Jedná se o provizorní dočasné opatření s ohledem na hlášení vyšetření průkazů SARS-CoV-2 do registrů ÚZIS.

 

V NČLP se litr uvádí jako „l“, tj. s malým písmenem. Norma povoluje velké i malé L i l, upřednostňuje „l“.

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám jejich seznam. Doplníme je.

Formulář pro zasílání najdete např. zde:  NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky

 


 

 

Pokračování seznamu za předchozí roky - viz archivní dokument:

NČLP - seznam nových položek a úprav - staré