Verze a upgrade NČLP a DS

 

 

Úvod

 

Řádný upgrade DS, NČLP a číselníků je realizován nejčastěji koncem měsíce 3., 6., 9. a 12.

Je vyvěšován na https://ciselniky.dasta.mzcr.cz .

Informace o vydávaných verzích DS, NČLP a číselníků NZIS jsou zaznamenávány v číselnících verzí, které jsou k dispozici v programu ČLP - viz  [V_DS] a [V_NCLP] a [V_NZIS] a jsou také součástí interních číselníků DS.

 

 

Značení verzí a podverzí

 

Verze DS, NČLP a nástrojů je ve tvaru XX.xx.yy, kde XX.xx je číslo verze a yy je číslo podverze (subverze). Například DS 04.01.01. V běžných textech bývá první nula vypouštěna (např. DS 4.01.01).

 

Plánované významné upgrade DS a NČLP i jednotlivých nástrojů budou označovány vždy vyšším číslem verze  (XX.xx) a vždy číslem podverze  yy = ”01”. Například 4.01.01, 4.02.01,.... 5.01.01 atd.

 

Drobné změny v DS a NČLP budou označovány jako podverze (dvojčíslí vpravo). Například 4.01.02 atd.

Podrobněji - viz též verze datového standardu.