Datový standard DS 4.27.02

 

Základní výklad, úvod do problematiky:

 

Obecný popis struktury bloků a souborů DS - úvodní informace k popisu datových bloků

Znakové sady pro DS

 

Výčet bloků DS v logickém sledu

Výčet bloků DS v abecedním pořadí

Realizace upgrade číselníků pro DS

 

Upozornění:

Datový standard DS4 neřeší problematiku předávání vytvořeného datového souboru.

Bezpečný přenos vytvořeného souboru je věcí komunikujících stran.

 

 

Změny v blocích a číselnících v aktuální a v předchozích verzích:

 

Seznam změn v blocích a číselnících DS4 od vydání DS 04.01.01

 

Seznam verzí DS4 a NČLP, schémat 

 

Připomínky technického rázu a nahlašování technických chyb zasílejte na adresu:

support@dastacr-support.atlassian.net

 

 

Kompletní praktický popis všech bloků DS4 v logickém sledu bloků:

 

Kompletní popis všech bloků DS4 včetně vzájemných vazeb - aktuální základní dokument

 

 

Klíčové bloky DS4 pro rychlý praktický přístup:

 

dasta,   idu,   is,   ip,   ku,    (+ přehled platných KU - info )

 

ku_o,   ku_z,   ku_a,   ku_o_lab,  loi. lop,  lopk,   ku_z_lab,   vrn,   vrf,   vrs,   vrb,   vrk,  vrx,  vrz

 

a,  dgz,  u,  lez,  ocz,   ts.

  

ku_pac,  ku_z_rdg,  ku_z_propz,  ku_z_patsumdat,  ku_z_patsumsest,  ku_z_pat_n

 

 

Abecední výčet interních číselníků DASTA + číselníků v DASTA používaných  

Seznam používaných interních číselníků se stručným popisem v řazení do skupin

 

 

Soupis základních pravidel pro validační nástroj - výtah z pokynů a datových bloků DS4:

DS4 - podmínky pro validaci

Validační nástroj pro DS4

Seznam verzí DS4, NČLP a schémat

DS4 - zjednodušené ilustrační blokové schéma - DASTA, PM, IS, IP, KU

 

 

Seznam hlášení NZIS:

Datové bloky NZIS jsou plně v gesci ÚZIS.

Seznam hlášení NZIS

 

 

Další související dokumenty:

Záhlaví datového souboru DS

Znakové sady pro DS

Název souboru DS a jeho konstrukce

Verze datového standardu

Struktura XML schémat pro DS (v hypertextové podobě)

Použití XML schémat

Princip jazyků XML a XSL

Sdělování numerických hodnot v bloku VRN

Zobrazování numerických výsledků

Sdělování vzorků, požadavků, poznámek a textů

Sdělování výsledků kvality materiálu

 

 

Interní a externí číselníky používané v DS:

Seznam používaných interních číselníků se stručným popisem v řazení do skupin

Seznam používaných interních číselníků v abecedním pořadí

Seznam používaných externích číselníků

 

 

Archivní dokumenty (již neaktualizované):

Interní číselníky pro NČLP a DS - obecný popis

Interní číselníky pro NČLP a DS - seznam a odkazy

Změny v DS 04.16.01 až DS 04.18.02 - úpravy plynoucí z projektu „pacientský souhrn“