Národní číselník laboratorních položek - NČLP 2.87.01

připojený k aktuální verzi Datového standardu DS 4

 

Podrobnější informace k Národnímu číselníku laboratorních položek najdete v samostatné nabídce „NČLP“ na webu DASTACR. Níže jsou k dispozici pouze informace potřebné k NČLP připojované k DS4. Viz NČLP.

 

*ENGLISH - National code list of laboratory items - basic information

 

 

Seznam nových položek a úprav:

NČLP - seznam nových položek a úprav v tomto řádném upgrade

 

Číselníky NČLP mimořádně aktualizované po vydání řádného upgrade, drobné změny a opravy

 

 

Úvod do problematiky:

Úvod k NČLP

NČLP - základní informace, popis a teorie

NČLP - základní informace  - praktický jednoduchý popis a nejčastější otázky plus odpovědi

NČLP - vazby na lokální laboratorní číselníky

 

 

Práce s položkami NČLP:

Pro podrobné a kompletní seznámení a k práci s NČLP slouží program ČLP, v němž lze pracovat se všemi aktuálními, obsoletními, neaktuálními i neplatnými položkami NČLP a se všemi údaji a popisy k jednotlivým záznamům i se všemi číselníky. Níže uváděné praktické pracovní hypertextové seznamy jsou pouze orientační, obsahují pouze základní informace a zobrazují pouze položky aktuální, obsoletní a vybrané neaktuální (neobsahují položky neplatné, byť jsou i nadále nedílnou součástí NČLP).

Program ČLP je součástí DASTA, lze bezplatně instalovat z webu DASTACR a bezplatně používat.

 

 

Praktické pracovní seznamy obsahující pouze položky aktuální, obsoletní a archivní neaktuální:

 

NČLP - seznam položek podle tříd - praktický pracovní seznam

 

NČLP - seznam položek podle názvů a synonym - základní pracovní seznam (bez IgE a AGENS)

NČLP - seznam položek podle názvů pro alergologická vyšetření (jen komponenta IgE)

NČLP - seznam položek podle názvů pro kultivační vyšetření (jen komponenta AGENS)

 

NČLP - seznam položek podle vyšetřovaných agens

(praktický pracovní seznam obsahující pouze vyšetřovaná agens - zahrnuje položky především z oblasti mikrobiologie a sérologie)

 

NČLP - číselník aktuálních agens

(kompletní číselník agens - obsahuje pouze aktuální platné položky; včetně synonym a původních názvů)

 

NČLP - seznam položek podle gescí

(pomocný pracovní soupis sdělující, kdo příslušné položky udržuje - mnohé jsou využívané společně)

 

NČLP - seznam položek podle kategorií

(pomocný pracovní soupis všech položek setříděný podle přiřazené kategorie)

 

NČLP - seznam položek podle klíčů

(pomocný pracovní soupis všech položek setříděný podle klíče NČLP, připojena informace o aktuálnosti)

 

NČLP - seznam položek podle skupin dle vzniku

(pomocný pracovní seznam pro tvůrce IS)

 

NČLP - seznam položek podle systémů

(je nabízen vybraný systém společně s dalšími systémy definovanými k příslušné komponentě)

 

Seznam systémů a jejich specifikací definovaných pro mikrobiologické položky

(seznam generovaný automaticky z číselníku systémů a jejich specifikací)

 

 

Chybějící položky v NČLP:

Do NČLP jsou doplňované položky na základě požadavků z praxe.

Pokud potřebujete u stávající položky doplnit další procedury, sdělte její NČLP klíč a žádané procedury. Pokud potřebujete doplnit novou položku, použijte formulář:

NČLP - formulář pro žádost o doplnění chybějící položky

 

 

Aktuálně v roce 2022 až 2024 - informace, dokumenty, texty:

NČLP - mikrobiologická kultivační vyšetření (2023)

NČLP - tabulkový přehled - clearance a eGFR - nové položky v ml/min (2022)

NČLP - specifikace SYST a PROC v DS4 a IS (2022)

NČLP - druhy veličin v gescích I, S, M

NČLP - sdělování výsledků kvality materiálu pro krev, sérum a plazmu (2022)

NČLP - zobrazování položek (výsledků) v nálezových sestavách (doporučení 2022)

NČLP - položky aktuální a neaktuální, kontroly a údržba (2022)

MTV -  základní informace (2022)

MTV -  náhled číselníku, popis a obsahy jednotlivých MTV (2022)

MTV -  typy a váhy, popis (2022)

NČLP - přehledný aktuální seznam položek pro vyšetření SARS-CoV-2 (2022)

 

 

Důležité informace k NČLP:

NČLP - mikrobiologická kultivační vyšetření

NČLP - specifikace SYST a PROC v DS4 a IS

Aktuální a neaktuální položky NČLP - důležité informace pro uživatele i tvůrce IS

NČLP - druhy veličin v gescích I, S, M

Metrologická terminologie - praktický slovník pojmů s komentáři

 

Interní číselníky, nad kterými je vytvářen NČLP a které využívá NČLP i DS:

NČLP - interní číselníky - základní popis, typy, soupis

NČLP - interní číselníky - seznam ve formě tabulky

NČLP - abecední výčet interních číselníků

MTV - základní informace

MTV - náhled číselníku, popis a obsahy jednotlivých MTV

MTV - typy a váhy, popis

Vazby mezi číselníky DS4

 

K podrobnému seznámení s interními číselníky doporučujeme také prostudování menu ”číselníky” v nainstalovaném programu ČLP.

 

 

Tabulkové přehledy položek a informace k jednotlivým gescím:

NČLP - tabulkový přehled - objem a čas moči

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření moči

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření likvoru

NČLP - tabulkový přehled - clearance a eGFR

NČLP - tabulkový přehled - klonidinový supresní test

 

NČLP a hematologická vyšetření

 

Aktuální systémy a specifikace pro mikrobiologické položky + převody původních systémů

Inovace mikrobiologických položek 2019 - 2020

Interpretační texty k mikrobiologickým vyšetřením

Stupeň epidemiologické závažnosti

 

Nelaboratorní vyšetření

 

 

Mapování položek NČLP na NPU:

NČLP / NPU - seznam již propojených položek

NČLP / NPU - základní informace o mapování

NČLP / NPU - číselník kvality vazeb, popis

 

 

Další související dokumenty:

NČLP - zobrazování položek (výsledků) v nálezových sestavách (doporučení)

Vydávání numerických výsledků (blok VRN)

Zobrazování numerických výsledků

Sdělování vzorků, požadavků, poznámek a textů prostřednictvím bloků DS a položek NČLP

Sdělování výsledků kvality materiálu pro krev, sérum a plazmu

Odběrové prostředky - konstrukce kódů

Informace k mikrobiologickým blokům

 

Program ČLP - generování číselníků pro DS - návod  

 

Sledování v časovém intervalu - dosud nedořešené téma  

Nálezy laboratorní - přehled typů

 

 

Podrobnější informace k Národnímu číselníku laboratorních položek jsou k dispozici samostatně.

Odkaz najdete zde.